37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Prezentarea declaraţiilor la CNAS prin sistemul www.raportare.md

Prezentarea declaraţiilor la CNAS prin sistemul www.raportare.md

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentarea declaraţiilor la CNAS prin sistemul www.raportare.md

   Conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este prevăzută raportarea trimestrială pentru declaraţiile persoanelor asigurate. Agenţii economici cu 5 şi mai mulţi angajaţi sînt obligaţi să depună rapoartele în mod electronic: pe flash sau prin sistemul de raportare prin Internet. Odată cu iniţierea procesului prezentării declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5 şi declaraţiei 4-BASS electronic, este necesar ca agenţii economici să se înregistreze pe SI Automatizat “E-REPORTING”, după care vor avea posibilitatea de a transmite rapoartele electronic prin Internet.  

Sistemul Informaţional Automatizat “E-REPORTING” oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o interfaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM.

Este un sistem unic de securitate, cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM). Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4-BASS, primirea sau generarea automată a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi extragerea acestora pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în SI SPAS. Totodată menţionam că SI Automatizat  ”E-REPORTING ”permite utilizarea semnăturii digitale şi semnăturii mobile.

Pentru obţinerea autorizaţiei de a prezenta rapoartele la CNAS este necesară  efectuarea următoarelor etape:

- pregătiţi cererea de solicitare a autorizaţiei în formă stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele la CNAS. La cerere se anexează copia buletinului de identitate a persoanei responsabile;

- semnaţi cererea la Directorul Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator;

- prezentaţi cererea la oficiul teritorial al CNAS.

După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele persoanei juridice.

Pentru anul 2012 au fost pezentate şi înregistrate 1351 de cereri de solicitare a autorizaţiei, la care au fost acordate autorizaţii. De la începutul anului 2013 au fost prezentate 1239 cereri şi acordate 902 autorizaţii.

Comentarii

  1. chiperciuc ecaterina spune:

    darea de seama REV5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...