37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica bugetar-fiscală pentru 2017. Care vor fi noile atribuții ale inspectorilor fiscali și ce ne așteaptă?

Politica bugetar-fiscală pentru 2017. Care vor fi noile atribuții ale inspectorilor fiscali și ce ne așteaptă?

16.11.20165.626 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova a fost publicat Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. Acest proiect conține modificări și completări privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2017.

În proiect se propune modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

La capitolul impozitul pe venit, se prevăd următoarele modificări:

  • majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile doar pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, de la 29640 lei la 31140 lei;
  • majorarea mărimii scutirii anuale personale de la 10128 la 10620;
  • majorarea mărimii scutirii anuale personale majore de la 15060 la 15840;
  • majorarea mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreţinute de la 2256 la 2340.

Aceste majorări se datorează ratei inflaţiei prognozată pentru anul 2017 de 5%, în vederea reducerii într-o anumită măsură a efectului inflaţiei asupra veniturilor populaţiei. Menționăm că pentru anul 2016, acești indicatori nu au fost majorați față de anul 2015, respectiv, nu au fost corectați conform ratei inflației prognozate.

În Codul fiscal se propune introducerea noțiunii „soluţia fiscală individuală anticipată", ceea ce reprezintă actul administrativ emis de Serviciul Fiscal de Stat în vederea soluţionării unei cereri a persoanei fizice şi persoanei juridice ce desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei (unor) situaţii şi/sau tranzacţii viitoare specifice.

Soluţia fiscală individuală anticipată se va emite contra plată, după cum urmează:
a) de 3.000 euro, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii, pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili;
b) de 1.500 euro, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii, pentru celelalte categorii de contribuabili.

Codul fiscal urmează să fie completat cu noțiunea „locuinţă de bază", ce reprezintă locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul / reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Este propusă completarea articolului 20 cu litera y3, respectiv, în venitul brut nu se vor include veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni şi apatrizi), de la înstrăinarea locuinţei de bază. Totodată, articolul 41 „Facilităţi la vînzarea locuinţei de bază" va avea cu totul altă denumire: „Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital" și alt conținut. De altfel, se propune modificarea completă a capitolului 5 din titlul II „Creşterea şi pierderile de capital".

Se propune și completarea noțiunii de royalty. În prezent, royalty (redevenţă) sunt plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Respectiv, conform completărilor propuse, nu se va considera royalty:
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vânzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii similare;
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.

Subiecții impunerii cu accize vor trebui să fie atenți la termenele de prezentare a Declaraţia privind accizele, deoarece se propune completarea articolului 1261 „Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii" cu noul alineat (11), conform căruia organul fiscal va fi în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive.

În premieră se propun cotele accizului pentru mărfurile supuse accizului pentru 3 ani consecutivi (2017-2019), ceea ce va asigura o predictibilitate atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru veniturile bugetare. Prin urmare, se propune creșterea accizului la motorină de la 1720 lei/tona la 1872 lei/tona în 2017, 2038 lei/tona în 2018 și 2226 lei/tona în 2019. La fel și accizul la benzină se propune de a se majora de la 4137 lei/tona la 4503 lei/tona în 2017, 4904 lei/tona în 2018 și 5357 lei/tona în 2019. Și cota accizelor la autoturisme va crește, indiferent de capacitatea cilindrelor.

Prin acest proiect de lege se propune și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, începând cu modul de alegere a directorului serviciului și până unificarea celor 36 organe fiscale într-o singură persoană juridică - Serviciul Fiscal de Stat, care va asigura procesul de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat se propune să fie o structură organizaţional separată în sistemul administrativ al Ministerului Finanţelor constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor, de supraveghere, control în domeniul fiscal şi de constatare a infracţiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală. Serviciul Fiscal de Stat va îndeplini și funcţia de constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal. În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat va avea atribuţii în domeniul constatării infracţiunilor, cum ar fi să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunii, să citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să procedeze la evaluarea pagubei și altele.

Articolul 253 din Codul fiscal se propune să se completeze cu alineatul (9), conform căruia, neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute în art.22615 alin.(2) din Codul fiscal se va sancţiona cu o amendă de 3000 lei. De asemenea, se propune introducerea la articolul 259 a alineatului (7) cuprinsul potrivit căruia refuzul de către instituţia financiară şi filialele acestora sau altor prestatori de servicii de plată de a recepţiona mijloace băneşti de la persoane fizice în numerar aferente bugetului, să se sancţioneze cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare caz a documentului (cazului) refuzat.

