37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Prezentarea dărilor de seamă fiscale în format electronic: avantaje, probleme, oportunităţi

Prezentarea dărilor de seamă fiscale în format electronic: avantaje, probleme, oportunităţi

14.11.20118.254 views Veaceslav Ciobanu, contabil
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentarea dărilor de seamă fiscale în format electronic: avantaje, probleme, oportunităţi

 

Cu ceva timp în urmă am avut o intervenţie telefonică la un post de radio. S-a adresat un jurnalist cu rugămintea să răspund la cîteva întrebări în cadrul unei emisiuni radio. În studiou îi avea ca invitaţi pe colaboratorii Întreprinderii de Stat Fiscservinform. În cadrul emisiunii se discutau problemele ce ţin de conectarea contribuabililor la serviciul electronic de prezentare a dărilor de seamă fiscale Declaraţie electronică. Amintesc, că în conformitate cu modificările operate în art. 187 alin.(2¹) din Codul fiscal, începînd cu data de 01 ianuarie 2012, entităţile din m. Chişinău, m. Bălţi şi m. Comrat plătitoare a TVA vor fi obligate să prezinte rapoartele fiscale exclusiv prin intermediul sistemului electronic. O situaţie cu care în timpul cel mai apropiat se vor confrunta, în primul rînd, contabilii. Adăugător la toate necazurile noastre profesionale, numai la prima vedere pare să nu fie o problemă pentru unii din colegii noştri. Am înţeles acest lucru numai după intervenţia mea telefonică şi o analiză la rece a întrebărilor moderatorului, replicile ascultătorilor în cadrul emisiunii. Pînă la acel moment, eram copleşit, ca şi mulţi dintre contabili, de invitaţia primită de la serviciul fiscal să ne prezentăm la Centrul de Asistenţă şi Contact al Î.S. Fiscservinform pentru a semna Acordul de conectare gratuită (!!) la serviciul Declaraţie electronică, de impresiile prezentării primelor dări de seamă în formă electronică. Este foarte comod! Şi fişa personală a contribuabilului ai posibilitate să o analizezi în orice moment. Întru-un cuvînt este un serviciu foarte bun şi oferit fără plată contribuabililor.

Am şi prezentat primele dări de seamă fiscale prin intermediul serviciului Declaraţie electronică.

Moderatorul a început discuţia la tema anunţată mai de departe. Am fost întrebat care este, după părerea mea, situaţia în ţară privitor la fenomenul care se numeşte evaziune fiscală. În răspunsul meu am menţionat, că în ultimii ani la acest capitol avem înregistrate unele momente pozitive. Tot mai multe entităţi doresc să aibă o activitate transparentă pentru a avea posibilitatea să recurgă la investiţii locale şi străine, să transmită afacerea urmaşilor, etc. Pentru aceasta se cere o activitate şi o evidenţa contabilă transparentă.

Ce ţine de situaţia reală privind evaziunea fiscală, am atras atenţia, că o problemă în acest sens este activitatea firmelor „fantome”. Majoritate schemelor de evaziune fiscală sunt construite cu participarea acestor firme. Ce trebuie să fie întreprins pentru a curma activitatea acestor firme? Este nevoie de voinţă! Ca statul să vrea tare ca aceste firme să dispară, să fie întreprinse acţiunile corespunzătore în acest sens, dar nu o mimare de luptă cu acest fenomen.

Am vorbit şi de micii antreprenori, care de multe ori sunt impuşi, de limitările în care activează, să încalce legea. Aceste limitări în mare măsură sunt generate de legislaţia fiscală, care este complicat de înţeles, nu are interpretări univoce. Organele cu funcţii de control fiscal şi de autorizare a activităţii, fac abuz de drepturile lor. În multe cazuri, întreprinderile mici şi mijlocii nu au potenţial uman şi posibilităţi materiale să asigure o contabilitate performantă, să se lămurească în labirinturile Codului fiscal. Ar fi rezonabil ca reglementările fiscale pentru această categorii de contribuabili să fie mult mai simple, clare.

