37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Practica fiscală: TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor

Practica fiscală: TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor

20.02.20117.750 views Vitalie Marin, stagiar în audit, "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Practica fiscală: TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor

 

În conformitate cu lit. c) alin.(2) art.95 al Codului Fiscal, nu constituie obiect impozabil livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare.

În primul rînd, pentru a profita de această facilitate, contribuabilul trebuie să documenteze în mod corespunzător organizarea acţiunilor de publicitate sau promovare a vînzărilor, în cadrul cărora s-au efectuat livrări cu titlu gratuit a mărfurilor sau serviciilor. În acest sens se emite ordinul conducătorului privind organizarea acţiunilor de publicitate, în care se indică perioada, modul în care se vor petrece şi scopul acestor acţiuni.

În al doilea rînd, trebuie de tras o mare atenţie la modul de aplicare a TVA pentru aceste livrări.

Livrările cu titlu gratuit în scopuri de publicitate în limita stabilită în art.95 nu se reflectă în Registrul livrărilor şi în Declaraţia privind TVA, deoarece nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Livrările cu titlu gratuit în scopuri de publicitate, supra limitei stabilite în art.95, şi TVA calculat din ele se reflectă în Registrul livrărilor şi se includ în coloanele 1, 2 sau 3, 4 ale Declaraţiei privind TVA.

Trecerea în cont a TVA din livrările supra limitei stabilite, indiferent de direcţia utilizării (activitatea scutită de TVA sau impozabilă) se reflectă în Registrul procurărilor şi se include în coloanele 12, 13 sau 14, 15 ale Declaraţiei privind TVA.

Trecerea în cont a TVA din livrările cu titlu gratuit în limita plafonului stabilit se permite numai în cazul atribuirii publicităţii efectuate la o activitate generatoare de livrări impozabile sau în cazul atribuirii publicităţii (promovări a vînzărilor) la o activitate generatoare de livrările mixte – în acest caz suma TVA aferentă mărfurilor, serviciilor livrate cu titlu gratuit, se va trece în cont doar parţial, cu utilizarea proratei.

Trecerea în cont a TVA din livrările cu titlu gratuit în limita plafonului stabilit, în cazul atribuirii publicităţii la o activitate generatoare de livrări scutite de TVA, nu se permite. Spre exemplu suma TVA aferentă mărfurilor livrate cu titlu gratuit în scopul promovării vînzărilor de autoturisme (obiecte scutite de TVA) – nu se va permite.

Facturi fiscale pentru livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate nu se eliberează, conform prevederilor art.117 din CF (lipseşte cumpărătorul), ce este menţionat şi în Scrisoarea IFPS Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14 din 13.02.2010.

Este o neclaritate în aplicarea limitei de 0,1% din venitul din vînzări, obţinut pe parcursul anului precedent anului gestionar, pentru determinarea livrărilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, care conform lit. c) alin.(2) art.95 al Codului Fiscal nu constituie obiect impozabil de TVA. Această limită este atribuită pentru fiecare livrare cu titlu gratuit în aceste scopuri în parte, sau pentru toate livrare respective acumulate de la începutul anului?

Dacă de condus strict de art.95 (c 2) din Codul Fiscal „livrarea … în mărime de 0,1% din venitul de vînzări ... anului în care se efectuează această livrare”, reiese că limita trebuie să fie aplicată pentru fiecare livrare în parte.

Totodată, conform Scrisoarea IFPS Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14 din 13.02.2010, „această prevedere se răsfrînge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor”.

Atenţionăm că în Codul Fiscal direct nu este indicat modul cumulativ de aplicare a limitei după care livrările cu titlu gratuit în scopuri de publicitate sunt livrări impozabile cu TVA.

Deci, dacă o companie a înregistrat venituri de vînzări în perioada precedentă de 3 mln. lei, şi a efectuat în decursul anului curent două livrări cu titlu gratuit în scopuri de publicitate cu valoarea a cîte 2000 lei, atunci în conformitate cu Codul Fiscal, aceste două livrări nu vor constitui un obiect impozabil cu TVA, deoarece ambele livrări sunt mai mici de plafonul stabilit în art.95(c 2), deci compania nu va avea obligaţia de a calcula şi achita TVA în buget.

Însă, în acelaşi timp, Scrisoarea IFPS Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14 din 13.02.2010 vine să oblige contribuabilul să calculeze TVA de la valoarea de 1000 lei (4000 lei – 3000 lei), spunînd că limita de 0,1% se aplică cumulativ la valoarea anuală a tuturor livrărilor cu titlu gratuit.

Considerăm că acesta este unul din multele cazuri cînd Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea emisă încearcă să îngusteze dispoziţiile legii fiscale supreme – Codului Fiscal, în defavoarea contribuabilului.

