37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Principiul de salarizare a funcționarilor publici. Vezi ce modificări au fost propuse

Principiul de salarizare a funcționarilor publici. Vezi ce modificări au fost propuse

14.02.20182.244 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri va examina proiectul de lege pentru completarea articolului 6 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.6 din 9 ianuarie 2018) de către Adunarea Populară a Găgăuziei, scopul căruia constă în creşterea eficienţei autorităţilor publice locale şi a calităţii serviciilor publice prestate la nivel local.

În acest sens, s-a propus a se delega autorităţilor locale, dreptul de a stabili nivelul salariului de funcţie pentru funcţionarii publici ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor Legii nr.48 din 22 martie 2012, salariile se stabilesc în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, dar și în funcție de performanțele profesionale ale funcționarilor publici.

Având în vedere principiile funcţionării sistemului de salarizare a funcţionarilor publici enumerate la art.2 din legea menţionată, modificarea propusă urmează a fi examinată sub aspectul respectării principiului echitate şi coerenţă.

Conform acestui principiu, sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare de stabilire a salariului funcţionarului public. Or, salarizarea funcţionarilor publici nu este condiţionată de sursa de finanţare a acestora, ci de activitatea desfășurată lunar, durata timpului de lucru stabilită de lege, de sarcinile și atribuțiile din fișa postului.

Astfel, iniţiativa de a stabili salariile funcţionarilor publici ale autorităţilor publice locale de către autorităţile deliberative la aprobarea bugetelor respective, ţinînd cont de capacităţile bugetare proprii, poate duce, eventual, la încălcarea normelor unitare de salarizare a funcţionarilor publici, care vor fi salarizaţi în mod diferit, în funcţie de capacităţile bugetare ale autorităţilor locale.

Totodată, în scopul dezvoltării unei noi politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, avînd în vedere disfuncțiile atestate în sistemul de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, prin Dispoziţia Guvernului nr. 1-d din 16 ianuarie 2017, a fost iniţiată reforma sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar.

În acest context, ca urmare a reformei salariale în sectorul bugetar, va fi revizuită politica salarială și elaborat proiectul unei noi legi a salarizării, inclusiv salarizarea funcționarilor publici.

Astfel, inițiativa legislativă de modificare a art.6 al Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici, urmează a fi examinată în cadrul reformei sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar. În contextul celor invocate, proiectul înaintat nu va fi susținut.

În cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri va examina proiectul de lege pentru completarea articolului 6 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.6 din 9 ianuarie 2018) de către Adunarea Populară a Găgăuziei, scopul căruia constă în creşterea eficienţei autorităţilor publice locale şi a calităţii serviciilor publice prestate la nivel local.

În acest sens, s-a propus a se delega autorităţilor locale, dreptul de a stabili nivelul salariului de funcţie pentru funcţionarii publici ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor Legii nr.48 din 22 martie 2012, salariile se stabilesc în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, dar și în funcție de performanțele profesionale ale funcționarilor publici.

Având în vedere principiile funcţionării sistemului de salarizare a funcţionarilor publici enumerate la art.2 din legea menţionată, modificarea propusă urmează a fi examinată sub aspectul respectării principiului echitate şi coerenţă.

Conform acestui principiu, sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare de stabilire a salariului funcţionarului public. Or, salarizarea funcţionarilor publici nu este condiţionată de sursa de finanţare a acestora, ci de activitatea desfășurată lunar, durata timpului de lucru stabilită de lege, de sarcinile și atribuțiile din fișa postului.

Astfel, iniţiativa de a stabili salariile funcţionarilor publici ale autorităţilor publice locale de către autorităţile deliberative la aprobarea bugetelor respective, ţinînd cont de capacităţile bugetare proprii, poate duce, eventual, la încălcarea normelor unitare de salarizare a funcţionarilor publici, care vor fi salarizaţi în mod diferit, în funcţie de capacităţile bugetare ale autorităţilor locale.

Totodată, în scopul dezvoltării unei noi politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, avînd în vedere disfuncțiile atestate în sistemul de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, prin Dispoziţia Guvernului nr. 1-d din 16 ianuarie 2017, a fost iniţiată reforma sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar.

În acest context, ca urmare a reformei salariale în sectorul bugetar, va fi revizuită politica salarială și elaborat proiectul unei noi legi a salarizării, inclusiv salarizarea funcționarilor publici.

Astfel, inițiativa legislativă de modificare a art.6 al Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici, urmează a fi examinată în cadrul reformei sistemului de salarizare a angajaților din sectorul bugetar. În contextul celor invocate, proiectul înaintat nu va fi susținut.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...