Despre ce n-am vorbit, dar trebuia să spun? Pentru mine aceasta intervenţie telefonică în cadrul unei emisiuni radio a fost pentru prima dată. Şi această treabă are specificul ei. N-am ţinut cont de faptul, că intervenţia este scurtă şi urmează să spui cele mai importante lucruri la subiectul analizat. Moderatorul în orice moment îţi poate opri discursul, dacă nu spui lucruri interesante. Toată viaţa ne învăţăm.

Cred că trebuia să vorbesc şi despre alt fenomen, care este în societatea noastră şi care ţine de fenomenul evaziune fiscală. Acesta este plata salariilor „în plic”, din păcate de această „boală” sunt afectate multe întreprinderi mici şi mijlocii şi nu numai. De ce este prezent acest lucru? În primul rînd, pe motiv, că impozitele legate de salarii sunt mari. De mai mult timp se vorbeşte, că statul ar urma să stimuleze entităţile ca să declare toate salariile, în primul rînd prin intermediul pîrghiilor economice. De exemplu, dacă salariul mediu pe întreprindere de la începutul anului calendaristic este mai mare decît salariul prognozat pe economie pentru anul curent, atunci pentru salariile, care depăşesc acest indice cota contribuţiilor sociale să fie micşorată cu 10%! Sau alte facilităţi de acest gen, care în rezultat nu vor afecta bugetul. Din păcate despre aceasta se vorbeşte de mult timp, dar nimeni nu-şi asumă responsabilitatea să modifice ceva. De mai mulţi ani, după părerea mea, tot ce ţine de contribuţii sociale, indemnizaţii pentru pierderea capacităţii de muncă miroase a naftalină, este învechit. În fiecare an se repetă una şi aceiaşi situaţie, se adoptă Bugetul asigurărilor sociale, care în mare parte este copiat din anul precedent, iar deputaţii îl votează fără să pătrundă în esenţă. Toate neclarităţile cu care se confruntă contribuabilii ce ţin de determinarea bazei de calcul a contribuţiilor, de stabilirea termenelor de plată a contribuţiilor sociale (!?) de ani în şir nu au o rezolvare.

Probleme şi mai grave sunt la capitolul primelor de asigurare medicală. De mai mulţi ani, nu avem o înţelegere clară, care este baza de calcul a primelor de asigurare medicală (!???). Legile se scriu într-o limbă păsărească, pe care contabilii n-o înţeleg. De exemplu, noţiunea de alte recompense din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002: „alte recompense - orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”. Această definiţie compromite atît conţinutul acestei legi ce ţine de baza de calcul şi modul de stabilire a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cît şi bunul simţ. S-a ajuns pînă la aceea, de exemplu, că o facilitate în formă de servicii de sport pe care le acordă angajatorul angajaţilor săi este calificată de organele de control ca bază de calcul a primelor de asigurare medicală. De mai multe ori ne-am adresat către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Compania Naţională în Medicină, Comisia Parlamentară de Profil cu propunerea (rugămintea) să se facă ordine în această noţiune (alte recompense), dar din păcate nimănui nu-i pasă. De această problemă toţi ştiu, dar de ani de zile nimic nu se schimbă.

Încercările pe care le întreprinde statul pentru a scoate din umbră plata salariilor de către angajatori în unele cazuri sunt stîngace şi bazate pe metode represive, care nu au efect şi numai provoacă cheltuieli suplimentare pentru întreprinderi. Recent, a fost adoptată Hotărărea Guvernului nr.477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor “în plic” şi “muncii la negru”. Numai un exemplu, Hotărîrea prevede iniţierea modificărilor în legislaţie pentru ca la întreprinderile mici (pînă la 20 de angajaţi) evidenţa contractelor, carnetelor de muncă, înregistrările în acestea să fie ţinută de către o instituţie de stat. Cîtă bătaie de cap pentru întreprinderi. Pe de altă parte, oare aceste „servicii” de care întreprinderea nu are nevoie vor fi fără plată?