Accesați aici Proiectul și Nota informativă

Pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova a fost publicat Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. Acest proiect conține modificări și completări privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2017.

În proiect se propune modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

La capitolul impozitul pe venit, se prevăd următoarele modificări:

  • majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile doar pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, de la 29640 lei la 31140 lei;
  • majorarea mărimii scutirii anuale personale de la 10128 la 10620;
  • majorarea mărimii scutirii anuale personale majore de la 15060 la 15840;
  • majorarea mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreţinute de la 2256 la 2340.

Aceste majorări se datorează ratei inflaţiei prognozată pentru anul 2017 de 5%, în vederea reducerii într-o anumită măsură a efectului inflaţiei asupra veniturilor populaţiei. Menționăm că pentru anul 2016, acești indicatori nu au fost majorați față de anul 2015, respectiv, nu au fost corectați conform ratei inflației prognozate.

În Codul fiscal se propune introducerea noțiunii „soluţia fiscală individuală anticipată", ceea ce reprezintă actul administrativ emis de Serviciul Fiscal de Stat în vederea soluţionării unei cereri a persoanei fizice şi persoanei juridice ce desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei (unor) situaţii şi/sau tranzacţii viitoare specifice.

Soluţia fiscală individuală anticipată se va emite contra plată, după cum urmează:
a) de 3.000 euro, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii, pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili;
b) de 1.500 euro, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii, pentru celelalte categorii de contribuabili.

Codul fiscal urmează să fie completat cu noțiunea „locuinţă de bază", ce reprezintă locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul / reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Este propusă completarea articolului 20 cu litera y3, respectiv, în venitul brut nu se vor include veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni şi apatrizi), de la înstrăinarea locuinţei de bază. Totodată, articolul 41 „Facilităţi la vînzarea locuinţei de bază" va avea cu totul altă denumire: „Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital" și alt conținut. De altfel, se propune modificarea completă a capitolului 5 din titlul II „Creşterea şi pierderile de capital".

Se propune și completarea noțiunii de royalty. În prezent, royalty (redevenţă) sunt plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Respectiv, conform completărilor propuse, nu se va considera royalty:
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vânzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii similare;
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.

Subiecții impunerii cu accize vor trebui să fie atenți la termenele de prezentare a Declaraţia privind accizele, deoarece se propune completarea articolului 1261 „Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii" cu noul alineat (11), conform căruia organul fiscal va fi în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive.

În premieră se propun cotele accizului pentru mărfurile supuse accizului pentru 3 ani consecutivi (2017-2019), ceea ce va asigura o predictibilitate atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru veniturile bugetare. Prin urmare, se propune creșterea accizului la motorină de la 1720 lei/tona la 1872 lei/tona în 2017, 2038 lei/tona în 2018 și 2226 lei/tona în 2019. La fel și accizul la benzină se propune de a se majora de la 4137 lei/tona la 4503 lei/tona în 2017, 4904 lei/tona în 2018 și 5357 lei/tona în 2019. Și cota accizelor la autoturisme va crește, indiferent de capacitatea cilindrelor.

Prin acest proiect de lege se propune și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, începând cu modul de alegere a directorului serviciului și până unificarea celor 36 organe fiscale într-o singură persoană juridică - Serviciul Fiscal de Stat, care va asigura procesul de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat se propune să fie o structură organizaţional separată în sistemul administrativ al Ministerului Finanţelor constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor, de supraveghere, control în domeniul fiscal şi de constatare a infracţiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală. Serviciul Fiscal de Stat va îndeplini și funcţia de constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal. În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat va avea atribuţii în domeniul constatării infracţiunilor, cum ar fi să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunii, să citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să procedeze la evaluarea pagubei și altele.

Articolul 253 din Codul fiscal se propune să se completeze cu alineatul (9), conform căruia, neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute în art.22615 alin.(2) din Codul fiscal se va sancţiona cu o amendă de 3000 lei. De asemenea, se propune introducerea la articolul 259 a alineatului (7) cuprinsul potrivit căruia refuzul de către instituţia financiară şi filialele acestora sau altor prestatori de servicii de plată de a recepţiona mijloace băneşti de la persoane fizice în numerar aferente bugetului, să se sancţioneze cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare caz a documentului (cazului) refuzat.

Accesați aici Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...