37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11 )din Codul fiscal

Privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11 )din Codul fiscal

14.02.20141.915 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11 )din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ca urmare a Deciziei Consiliului Consultativ nr.4/4 din 05 decembrie 2013 privind aplicarea prevederilor art.234 alin. (11) din Codul fiscal, aduce la cunoștință următoarele.

În conformitate cu prevederile alin. 6) art. 129 din Codul fiscal, obligaţia fiscală reprezintă obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă. Naşterea obligaţiei fiscale, în conformitate cu prevederile art. 169 alin. (1) din Codul fiscal are loc în momentul apariţiei circumstanţelor, stabilite de legislaţia fiscală, ce prevăd stingerea ei.

Reieşind din prevederile art. 216 din Codul fiscal, actul de control fiscal, este un document constatator în care se consemnează rezultatele controlului fiscal şi nu constituie circumstanţă de naştere a obligaţiei fiscale. În decizia emisă în conformitate cu art. 249 din Codul fiscal, pe rezultatele controlului în privinţa faptelor ce cad sub incidenţa art. 234 alin. (11) din Codul fiscal se va dispune în temeiul art. 249 din Codul fiscal clasarea cazului de încălcare fiscală în legătură cu absolvirea de răspundere fiscală pentru săvîrşirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale.

Astfel, în cadrul examinării rezultatelor controalelor fiscale aferente perioadelor de pînă la 1 ianuarie 2014, urmează de a ţine cont de prevederile art. 233 din Codul fiscal, potrivit căruia tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală.

În contextul celor relatate, se abrogă explicaţiile emise anterior de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la subiectul abordat din momentul adoptării Deciziei Consiliului Consultativ sus numite.

Concomitent, menționăm că pentru perioadele aferente de după intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31 decembrie 2013), conform art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art.260 alin.(1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Comentarii

  1. mmax spune:

    bla bla bla si pina la urma-i clar ca norma asta de absolvire a obligatiei fiscale functioneaza doar pentru o casta si pentru coruptie. In esenta logica ca contribuabilul sa nu manince sanctiuni pentru o virgula care nu schimba finalitatea este un mare plus si necesitate in legislatia nationala. Insa aplicarea in practica la noi intotdeauna de-a oaia cu aceiasi coruptie si probleme, de unde poftim si scrisori peste scrisori cu explicatii peste explicatii, interpretari reinterpretate, derogari ale derogarilor derogate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...