În cadrul intervenţiei, am fost întrebat şi despre părerea mea privitor la cerinţele legii ce ţin de prezentarea dărilor de seamă în format electronic. Sub impresia conectării fără plată la serviciul Declaraţia rapidă, sub impresia comodităţii acestui serviciu au spus că este ceva bun şi acesta este viitorul.

Ce n-am spus? Sistemul este bun, dar ar trebui ca să fie dreptul entităţilor să facă alegerea: prezintă dările de seamă fiscale prin intermediul sistemelor electronice sau pe hîrtie? Spun aceasta deoarece pentru careva entităţi această trecere poate să provoace unele probleme greu de depăşit. Statul din nou încearcă să ne impună voinţa sa, să transmită funcţiile sale de administrare a impozitelor pe umerii contribuabililor.

În acest serviciu (Declaraţie rapidă) este cointeresat, în primul rînd, statul pentru a avea informaţii operative privind plata impozitelor, pentru a depista în mod operativ cazurile de evaziune fiscală, restanţele la buget, etc. Pe de altă parte, statul îşi va micşora cheltuielile legate de prelucrarea dărilor de seamă prezentate în mod manual. Eu consider, că prin aceste modificări în legislaţie, contribuabilii sunt lipsiţi de un drept, dreptul de a prezenta dările de seamă fiscale în cea mai accesibilă formă - pe suport de hîrtie. Pentru a prezenta dările de seamă fiscale prin intermediul serviciului Declaraţie electronică, contabilul în calitate de persoană responsabilă de prezentarea dărilor de seamă fiscale din numele entităţii pe care o reprezintă, are nevoie de calculator, conectare la internet, energie electrică, etc. Dar dacă într-o situaţie concretă entitatea nu are careva din aceste bunuri? Atunci va fi lipsită de posibilitatea să prezinte o dare de seamă fiscală? Recunosc, că pe parcursul intervenţiei telefonice n-am conştientizat pînă la urmă acest lucru şi nu m-am expus pozitiv referitor la acest serviciu.

Peste careva timp, obligaţiunea de prezentare a dărilor de seamă prin intermediul sistemului Declaraţie electronică va fi actuală pentru contribuabilii plătitori ai TVA din toată ţara. Pot să presupun, că pentru mulţi din ei din sate şi oraşe, care nu au un calculator, internet şi cunoştinţe în aceste domeniu, această situaţie va constitui o problemă şi mai mare.

Am încercat să analizăm situaţia la acest capitol în ţările vecine: Ucraina şi România. Pentru informaţii ne-am adresat colegilor din organismele profesionale din aceste ţări. Colegii din Ucraina ne-au răspuns că la ei contribuabilii mari au obligaţiunea să prezinte dările de seamă fiscale în exclusivitate în format electronic. Din România am primit un răspuns mai desfăşurat şi vă propunem să faceţi cunoştinţă:

„În urma adresării Dumneavoastră vă transmitem informaţii privind experienţa României precum şi a altor ţări din Europa cu privire la declararea fiscală prin sistemul electronic. În România, datorită timpului foarte mare petrecut de contribuabili pentru a declara şi plăti impozitele, s-au căutat diverse soluţii pentru depunerea on-line a declaraţiilor fiscale. La prima etapă de implementare a depunerii on-line a declaraţiilor fiscale acestea au funcţionat în paralel cu declararea pe suport de hârtie. Contribuabilul care opta pentru declarare on-line încărca declaraţia pe platforma sau site-ul internet după care se primea o confirmare din partea organelor fiscale. Această confirmare semnată şi ştampilată trebuia depusă la organul fiscal pe suport de hârtie până la o anumită dată. Nu schimba foarte multe în raportarea fiscală, se primea un răgaz de câteva zile în plus pentru depunerea confirmărilor faţă de contribuabili care nu optau pentru raportarea on-line.

