37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Plasarea mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA cu drept de deducere

Plasarea mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA cu drept de deducere

05.04.20181.175 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat spre dezbateri publice, proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 519 din 20 mai 2004. Proectul în cauză este elaborat în scopul aducerii în concordanţă a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.519 din 20.05.2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi" cu prevederile articolului 104 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Modificările sunt efectuate în conformitate cu Legea nr. 288 din 15.12.2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Au fost efectuate modificări în articolul 104, prin care cuvintele „Livrările impozitate la cota zero" au fost substituite cu cuvintele „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere".

În acest context, în denumirea hotărârii, precum și pe tot parcursul textului cuvintele „impozitate cu TVA la cota zero" au fost substituite cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere".

Totodată, se propune în punctul 2 al hotărârii, excluderea procedurii de avizare prealabilă a Listei agenților economici. Propunerea în cauză, reiesă din motivul că, în procesul de avizare se extinde considerabil termenul de examinare și obținere a avizului de la 10 zile pînă la 30-50 zile, termen în care se tergiversează procedura de efectuare a livrărilor și în consecință a neîndeplinirii condițiilor indicate în contractul de prestare a serviciilor în regim vamal de perfecționare active.

Dificultatea principală constă în aceea că, agentul economic - prestator de servicii iși onorează în termen obligațiunile prevăzute în contractul de prestare a serviciilor față de agentului economic - benefiar de servicii, dar nu este în drept să efectueze operațiunile aferente procedurii de beneficiere de scutirea de TVA cu drept de deducere, dat fiind faptul că, Lista agenţilor economici nu este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În afară de aceasta, se propun modificări la lista documentelor ce urmează să fie prezentate de agentul economic în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru ca ulterior să fie inclus în Lista agenților economici. În acest sens, s-a completat lit. b) al art. 3 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 20.05.2004 cu cuvintele „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice", dat fiind faptul că, din anul 2013 Camera Înregistrării de Stat eliberează doar extrase și nu însăși Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

Urmează a fi exclusă lit. c) „copia certificatului de atribuire a codului fiscal", din același articol, deoarece codul fiscal al întreprinderii deja se conține în documentul eliberat de Camera Înregistrării de Stat (Certificatul de înregistrare a întreprinderii, Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Persoane responsabile
Liliana Mamaliga, Consultant superior al Direcției politici economice și mediu de afaceri,
Tel. 250 673, e-mail: liliana.mamaliga@mei.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.04.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat spre dezbateri publice, proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 519 din 20 mai 2004. Proectul în cauză este elaborat în scopul aducerii în concordanţă a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.519 din 20.05.2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi" cu prevederile articolului 104 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Modificările sunt efectuate în conformitate cu Legea nr. 288 din 15.12.2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Au fost efectuate modificări în articolul 104, prin care cuvintele „Livrările impozitate la cota zero" au fost substituite cu cuvintele „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere".

În acest context, în denumirea hotărârii, precum și pe tot parcursul textului cuvintele „impozitate cu TVA la cota zero" au fost substituite cu cuvintele „scutite de TVA cu drept de deducere".

Totodată, se propune în punctul 2 al hotărârii, excluderea procedurii de avizare prealabilă a Listei agenților economici. Propunerea în cauză, reiesă din motivul că, în procesul de avizare se extinde considerabil termenul de examinare și obținere a avizului de la 10 zile pînă la 30-50 zile, termen în care se tergiversează procedura de efectuare a livrărilor și în consecință a neîndeplinirii condițiilor indicate în contractul de prestare a serviciilor în regim vamal de perfecționare active.

Dificultatea principală constă în aceea că, agentul economic - prestator de servicii iși onorează în termen obligațiunile prevăzute în contractul de prestare a serviciilor față de agentului economic - benefiar de servicii, dar nu este în drept să efectueze operațiunile aferente procedurii de beneficiere de scutirea de TVA cu drept de deducere, dat fiind faptul că, Lista agenţilor economici nu este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În afară de aceasta, se propun modificări la lista documentelor ce urmează să fie prezentate de agentul economic în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru ca ulterior să fie inclus în Lista agenților economici. În acest sens, s-a completat lit. b) al art. 3 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 20.05.2004 cu cuvintele „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice", dat fiind faptul că, din anul 2013 Camera Înregistrării de Stat eliberează doar extrase și nu însăși Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

Urmează a fi exclusă lit. c) „copia certificatului de atribuire a codului fiscal", din același articol, deoarece codul fiscal al întreprinderii deja se conține în documentul eliberat de Camera Înregistrării de Stat (Certificatul de înregistrare a întreprinderii, Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Persoane responsabile
Liliana Mamaliga, Consultant superior al Direcției politici economice și mediu de afaceri,
Tel. 250 673, e-mail: liliana.mamaliga@mei.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.04.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...