37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Prezentarea informațiilor suplimentare semnificative și relevante pentru utilizatori în nota explicativă

Prezentarea informațiilor suplimentare semnificative și relevante pentru utilizatori în nota explicativă

04.03.2016724 views

Exemplul 13. O societate pe acţiuni dispunea la începutul anului 201X de capital suplimentar în suma de 28 400 lei format pe seama primelor de emisiune. În cursul perioadei de gestiune conform deciziei adunării generale a acţionarilor, această sursă de finanţare a fost îndreptată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi. De asemenea, în legătură cu anularea acţiunilor răscumpărate de la acţionari, au fost trecute la capitalul suplimentar diferenţe negative din anularea acţiunilor retrase în suma de 18 200 lei. Mărimea capitalului suplimentar la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea prezintă în notă explicativă la situaţiile financiare următoarele informaţii:
- la începutul perioadei de gestiune soldul capitalului suplimentar în suma de 28 400 lei reprezintă prime de emisiune formate din depăşirea valorii efective a aporturilor fondatorilor asupra valorii nominale a acţiunilor plasate la crearea societăţii. În cursul perioadei de gestiune această parte componentă a capitalului suplimentar a fost în întregime utilizată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.
- în cursul perioadei de gestiune a avut loc diminuarea capitalului suplimentar în suma de 18 200 lei din cauza depăşirii valorii de răscumpărare a acţiunilor anulate asupra valorii nominale a acestora. La finele perioadei de gestiune această diferenţă formează soldul negativ al capitalului suplimentar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...