Anul trecut, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2011, s-a optat pentru depunerea on-line a declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Iniţial depunerea declaraţiilor se putea face şi pe suport de hârtie, până la termenul de depunere al obligaţiilor fiscale aferente lunii iunie 2011, dată de la care această declaraţie fiscală se depune doar în format electronic. Iniţial platforma on-line pe care se încărcau declaraţiile fiscale, precum si formularele on-line au suferit unele modificări, însă, acum programele sunt mult mai stabile. Pentru fiecare declaraţie depusă se primeşte o confirmare, iar dacă la procesarea acesteia s-au descoperit anumite erori acestea sunt transmise pentru a fi remediate. Dovada depunerii declaraţiei se face prin imprimarea confirmării de procesare a declaraţiei şi atribuirea unui număr de înregistrare de către sistemul electronic al Ministerului Finanţelor Publice.

În România, nu se plăteşte pentru a încărca on-line declaraţiile, însă declaraţiile fiscale trebuie semnate electronic (înlocuieşte semnare şi stampilarea clasică), iar pentru a avea acces la semnătură electronică se plăteşte un abonament firmelor, care se ocupă cu securitatea documentelor electronice, şi aceste abonamente costă în jur de 40 de EURO pe an. Cu un singur abonament pentru semnarea electronică se pot viza declaraţiile mai multor societăţi pe baza unor procuri notariale prin care se împuterniceşte o persoană, care deţine semnătură electronică se vizeze declaraţiile fiscale.

La nivel european şi mondial s-au efectuat diverse studii pentru a stabili impactul sistemului fiscal asupra contribuabililor. Cel mai recent studiu în acest sens este cel realizat de PwC şi Banca mondială şi se numeşte Paying Taxes 2011. În acest studiu se pune un accent foarte mare pe diminuarea timpului petrecut de contribuabil pentru a îndeplini obligaţiile fiscale. În acest raport Banca Mondială şi PwC recomandă folosirea mijloacelor de comunicare moderne pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Tot în acest raport se observă tendinţa că numărul de declaraţii şi plăţi să fie cât mai mic în cursul unui an.

În Cehia, începând cu anul 2010 sistemul fiscal a fost îmbunătăţit semnificativ. Acest lucru s-a datorat deopotrivă prin simplificarea procedurilor şi a modalităţii de calcul a taxelor, prin introducerea unei singure agenţii, care eficientizează procedurile birocratice şi unifică administrarea impozitelor, contribuţiilor sociale şi asigurări de sănătate într-un singur birou. O altă reformă este introducerea sistemelor electronice pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi restructurarea locaţiilor fizice ale birourilor fiscale, care contribuie, de asemenea, la reducerea numărului de ore necesare pentru a îndeplini obligaţiile declarative.

Polonia s-a angajat să încurajeze utilizarea e-filing şi introducerea unei taxări moderne e-administrarea. Etapa iniţială a fost finalizată la data de 1 ianuarie 2008, atunci când toate societăţile au avut posibilitatea de a depune on-line aproape toate declaraţiile fiscale. Introducerea acestui sistem e-filing nu este încă considerat un succes, deoarece întreprinderile au fost nevoite să respecte o serie de cerinţe formale. Acest lucru a descurajat unii contribuabili, şi a existat şi o anumită reticenţă de a renunţa la metoda de depunere pe suport de hârtie. In 2009 numai 2% dintre contribuabili depuneau electronic. Este de aşteptat ca reforma e-administration să se finalizeze în 2012.

In ceea ce priveşte situaţia dumneavoastră, restricţiile pentru declararea impozitelor numai prin sistem electronic trebuie totuşi să vă asigure şi o modalitate de verificare a declaraţiilor. Prin declararea electronică a taxelor si impozitelor, se asigură o diminuare a timpului necesar pentru operarea în evidentele Inspectoratului fiscal de stat, precum si posibilitatea de a depista neconcordanţe între declaraţii a entităţilor. Spre exemplu, legat de TVA la nivelul Uniunii Europene funcţionează o declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri.În această declaraţie, atât cel care efectuează livrarea sau prestarea intracomunitară, cât şi cel care efectuează achiziţia intracomunitară, trebuie să declare codul de TVA al partenerului şi valoarea. Dacă apar diferenţe între valorile declarate atunci în mod clar undeva s-a strecurat o eroare şi se poate corecta imediat, deoarece sistemul electronic vă va avertiza. Dacă situaţia nu este remediată, inspectorii fiscali vor efectua un control.Prin această metodă controlul fiscal este mai eficient şi nu se efectuează prin sondaj, ci acolo unde se detectează neconcordanţe.

