37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aplicarea sancţiunilor, în special, pentru neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea cu informaţii neautentice a dărilor de seamă fiscale

Privind aplicarea sancţiunilor, în special, pentru neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea cu informaţii neautentice a dărilor de seamă fiscale

26.04.20121.362 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Privind aplicarea sancţiunilor, în special, pentru neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea cu informaţii neautentice a dărilor de seamă fiscale

Scrisoarea nr. 26-11/1-12(14)-601/2407/31 din 19.04.2012

 

IFS teritoriale

Direcţia marilor contribuabili

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu punerea în aplicare a Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14 din 13 ianuarie 2012), şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.

Conform art. 260 alin. (1) din Codul fiscal, în vigoare începînd cu 13 ianuarie 2012, neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 1 000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate.

Ţinem să menţionăm că, aceste prevedere este aplicabilă în cazul în care impozitul sau taxa care urmau a fi indicate în darea de seamă respectivă au fost achitate la buget.

Totodată, conform prevederilor art. 260 alin. (2) din Codul fiscal prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Concomitent, în conformitate cu art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, pentru neachitarea impozitului şi taxei în termenii stabiliţi se aplică o majorare de întîrziere, calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp.

Conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Codul fiscal prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1 000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 10 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice.

De asemenea, conform art. 257 alin. (1) din Codul fiscal întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la art. 92 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9), se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5 000 de lei.

Astfel, pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dărilor de seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la art. 92 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9), organul fiscal va aplica amenda stabilită la art. 257 alin. (1) Cod fiscal.

Pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dărilor de seamă specificate la art. 92 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9), organul fiscal va aplica amenda stabilită la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal.

Ţinem să menţionăm, că în cazul eschivării de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor organul fiscal va aplica o amendă în conformitate cu art. 261 alin. (5) din Codul fiscal, prevedere ce urmeză a fi aplicată în cazul în care au fost întrunite ambele condiţii.

În ce priveşte prezentarea tardivă a dărilor de seamă fiscale în perioada de pînă la punerea în aplicare a Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14 din 13 ianuarie 2012), cazuri care pot fi stabilite în cadrul controalelor fiscale, urmează de a ţine cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal, potrivit căruia tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvârşirii încălcării.

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                      Andrian TIMOTIN

Comentarii

  1. Cires Elena spune:

    Intru interpretarea univoca a legislatiei trebuie de adus la cunostinta toate aspectele legate de aplicarea sanctiunilor si de evitat interpretarea excesiva.
    Astfel, alineatul 3 si 8 din prezentul document nu au temei. De interpretat aspectele de sanctionare prin prisma art. 234 (1-1) a CF.

  2. andra spune:

    ar fi binevenit ca in locul plagierii doar a unor articole din codul fiscal, sa se explice cazurile in care se aplica amenda pentru prezentarea unor „informatii neautentice”, pentru a stopa aplicarea abuziva a acestui articol…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...