37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind actele prezentate la momentul angajării unui lucrător nou

Privind actele prezentate la momentul angajării unui lucrător nou

11.12.2009 3.330 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind actele prezentate la momentul angajării unui lucrător nou

 

Care sunt actele necesare de a fi prezentate la organele de control, la momentul angajării unui lucrător nou?

 

Conform art. 57 “Documentele care se prezintă la încheierea contractului individual de muncă” din Codul muncii o persoană la angajare trebuie să prezinte angajatorului:

 

a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;

b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;

c) documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială - pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;

e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

În baza acestor acte Angajatorul este obligat:

 

1. Să încheie cu Salariatul contract de muncă

2. Să deschidă carnet de muncă / să facă înscriere în carnetul de muncă

3. Să emită ordin de angajare

 

Organele de control pot cere la control următoarele acte:

 

1. Contractul de muncă

2. Fişa de post

3. Carnet de muncă

4. Registrul privind circulaţia carnetelor de muncă

5. Ordinul de angajare

6. Registrul de înregistrare a Contractelor de muncă (trebuie să fie semnatura salariatului ca a primit exemplarul său al contractului de muncă)

7. Regulamentul intern al întreprinderii

8. Tabelul de pontaj care arată regimul de muncă al salariaţilor

9. Fişa personală MR2 completată corespunzător

10. Graficul concediilor

11. Registrul ordinelor şi toate ordinele întreprinderii ce ţin de personal (de angajare, concediere, concediul de odihnă/cont propriu etc.)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...