Ca o concluzie, în majoritatea ţărilor din Europa se încurajează depunerea on-line a declaraţiilor fiscale pentru a diminua timpul necesar îndeplinirii obligaţiilor fiscale, precum şi pentru ca administrarea creanţelor fiscale să poată fi efectuată cu mai multă rigurozitate”.

După ce am citit răspunsul colegilor din România, foarte amplu şi informativ, părerea mea referitor la modul de implementare a raportării în format electronic nu mai este atît de categorică.

 

Veaceslav Ciobanu,

Contabil

P.S. Am o rugăminte şi o propunere către cei ce vor citi acest articol. Vă rog sa vă expuneţi cu părerea în comentarii pe marginea concluziilor care se conţin în acest articol. Vă rog sa răspundeţi la următoarea întrebare: Ce părerea aveţi despre obligaţiunea, stabilită pentru unele categorii de contribuabili plătitori ai TVA, ca, începînd cu 01 ianuarie 2012, să prezinte dările de seamă fiscale exclusiv în formă electronică?

Comentarii

 1. Adrian Stirbu spune:

  Intradevar prezentarea darilor de seama in forma electronica este destul de comoda. Este ceva asemanator cu client-bank. Dar inrtadevar sint si citeva minusuri – nu toate companii sint dotate cu un internet sigur, pot aparea probleme cu energie electrica, calculatoare. Totodata de ce sa nu permita sa se prezinte darile de seama prin declaratie rapida, tot o metoda destul de simpla, dar unica ca trebuie sa duci darile la fisc. Totusi ar trebui sa fie o perioada de tranzitie in tipul careia sa se permita sa se prezinte darile de seama prin mai multe metode. Nu exclus ca sa apara probleme si la fisc cu imposibilitatea de a primi asa de multe dari de seama, sau fluxul mare de vizitatori ai paginii servicii.fisc.md sa frineze sau sa intrerupa legaturile cu serverele. etc. Si sigur dupa parerea mea serviciile acestea trebuie sa fie fara plata.

 2. Elena. spune:

  Deacord cu D-nul Adrian…,,serviciile acestea trebuie sa fie fara plata”

 3. Petru spune:

  Poate ca si sint probleme dar este un lucru foarte buna, trebuie sa mergem in pas cu toti, si daca o sa ne vaicaram si o sa intram in voie la toti (de fapt asa si se face la noi in tara) departe nu o sa ajungem. Trebui sa facem pasi rapizi si conreti.
  Sigur ca trebuie sa fie fara plata – acestea sint cheltuielile de administrare a impozitelor.!!!!!! sa fie rusine statului sa ia si bani de la contribuabili ca ii facem munca lor!!!!!

 4. Lilia spune:

  Sint numai pentru, ca sa scap de stat in rindurile acestea de la fisc si sa vad cit mai rar fetele acre ale inspectorilor, de parca ii sint dator un milion 🙂

 5. maiaiana4 spune:

