37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Practici pozitive de la IFPS: pentru o integrare socio-profesională cu succes a noilor angajaţi

Practici pozitive de la IFPS: pentru o integrare socio-profesională cu succes a noilor angajaţi

02.08.20121.104 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Practici pozitive de la IFPS: pentru o integrare socio-profesională cu succes a noilor angajaţi

 

Resursele umane sunt una dintre cele mai importante resurse de care dispune orice organizaţie. O bună şi rapidă integrare a noilor angajaţi sporeşte şansele acestora de a se acomoda şi de a rămâne în cadrul organizaţiei, contribuind eficient, prin competenţele şi aptitudinile pe care le deţin, la realizarea sarcinilor instituţiei. Sunt reguli de integrare socio-profesională, de care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) se ghidează şi în care investeşte timp şi efort. Pentru integrarea cu succes a noilor angajaţi, IFPS foloseşte metodele de integrare directă şi cea de îndrumare indirectă, în implementarea lor fiind implicate entităţi precum Direcţia resurse umane, conducătorul subdiviziunii şi mentorul.

Astfel, în prima zi de activitate, Direcţia resurse umane îl familiarizează pe noul angajat cu: ordinul privind numirea în funcţie, pe care îl aduce la cunoştinţă contra semnătură; plăţile salariale; programul perioadei de probă şi planul individual de instruire; regulamentul intern, inclusiv programul de muncă; conduita etică, disciplina de muncă, ţinuta vestimentară; modul de evaluare a activităţii sale, deciziile care se iau după expirarea perioadei de probă, în urma evaluării. De asemenea, îi eliberează noului angajat permisul electronic de acces în incinta Inspectoratului; îl prezintă pe funcţionar conducătorului autorităţii publice, în cazul numirii în funcţie prin concurs; îl familiarizează cu locul de amplasare a subdiviziunii unde va activa şi cu spaţiile auxiliare; îi dă o mapă cu denumirea „Documente spre cunoştinţă la încadrare”, care conţine un set de  acte şi informaţii utile, pe care funcţionarul public nou încadrat trebuie să le cunoască. La mapă este anexată  lista  noilor angajaţi unde fiecare, după studierea documentelor, semnează personal, drept confirmare că a luat act şi a studiat documentele în cauză.

Mapa „Documente spre cunoştinţă la încadrare”, care este permanent actualizată cu noi acte legislative şi normative puse în aplicare, conţine:

    • Ghidul noului angajat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) - informaţii despre istoria SFS; modul de organizare şi de funcţionare a SFS; jurământul funcţionarului public, principiile, normele de conduită, drepturile şi obligaţiunile; legitimaţia de serviciu; rigorile privind convorbirile telefonice; procedurile de evaluare a performanţelor profesionale, de promovare, dezvoltare profesională, motivare; răspunderea funcţionarului public, procedurile disciplinare şi de soluţionare a petiţiilor; asigurarea materială, medicală şi prestaţiile de asigurări sociale.

    • Angajamentul în scris privind respectarea confidenţialităţii resurselor informaţionale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat;

    • Ordinele cu privire la:

    - respectarea conduitei etice de către funcţionarii publici;

    - respectarea disciplinei muncii;

    - necesitatea informării de către angajat, în chiar prima zi de aflare în concediu medical, atât a conducătorul subdiviziunii unde activează, cât şi a Direcţiei resurse umane;

    - necesitatea utilizării doar în cadrul aceluiaşi an calendaristic a concediului de odihnă anual  nefolosit integral sau parţial, atunci când se suprapune cu concediul medical, prin înaintarea unei cereri scrise;

    - prevederile Convenţiei colective la nivel de ramură;

    - utilizarea reţelei de calculatoare, a serviciului public Internet şi Intranet, a altor resurse informatice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat ş.a.

