37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Prevenirea şi reducerea şomajului

Prevenirea şi reducerea şomajului

08.02.2018909 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă, care vine să înlocuiască Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost discutat recent în cadrul ședinței grupului de lucru „Dezvoltarea Pieței Muncii" a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Necesitatea elaborării noi legi, reiese din faptul că actualul cadru de reglementare este depășit, nu corespunde cerințelor pieței și a fost evaluat drept birocratic şi ineficient de către subiecții reglementării.

Scopul principal al proiectului propus constă în prevenirea și reducerea şomajului și efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj şi asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.

Elementele noi ale proiectului vizează motivarea angajatorilor de a se implica în diminuarea şomajului şi facilitarea ocupării şomerilor, revizuirea statutului de şomer, facilitarea angajării persoanelor cu dizabilităţi şi subvenţionarea creării locurilor de muncă pentru aceştia, funcționarea unui parteneriat social pe piața muncii, instruiri la locul de muncă în cadrul unităţii, suport pentru iniţierea unei activităţi independente, susţinerea iniţiativelor locale ce au drept scop crearea locurilor de muncă.

De asemenea, în proiect este reglementat statutul agențiilor private de ocupare a forței de muncă, care desfăşoară activitatea de recrutare şi plasare în câmpul muncii, în ţară sau peste hotarele ţării, prin prestarea serviciilor de intermediere în domeniu.

Un element nou, este activitatea de monitorizare a pieței muncii, pentru care a fost prevăzut un capitol aparte. Instituția responsabilă de monitorizarea pieței muncii va fi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va ține evidența persoanelor aflate în căutarea unui loc pentru a se angaja, a locurilor de muncă vacante, va efectua analiza și prognoza pieței muncii, evaluarea impactului măsurilor de ocupare a forței de muncă etc.

Proiectul prevede majorarea stagiului minim de cotizare solicitat pentru a beneficia de ajutor de şomaj de la 9 la 12 luni. Potrivit autorilor, în Republica Moldova este cel mai mic stagiu din regiune, în majoritatea ţărilor fiind de 2-3 ani. Modificarea s-a propus ca urmare a faptului că foarte mulţi cetăţeni lucrează informal, grăbindu-se să cumuleze cele 9 luni de cotizare pentru a se adresa după ajutorul de şomaj.

Mediul academic

Importanța funcționării unui Observator al piețeii muncii a fost expusă de mediul academic. Reprezentanţii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au menționat că Observatorul este o componentă a ANOFM, care este responsabilă de a efectuarea analizelor şi cercetărilor în domeniul ocupaţional şi se va regăsi în noul regulament de funcţionare al acesteia.

Totodată, mediul academic a solicitat autoritățillor să prevadă perfectarea unei statistici referitor la angajarea în câmplul muncii a tinerilor absolvenți. În acest sens, participanții la ședință au discutat despre două opțiuni - realizarea acestei statistici de către universități sau raportarea datelor de către angajatori.

Sindicatele

Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor au acordat atenție finanțării necesare pentru implementarea noii Legi. În legea actuală, la fel, sunt incluse măsuri bune, dar ele nu sunt implementate din lipsa resurselor financiare. Cu toate că la moment este dificil să estimăm costurile, deoarece nu putem prognoza câți șomeri vom avea peste câțiva ani, este necesară efectuarea anumitor calcule pentru ca să evităm incapacitatea realizării prevederilor noii legi, consideră reprezentanţii sindicatelor.

Totodată, aceştia au menționat problema ce ține de activitatea agențiilor private.
Scopul agențiilor private, este strict de a plasa cetățenii în câmpul muncii peste hotare, dar noi ne-am propus prin acest proiect de lege să promovăm ocuparea cetăţenilor care se află în țară. Cum s-ar încadra aici prevederile ce ţin de migraţia forţei de muncă înafara ţării?

O altă problemă identificată de sindicate se referă la reorganizarea ANOFM. Opinia sindicaliștilor este că trebuie să evităm regionalizarea agențiilor teritoriale, este necesar ca ele să fie aproape de cetățeni, pentru a-i ajuta în căutarea unui loc de muncă, recalificare, instruire etc. Soluţia este de a interveni cu modificări ce ţin de serviciile prestate de agenţii, inclusiv digitalizarea lor.

Camera de Comerț și Industrie

Reprezentanții CCI s-au referit la competenţe, menţionând că scopul legii ar trebui să fie nu doar sporirea angajării, ci angajarea unei forţe de muncă bine pregătite şi competente, remarcând rolul instruirilor în rândul şomerilor şi eficientizarea parteneriatelor publice-private între universităţi, asociaţii de business, ministere şi alte instituţii. Totodată, aceştia au anunţat despre un eveniment în care vor participa circa 30 de companii, care au nevoie de forţă de muncă, unde se vor pune în discuţie aceste parteneriate.

Proiectul va fi propus spre consultare şi reprezentanţilor mediului de afaceri.
Legea nu va reglementa activitatea de întreprinzător, dar propune măsuri de motivare a angajatorilor pentru crearea noilor locuri de muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...