  E normal sa existe alternativa pt acei ce nu au posiblitatea utilizarii tehnicii si serviciilor necesare. Mai mult ca atit e posibil ca entitatile economice care au subdiviziuni si in regiunile pt care nu parvine obligativitatea prezentarii declaratiei electronica din 01.01.2012 sa-si modifice adresele juridice in acestea.
  Personal ma intereseaza cit de securizata e sistema elaborata de FISCSERVINFORM.?Care e probalitatea aparitieie datelor in acces liber in INTERNET? Normal ca reprezentatii FISCSERVINFORM ne vor asigura despre existenta a citorva nivele de securizare a informatieie, insa cred ca fiecare isi da seama ca nu exista sistema ideala. Orice sistema e creata de om si care rezultat poate fi desecurizata. De ex. fara a vorbi despre posibilitatile tehnice a programei (care din start pare destul de comona si simpla in utilizare) voi spune despre coinstientizarea insuficienta a importantei informatiei cu care vor opera cei de la FISCSERVINFORM. Odata cu semnarea contractului aferent Declaratiei electronice contribuabililor li se ofera mapa cu sabloane, in care spre marea mea mirarea am gasit un fisier de test ce continea anexa la Declaratia TVA cu datele unei entitati economice reale.
  Pare o situatie de nimic, insa pt unele entitati constituie secret comercial lista furnizorilor, mai mult ca atit acesta este o chestiune de incredere.
  O alta problema e accesarea programei DECLARATI ELECTRONICA, care de multe ori ma anunta ca se PETREC LUCRARI DE MENTENENTA, in acest caz la 31.nn.nnnn eu ce fac?
  Dupa semnarea si expedierea raportului fiscal voi primi o confirmare electronica despre procesarea raportului fiscal de organele fiscale, in caz de aparitia a unor probleme cum demonstrez ca am inscris in calcul suma de100 lei dar nu de 120 lei care este reflectata in fisa personala?
  Poate sint hipercritica insa am avut tangente cu eleborarea programelor si am ideie de posiblitatilor de manipulare cu datele.
  Din start trebuie de spus ca e-dezvoltarea este un necesar pentru o societate contemporana (toate plusurile care au fost enumerate mai sus sint valabile si pt mine: rindul, fetele, mai mult ca atit angajatii fiscului nu sint masini de cules cifre…) si optez petru promovarea acestor tehnologii, insa eu vreu de sinestatator sa decid: utilizez DECLARATIA ELECTRONICA si imi asum toate riscurile legate de aceasta sau nu (atunci prezint pe suport de hirtie informatie). Cred ca fiecare e apt de a face o astfel de alegere.

  P. S. La client-bank vrei te conectezi vrei nu.

 6. Adrian spune:

  Intradevar cum a mentionat maiaiana4 , cum noi o sa demostram ca am prezentat darea de seama, care date am inclus si acelea sint sau alte modificate de alt cineva sau introduse eronat din cauza unei defciente ale softului, cind o sa vina fiscul la control ce o sa aratam ? ca ei cer sa fie prezentate lor rapoartele. Eu cred ca cind o sa incepem a lucra o sa intilnim inca multe probleme

 7. Victoria spune:

  Eu sustin acei coleji de breasla,care seau expus parerea de a oferi fiecarii entitati economice dreptul,de a decide de sinestatator-in ce forma sa predee darile de seama-electronica,sau pe suport de hirtie! Nu e normal lucrul acesta,kind sintem siliti cu forta!!! Unele intreprinderi nici nau posibilitate sa fie conectati la Internet… Si,mare mea fost mirarea,kind la intrebarea mea,privind intrebarea in cauza,la unul din seminarele,petrecute de Fiscservinform, meau raspuns-sa eau flasul(pe care e scrisa informatia) si sa ma duc la internet-cafe!!! Cum ghinditi-e normal raspunsul???!!!… Is de acord-trebue sa merjem inainte in toate,dar nu cu deasila,da-binevol si dupa putintele tehnice a fiecarii intreprinderi!!!

 8. Svetlana spune:

  Referitor la intrebarea dvs, sustin categoric ca statul Nu are dreptul sa impuna modalitatea de depunere a darilor de seama contribuabililor, dar ca inntodeauna, STATUL le face pe toatein favoarea lui.

 9. Sergiu spune:

  In general sunt de acord ca Declaratia Electronica este un mare plus si pentru Inspectorat Fiscal si pentru contribuabili, dar un lucru pentru mine este incomod si anume transferul din sistemul meu informatic in declaratria electronica a datelor Anexei la Declaratia privind TVA, in orice caz acum la etapa initiala, consider ca este problematic acest lucru. Sper ca firmele care presteaza serviciile informatice vor elabora in curind asa numite „converter-e” , din formatul 1C spre exemplu,in formatul compatibil cu Declaratia Electronica.
  In rest sunt bucuros de de Declaratia Electronica, cel putin de faptul ca poti vedea Actul de Verificare cind doresti si cum s-a spus anterior „fara fete acre” :)))
  Succese tuturor!!!

