37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Pregătiţi-vă de pensie din timp

Pregătiţi-vă de pensie din timp

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pregătiţi-vă de pensie din timp

Pentru ca la ieşirea la pensie să nu apară probleme la stabilirea stagiului de cotizare şi, respectiv, la calcularea pensiei, este necesar să acumulăm informaţia necesară din timp. Cum influenţează contribuţiile de asigurări sociale stagiul de cotizare (de muncă), cum poate fi obţinut accesul la propriul cont personal, cum poate fi restabilită informaţia incompletă despre contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - la aceste şi alte  întrebări  va răspunde Clara Sorocean, şef Direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor.

-D-nă Sorocean este adevărat că în cazul în care angajatorul nu a transferat contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale pentru angajat, atunci perioada respectivă nu se include în stagiul de cotizare (muncă)?

-Este adevărat, pentru că de la 1 ianuarie 1999 fiecare persoană asigurată dispune de un cont personal la Casa Naţională de Asigurări Sociale, la care se acumulează toată informaţia pentru perioada de activitate de muncă. Iar în baza acestei informaţii se stabileşte pensia, precum şi alte prestaţii sociale. Dacă informaţia despre transferurile de contribuţii de asigurări sociale pentru o anumită perioadă lipseşte, atunci, potrivit legislaţiei, aceasta este exclusă din stagiul de cotizare şi nu se ia în consideraţie la calcularea pensiei.
 
-Cum poate angajatul să verifice contului său individual la CNAS?

-Din 16 martie 2010 Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat sistemul informaţional ACCES CPAS, prin intermediul căruia fiecare cetăţean poate verifica starea contului personal prin Internet. Pentru a avea acces la acest serviciu este necesară înregistrarea în calitate de utilizator al sistemului informaţional ACCES CPAS, iar CNAS va atribui solicitantului un login personal şi parolă.  

Persoana asigurată poate primi o parolă unică pentru a accesa contul său prin intermediul angajatorului sau adresîndu-se personal cu o cerere-tip. În primul caz angajatorul trebuie să prezinte la CNAS lista angajaţilor în baza căreia fiecărui lucrător îi va fi atribuit codul de acces la acest sistem informaţional. Lista se prezintă în formatul electronic elaborat de CNAS www.cnas.md/Formulare CNAS/Acces la contul curent SI ACCES CPAS).

Pentru a primi codul de acces, persoanele fizice înregistrate în sistemul asigurărilor sociale de stat trebuie să scrie o cerere-tip către CNAS sau Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Cererea poate fi transmisă la CNAS şi în format electronic indicînd şi telefonul de contact. Cererea pentru atribuirea login-ului şi parolei va fi remisă, în ambele cazuri, la adresa electronică cnas.accescpas@gmail.com.

-Ce trebuie să întreprindă persoanele care, după trecerea anilor, au surpriza de a află că angajatorul nu a transferat pentru el contribuţii de asigurări sociale?

-Fiecare angajat este în drept să se adreseze către fostul angajator pentru a cere prezentarea la Casa Naţională de Asigurări Sociale a informaţiilor despre contribuţiile transferate pentru perioada de activitate în cadrul respectivei întreprinderi ori instituţii. Sînt cazuri cînd întreprinderea a transferat contribuţiile, dar nu a prezentat rapoartele pentru fiecare persoană.În aceste condiţii Casa Naţională de Asigurări Sociale nu poate determina cine a activat la întreprindere în perioada respectivă, care a fost suma contribuţiilor achitate din salariul acestora. În acest caz trebuie să vă adresaţi la angajator pentru a clarifica dacă au fost sau nu transferate contribuţii de asigurări sociale. Dacă transferurile au fost efectuate, atunci angajatorul este obligat să prezinte rapoartele pentru fiecare angajat.

-Ce trebuie să facă un cetăţean în cazul în care întreprinderea deja nu mai există?  Există vreo şansă de a recupera anii pierduţi din stagiul de cotizare?

-La lichidarea întreprinderii angajatorul este obligat să transmită toate actele la Arhiva Naţională.  În cazul în care conducerea care a sistat activitatea întreprinderii a transmis la arhivă actele, persoana asigurată poate solicita certificatul care să confirme stagiul pînă la 01.01.1999 pentru perioada de muncă în instituţia respectivă. Şi dacă agentul economic a transferat contribuţiile de asigurări sociale pentru perioada respectivă, atunci aceasta va fi inclusă în calculul pentru stabilirea pensiei.

-Poate oare solicitantul  să restabilească retroactiv stagiul de cotizare,  transferînd suma necesară la bugetul asigurărilor sociale de stat?

-Legea permite autoasigurarea persoanelor fizice. În cazul în care persoana asigurată descoperă existenţa problemelor la stagiul de cotizare legate de neachitarea contribuţiilor, ea are dreptul să încheie un contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale şi să achite o sumă fixă pentru un anumit an. Aceasta oferă posibilitatea includerii contribuţiilor virate în stagiul de cotizare. Contractul pentru autoasigurare poate fi încheiat începînd cu anul 1999. Sumele contribuţiilor sînt modificate în fiecare an. Pentru anul 2013 aceasta constituie 5220 de lei.

-Legislaţia prevede sancţiuni pentru angajatorii nedisciplinaţi pentru neplata contribuţiilor de asigurări sociale?

-Potrivit art. 294 alin. (1) al Codului contravenţional  neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale, se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Procesele-verbale de constatare  a  contravenţiilor sînt înaintate pentru examinare instanţelor de judecată.

-Există şanse ca prin intermediul instanţei de judecată  agentul economic să fie impus să lichideze datoriile la bugetul asigurărilor sociale, iar stagiul angajatului păgubit să fie refăcut?

-Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la o înţelegere amiabilă cu angajatorul privind transferul contribuţiilor de asigurări sociale pentru o anumită perioadă, atunci persoana asigurată are tot dreptul de a se adresa în instanţa de judecată. Există o mulţime de astfel de cazuri soluţionate pozitiv. Deseori angajatorul nu doreşte să se implice în litigii judiciare îndelungate şi alege să prezinte declaraţiile pentru persoanele asigurate.

-Vă mulţumim mult pentru interviu.

           A intervievat  Valentina FEDOSENCO,  „Asigurarea Socială” nr.5-6, 2013

Comentarii

  1. diana spune:

    interviul e foarte util, intrebarile sunt alese anume acele „dureroase”.
    foarte optimist a raspuns dna de la Asigurari Sociale, dar din experienta catorva rude la care angajatorii nau transferat contributii la stat pot sa zic ca in asa caz pensionarul se lupta cu morile de vint…situatia nu e asa de optimista…

  2. ALINA spune:

    DA! RASPUNSURILE SUNT CLARE, DAR DACA NE COBORIM DIN AVION CU PICIOARELE PE PAMINT – REZOLVAREA PROBLEMEI DEPARTE NU E ASA!
    DE EX. CU ARHIVA SA RIDICI DOCUMENTELE DE LA EI – VOI STITI CEI ASTA? EU ACUM ALERG…. CHICIORU ALERGA DA OCHII SE MIRA! RASPUNSURI PE NOTA 1. NEREALE

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...