37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Primele AOAM se mențin la același nivel și în 2018. Vezi care vor fi noile termene de virare a acestora la contul CNAM

Primele AOAM se mențin la același nivel și în 2018. Vezi care vor fi noile termene de virare a acestora la contul CNAM

11.01.20183.052 views

3

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 29.12.2017 a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280 din 15.12.2017.

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 sunt aprobate în egală măsură, și la venituri și la cheltuieli, în sumă de 6659025,2 mii lei.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se menține la 9,0% ca și anul precedent (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).

Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută s-a stabilit în mărime de 4056 de lei, ca și în anul precedent, pentru următoarele categoriile de plătitori:

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
    a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
    b) fondatorii de Î.I;
    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
    d) titularii de patentă de întreprinzător;
    e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2. Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă sau atestat în modul stabilit de lege.

3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Persoanele fizice prezentate mai sus, la pct. 1 lit. b)-e), pct. 3 şi pct. 4 precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită până la data de 31 martie a anului de gestiune, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită, adică 2 028 lei.

Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, care achită, în termenul de până la 31 martie a anului de gestiune, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă pot beneficia de o reducere de 75% din suma stabilită (sau 1014 lei) cu condiția că acestea, nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) şi la pct. 2.

Totodată, cetăţenii RM care nu se includ în nici una din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 şi care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, vor putea obţine statutul de persoanăasigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare.

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical, se obţine prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.

Atenționăm că, perioada de achitare a primei AOAM în sumă fixă pentru 2018 deja a început încă din 29 decembrie 2017.

Plata poate fi efectuată la orice oficiu poştal sau la reprezentanţele teritoriale ale CNAM:

 • AT Centru - tel. 022 593754;
 • AT Nord - tel. 0231 63399,
 • AT Sud - tel. 0299 22915;
 • AT Est - tel. 0243 26100;
 • AT Vest - tel. 0236 23845.

Aducem la cunoștință și faptul că conform Legii nr. 288 din 15.12.2017 au fost efectuate modificări asupra Legii 1593/2002.

Astfel, conform modificărilor efectuate, angajatorii și unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense, vor avea posibilitatea de a vira la contul CNAM, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu prezenta lege, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Amintim că, anterior, conform prevederilor Legii 1593/2002, aceștia erau obligați să vireze sumele calculate concomitant cu plata salariilor și alte recompense.

Art. 17 alin. (4) din Legea menționată, va stabili că termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a penalităţilor aferente acestora şi pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate este de 3 ani.

Categoriile de plătitori cărora, în temeiul prezentei legi, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense vor putea achita de asemenea, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Autor: Irina Rabovilă, Contabil

În Monitorul Oficial din 29.12.2017 a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280 din 15.12.2017.

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 sunt aprobate în egală măsură, și la venituri și la cheltuieli, în sumă de 6659025,2 mii lei.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se menține la 9,0% ca și anul precedent (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).

Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută s-a stabilit în mărime de 4056 de lei, ca și în anul precedent, pentru următoarele categoriile de plătitori:

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
    a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
    b) fondatorii de Î.I;
    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
    d) titularii de patentă de întreprinzător;
    e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2. Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă sau atestat în modul stabilit de lege.

3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Persoanele fizice prezentate mai sus, la pct. 1 lit. b)-e), pct. 3 şi pct. 4 precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită până la data de 31 martie a anului de gestiune, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită, adică 2 028 lei.

Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, care achită, în termenul de până la 31 martie a anului de gestiune, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă pot beneficia de o reducere de 75% din suma stabilită (sau 1014 lei) cu condiția că acestea, nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) şi la pct. 2.

Totodată, cetăţenii RM care nu se includ în nici una din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 şi care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, vor putea obţine statutul de persoanăasigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare.

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical, se obţine prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.

Atenționăm că, perioada de achitare a primei AOAM în sumă fixă pentru 2018 deja a început încă din 29 decembrie 2017.

Plata poate fi efectuată la orice oficiu poştal sau la reprezentanţele teritoriale ale CNAM:

 • AT Centru - tel. 022 593754;
 • AT Nord - tel. 0231 63399,
 • AT Sud - tel. 0299 22915;
 • AT Est - tel. 0243 26100;
 • AT Vest - tel. 0236 23845.

Aducem la cunoștință și faptul că conform Legii nr. 288 din 15.12.2017 au fost efectuate modificări asupra Legii 1593/2002.

Astfel, conform modificărilor efectuate, angajatorii și unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense, vor avea posibilitatea de a vira la contul CNAM, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu prezenta lege, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Amintim că, anterior, conform prevederilor Legii 1593/2002, aceștia erau obligați să vireze sumele calculate concomitant cu plata salariilor și alte recompense.

Art. 17 alin. (4) din Legea menționată, va stabili că termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a penalităţilor aferente acestora şi pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate este de 3 ani.

Categoriile de plătitori cărora, în temeiul prezentei legi, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense vor putea achita de asemenea, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Autor: Irina Rabovilă, Contabil

Comentarii

 1. Liliana spune:

  Buna ziua.
  Dupa cite inteleg, „primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune”, nu mai este necesar de a fi achitate inainte sau in ziua achitarii salariului.
  Da, asta imi place.

  1. Irina spune:

   Da, aveți dreptate, se extinde termenul de virare a acestor plăți.

 2. Tatiana spune:

  Se retine asigurarea medicala 4.5% din ajutorul material in 2018?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...