Conform alineatului 2 din art.3 al Codului Fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea prezentului cod, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.

Iar conform alineatului 3 din acelaşi articol, în cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la alin.(2) şi prevederile prezentului cod, se aplică prevederile codului.

Deci, actele Inspectoratului Fiscal de Stat pot doar să explice prevederile Codului Fiscal, şi nici într-un caz nu pot să completeze aceste prevederi sau să depăşească limitele lor, precum le depăşeşte scrisoarea sus-numită.

Mai mult decît atît, conform alineatului 5 al art.3, orice interpretare (explicare) a prevederilor Codului Fiscal urmează a fi publicată în mod oficial. Iar Scrisoarea IFPS Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14 din 13.02.2010, care, pe lîngă toate, evident depăşeşte limitele prevederilor Codului Fiscal, nici măcar nu a fost publicată (în Monitorul Oficial).

Şi nu în ultimul rînd, să nu uităm de art.11 din Codul Fiscal, potrivit căruia „Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului”.

Din aceste considerente constatăm că interpretarea prevederilor lit. c) alin.(2) art.95 al Codului Fiscal prin Scrisoarea IFPS Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14 din 13.02.2010 este una nelegitimă, din care cauză, contribuabilul este în drept să interpreteze aceste prevederi în favoarea sa (pînă la momentul înregistrării modificărilor respective în Codul Fiscal).

 

Comentarii

 1. Cires Elena spune:

  Nu am inteles baza legala pentru urmatoarea afirmatie:
  „Trecerea în cont a TVA din livrările cu titlu gratuit în limita plafonului stabilit, în cazul atribuirii publicităţii la o activitate generatoare de livrări scutite de TVA, nu se permite. Spre exemplu suma TVA aferentă mărfurilor livrate cu titlu gratuit în scopul promovării vînzărilor de autoturisme (obiecte scutite de TVA) – nu se va permite.” (alin.8 din articol)

 2. ghenadie negara spune:

  stimata Elena, este vorba de art. 102(1), intrucit achizitia in limita plafonului este efectuata ptr livrari scutite. ceia ce depaseste este direct atribuita livrarii gratuite, astfel ca daca pe livrarea gratuita se calculeaza tva, atunci, chiar daca aceasta este legata de campania promotionala auto, tva-ul se trece in cont pe principii generale

 3. ghenadie negara spune:

  cu tot respectul fata de d-l vitalie, dar aspectul juridic al intrebarii este un pic distorsionat, pe motiv ca scrisoarea susmentionata nu poarta caracter de act normativ si in nici un caz nu explica CF. din cite cunosc eu, IFPS la ziua de azi emite acte normative (ordine, instructiuni, in vederea executarii legislatiei fiscale) in general despre modelul declaratiei si instructiunile de completare, coduri la subdiviziuni, inscrierea in fisa personala, formulare tip (inclusiv de executare silita), etc . in rest, articolul prezinta interes

 4. Tatiana Grinic spune:

  статья 95(2) не облегчила жизнь налогоплательщика, а усложнила ее. Бороться за то, что плафон в 0,1% должен применяться к каждой поставке или нарастающим итогом – не имеет смысла с моей точки зрения. Во- первых никакого права на зачет НДС с маркетинговых расходов по бесплатному вручению рекламных материалов в пределах лимита – нет. Письмо создает только иллюзию данного права. Как можно принимать к зачету НДС по приобретениям для поставок вообще не являющимися объектом обложения НДС, – это все равно что облагать НДС-ом падающие звезды. Февральское Письмо ГГНИ – мало того, что не напечатано, но сплошь и рядом нарушает НК. Я расписала свое видение вопроса в Контабилитате и аудит за февраль и март 2011 – если будет интересно – прочитайте. В двух словах не скажешь. Многое в Вашей статье мне нравится. Татьяна

 5. ghenadie negara spune:

  stimata doamna TG. consider ca „iluzia” pe care o constatati in acest sens este de fapt o interpretare a regulei generale din art 102(1) dupa perceperea proprie a situatiei. sunt de acord ca acest moment poate sa induca in eroare, insa sustin pe deplin pozitia IFPS in acest caz din mai multe considerente, chiar si pe motiv ca este in favoarea contribuabilului (fie el si operator gsm)

 6. ghenadie ngara spune:

  stimata doamna TG. in opinia mea „iluzia” care o constatati in acest sens reprezinta interpretarea proprie a art. 102(1) cf al rm. sustin parerea ifps in acest sens, chiar shi pe motiv ca este in favoarea contribuabilului (fie el chiar si operator gsm).dar, asteptam argumentele descrise in CA, poate ma convingeti. apreciez mult capacitatea dstra de a analiza astfel de situatii, care nu sunt clare ptr majoritatea specialistilor in domeniu. spor in continuare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...