 10. tania spune:

  Parerea mea este , ca Statul NU are dreptul sa impuna modalitatea de prezentare a darilor de seama fiscale in forma electronica.Fiecare entitate economica trebuie sa-si aleaga de sinestatator , dupa posibilitate, modul de prezantare a darilor de seama.
  In tarisoara noastra parerea cetatenilor nu este luata in vedere.De ne este bine sau rau dupa orice schimbare ,statul nu-si face griji.

 11. Eugenia spune:

  Problema la noi in tara este ca daca nu impui, de buna voie nu prea vrea sa faca nimeni…S-a elaborat softul, s-au facut seminare, mura-n gura si totusi pentru multi nu-i bine. Nici n-o sa fie bine pana nu o sa se obisnuiasca cu raportarea electronica si numai atunci o sa inteleaga ca de fact acest lucru a fost gandit in favoarea noastra – a contabililor. Iar restul intrebarilor tehnice legate de securitate datelor plasate pe site-ului sau lucrari de mantenenta trebuie lasate pe seama specialistilor. Nu prea cred ca cei de la Fiscservinform nu sunt constienti ce toate aceste probleme, iar cine vrea sa aiba acces la anumite informatii despre o entitate, le are indiferent de modalitatea de care prezentati datele.Daca sunteti responsabili si nu lasati prezentarea darilor de seama pe data de 31 la 23.00, credeti-ma ca reusiti sa faceti tot si o sa va ia cu mult mai putin timp decat sa va duceti pana la fisc. De fapt unica problema este ca lumea nu este gata pentru ceva mai nou si mai simplu de operat, pe cand toate tarile dezvoltate utilizeaza acesta metoda de prezentare.

 12. Adrian spune:

  Oricum, nu este normal cind pentru a intocmi si trimite in declaratia electronica o forma de exemplu IRV iti ocupa 5-10 min. Aceasta este la moment cind inca nu sint toti abonati, iar cind se va mari numarul utilizatorilor ce va fi. Inteleg ca nu trebuie de lasat pentru ultima zi, dar sint diferite situatii in special in companii mari cu un numar foarte mare de documente, care trebuie primite, inregistrate, verificate , etc. Asa ca Fiscinform trebuie sa lucreze in acest domeniu cit mai mult si mai repede.

 13. Victoria spune:

  As dori sa ma revolt un pic macar pe pajina acestui sait… Din ce motiv firma Fiscservinform nu mai petrece seminare, pentru studierea metodei de transmitere a darilor de seama in forma electronica,si simbata??? Era foarte comod pentru multi contabili !!! Acum-e sfirsitul anului si fiecare contabil nusi vede capul de treburi in orele de lucru… Nu e de ajuns,ca ne impun sa trecem la metoda aceasta cu deasila,dar,inca si nu ne dau posibilitatea normal so studiem,ca sa putem lucra cu greseli minime!!! De ce nu se eau in consideratie si doleantele noastre???! Poate cuiva e convenabil lucrul acesta-sa fie mai multe greseli si,consecutiv mai multi bani in bujetul Statului… Eu,nu ma socot analfabeta,referitor la lucrul cu compiuteru,dar,totusi sint multe intrebari,la care aveam sa primesc lamuriri in timpul seminarelor…Din pacate,in zile de lucru nu le pot frecventa… Imi pare foarte rau,ca fiecare lucru bun in Statul nostru nu se duce pina la capat,dar se lasa in voia soartei(sau-in minile celor,de care noi depindem!!)……..

 14. Alexandra spune:

  Deoarece eu sint contabil de rind si nu prea iau parte la seminare am intilnit o problema in legatura cu corectarea declaratiei electronice p/u trim.3 al anului 2011

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...