37.9k
Home  »  Chişinău   »   Privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016 sc. nr. 04-109/53 din 19.01.2016

Privind aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016 sc. nr. 04-109/53 din 19.01.2016

27.01.2016660 views

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

Nr. 04-109/53 din 19.01.2016

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
Inspectoratul Fiscal de Stat municipiul Chişinău

Avînd în vedere prevederile art. 280 alin. (2) şi art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, de prezentare organelor fiscale precum şi contribuabililor despre cotele concrete la impozitele şi taxele locale, Primăria municipiului Chişinău intervine asupra următoarelor.

Conform art. 57 alin. (1) din Capitolul IV "Procesul bugetar" din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu.

Astfel, în temeiul art. 29 (1) lit. f), art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul general prin Dispoziţia nr. 1129-d din 29.12.2015 a dispus aplicarea bugetului municipal Chişinău provizoriu pe anul 2016, iar aceasta este disponibilă pe site-ul oficial http://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=492&id=14189.

Deci, prin pct. 9 din dispoziţia sus numită, primarul general a dispus păstrarea tuturor cotelor la impozitele şi taxele locale aprobate în perioada anilor 2013-2015.

Totodată, de către Consiliul municipal Chişinău în prima lectură a fost aprobat bugetul pentru anul 2016, iar pentru lectura a doua acesta este disponibil pe site-ul http://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=677&id=14115.

De menţionat că păstrarea cotei impozitului pe bunurile imobiliare stabilită pe anul 2015 de 0,10% este menţinută prin dispoziţia primarului general sus numită, la prima lectură de aprobare a bugetului municipal Chişinău pe anul 2016, precum şi la proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea bugetului în lectura a doua în Anexa nr. 8.

În această ordine de idei, pentru admiterea achitărilor de impozite pentru contribuabili care doresc achitarea în avans, solicităm respectuos ca în SIA ,Cadastrul fiscal" să fie introdusă cota concretă de 0,10% la impozitul pe bunurile imobiliare cu admiterea efectuării calculării impozitului pe anul 2016.

Cu respect,                      VICEPRIMAR Nistor GROZAVU

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...