De menţionat că, pentru a asigura o sursă permanentă de informare, toate aceste documente sunt plasate pe Portalul intern al IFPS, unde pot fi accesate atât de către angajaţii IFPS, cât şi de cei din subdiviziunile teritoriale. De asemenea, pe pagina oficială a IFPS - www.fisc.md - sunt plasate documentele în baza cărora activează Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv privind structura organizatorică a acestuia şi a organelor subordonate.

Conducătorul subdiviziunii este responsabil pentru iniţierea detaliată a noului angajat, şi anume: îl prezintă colegilor; îl familiarizează cu locul de muncă şi regulile de securitate; creează o atmosferă psihologică pozitivă; examinează împreună cu noul angajat fişa postului, explicându-i sarcinile şi atribuţiile, dezvoltându-i interesul faţă de post şi de autoritatea publică; îi explică disciplina tehnologică şi organizatorică; îl asigură cu poştă electronică (e-mail personal); îi descrie posibilităţile de instruire profesională şi de promovare în cadrul IFPS ş.a. Dacă rolul integrării directe e să-i ofere noului angajat siguranţă şi încredere în propriile forţe, graţie ajutorului primit de la colegi şi de la şeful direct, îndrumarea directă presupune faptul că, din prima zi de muncă, începătorul se află în grija unui mentor. De regulă, acesta este o persoană cu experienţă în domeniu, care îi ajută proaspătului funcţionar că cunoască sistemul de relaţii interpersonale din colectiv, tradiţiile acestuia, îi oferă sfaturi, dar şi modele de comportament. În cadrul IFPS, mentorul funcţionarului public debutant este, deseori, chiar conducătorul acestuia.

Perioada de integrare a funcţionarului public debutant neapărat se finalizează prin evaluarea activităţii acestuia. Din fericire, nu s-a întâmplat ca vreunul dintre începători să obţină, la evaluare, cu calificativul „nesatisfăcător” şi, drept urmare, să fie eliberat din funcţie. Dimpotrivă, după perioada de probă, toţi au fost confirmaţi în funcţie şi li s-a conferit gradul de calificare iniţial în serviciul public. Suntem convinşi că aceasta este şi o dovadă a unei capacităţi înalte de integrare socio-profesională din partea structurilor IFPS.

 

Maria Babără, şefa Direcţiei resurse umane, IFPS

 

Comentarii

  1. Colesnicenco Valentina spune:

    Foarte mult mi-a plăcut articolul dat,dar e de dorit ca acest exemplu să fie urmat de toţi agenţii economici.

  2. Victoria spune:

    D-a Valentina.va imajinati toata procedura aceasta la o intreprindere,unde activeaza ,de exemplu,5 oameni(sau mai putin)??? Ar trebui de angajat o persoana speciala,care se va ocupa de tot biurocratizmul acesta……Da,la o intreprindere de Stat,se face aceasta,fiindca,sa fii functionar public(cu toate obligatiunile,care,majoritatea nu le indeplinesc , si cu toate privilejiile,care is destul de considerabile) ,trebue sa treci prin probe de concurs…Dar,la o intreprindere privata,care are numele sau,meritat prin lucrul angajatilor sai,alesi de timp(da nu de concursuri),toata procedura aceasta e mai simpla,cu mult: Se intocmeste Contractul individual de munca(unde sint oglindite toate obligatiunile si dreprturile angajatului si angajatorului,conform CMRM),se trece instructajul,privin ocrotirea muncii(si alte instructaje,referitor la specialitate,nemijlocit),se semneaza ordinul de angajare,si….la lucru…. Mi se pare,nu e nevoie de atitea hirtii,care ne impun sa le complectam acum,fiindca,de toate acestea,in majoritatea intreprinderilor mici,se ocupa contabilul…. Daca vom lua ca exemplu intreprinderile de stat,apoi contabilii,precis,no sa aiba kind sa-si faca lucrul sau…Dar,daca se va revolta-piata de someri in Moldova-e foarte mare….

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...