37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aplicarea scutirii de TVA la comercializarea pachetelor de servicii turistice conform art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal

Privind aplicarea scutirii de TVA la comercializarea pachetelor de servicii turistice conform art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal

05.03.20121.889 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea scutirii de TVA la comercializarea pachetelor de servicii turistice conform art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/2/1099)15/18 din 27.02.2012

 

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

Direcţia marilor contribuabili

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art.133 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr.13-14 din 13.01.2012) prin care se completează art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal, comunică următoarele.

În conformitate cu modificările operate, TVA nu se aplică la „livrarea pachetelor de servicii turistice, cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor".

Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr.352 din 24.11.2006, comercializarea pachetelor turistice pe teritoriul Republicii Moldova este efectuată de turoperatori şi agenţiile de turism în baza contractului de servicii turistice şi a voucherului turistic, ca parte integrantă a acestuia, în conformitate cu legislaţia.

În conformitate cu prevederile art.3 al aceleiaşi legi, pachet turistic (pachet de vacanţă, pachet de călătorie) este o combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore.

Respectiv, scutirea prevăzută la art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal, se va aplica la costul nemijlocit al serviciilor turistice ce formează pachetul turistic livrat de turoperatori şi agenţiile de turism, iar comisionul, mărimea căruia o constituie diferenţa dintre preţul de comercializare a pachetului turistic şi valoarea scutită de TVA (costul nemijlocit a serviciilor turistice), se va impozita cu TVA la cota standard de 20%.

În Declaraţia privind TVA, livrarea pachetelor turistice se va reflecta în boxele 1 şi 2 (în ceea ce ţine de componenta impozabilă a livrării şi TVA aferentă acesteia) şi în boxa 6 (la valoarea componentei scutite de TVA).

În această ordine de idei, TVA aferentă serviciilor turistice care formează pachetul turistic şi reprezintă componenta scutită a livrării în cauză, în conformitate cu prevederile art.102 alin.(2) din Codul fiscal, se va trece la cheltuieli, iar TVA aferentă altor mărfuri şi servicii procurate pentru efectuarea livrărilor pachetelor turistice, se va trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 alin.(3) din Codul fiscal.

Obligaţia fiscală privind TVA la livrarea pachetelor turistice se determină în conformitate cu prevederile art.108 alin.(4) din Codul fiscal, adică fie la data prestării serviciului, fie la data eliberării facturii fiscale, fie la data efectuării plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

În cazul schimbării valorii impozabile a componentei impozabile a pachetului turistic după achitarea sau livrarea lui, în conformitate cu prevederile art.98 din Codul fiscal, se va efectua ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile.

În conformitate cu prevederile art. 112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Respectiv, valoarea comisionului aplicat la formarea pachetelor turistice comercializate, începînd cu 13.01.2012, va participa la determinarea plafonului obligatoriu pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA (600000 lei) a turoperatorilor şi agenţiilor de turism. Valoarea avansurilor primite pentru pachetele turistice nu constituie temei pentru înregistrarea în calitate de plătitori ai TVA.

La livrarea pachetelor de servicii turistice de către turoperatori şi agenţiile de turism - subiecţi ai impunerii cu TVA urmează a fi prezentată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.

Înscrierea în factura fiscală se va realiza prin una din două modalităţi:

- cu înscrierea într-un singur rînd a valorii totale a pachetului de servicii turistice comercializat cu indicarea, în col. 10.7 a formularului facturii fiscale, a valorii TVA aferentă componentei impozabile a livrării;

- cu înscrierea în două rînduri separate, din care primul va conţine inscripţia privind componenta scutită a valorii pachetului de servicii turistice comercializat, iar în al doilea rînd - partea impozabilă a pachetului de servicii turistice comercializat (comisionul) şi valoarea TVA aferentă acesteia.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(5) din Codul fiscal, la comercializarea pachetelor turistice către populaţie cu plata în numerar, factura fiscală nu se eliberează.

Astfel, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar/card bancar pentru operaţiunea economică se eliberează bonul de casă care se înmânează în mod obligatoriu consumatorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC şi/sau alte norme tehnice sau metodologice de aplicare, aprobate în modul stabilit.

Vânzarea pachetului de servicii turistice (pachet turistic) se înregistrează de către plătitorul de TVA în MCC prin două articole, expres evidenţiate în bonul de casă, denumite PACHET TURISTIC şi COMISION.

Pentru evidenţa separată în memoria fiscală (şi rapoarte) a sumelor recepţionate se folosesc 2 nivele de cotă TVA, programîndu-le astfel:

 

Codul nivelul de cotă TVA

Valoarea cotei TVA (%)

Semnificaţia nivelului

Codul bunului (operaţiunii)

Denumirea bunului (operaţiunii)

Secţia

Grupa

Preţ (lei)

A

0

Acumularea costurilror pachetelor de servicii turistice scutite de TVA

001

PACHET TURISTIC

1

1

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

D

20

Acumularea comisioanelor aplicate la formarea pachetelor de servicii turistice

004

COMISION

4

4

1,00

 

Şef al Inspectoratului                                                  Nicolae Platon

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    si nici un fel de intimitate, iaka sha …….

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...