37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a fost elaborat

Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a fost elaborat

10.01.2018744 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) conține zece standarde, elaborate în conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru eleborarea SNCSP, cu sprijinul proiectului de asistență Tehnică al UE. Scopul elaborării SNCSP este de a dezvolta standardele naționale de contabilitate în sectorul public în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) și de a le introduce la nivel central și local.

Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost elaborate următoarele proiecte de SNCSP: Prezentarea situațiilor financiare; Situațiile fluxurilor de trezorerie; Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori; Costurile îndatorării; Contracte de construcție; Stocuri; Contracte de Leasing; Imobilizări corporale; Provizioane, datorii contingente și active contingente; Imobilizări necorporale.

Pentru a respecta prevederile Conceptului și Planului de acțiuni, Ministerul Finanțelor va continua procesul de elaborare a SNCSP până în anul 2019. Respectiv, potrivit Planului de acțiuni, în anul 2018 va fi elaborate al doilea set de SNCSP și cel de-al treilea set în anul 2019.

La fel, a fost elaborat și publicat Glosarul termenilor utilizați în proiectele SNCSP.

Proiectele standardelor menționate, Glosarul și Raportul privind realizarea condiției din Programul ,,Sprijin pentru reformele politicii finanțelor publice în Republica Moldova" pentru anul 2017 pot fi accesate aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...