37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Planul Naţional de facilitare a comerţului

Planul Naţional de facilitare a comerţului

20.06.2017762 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conceptul Planului Național de facilitare a Comerțului a fost prezentat pe 16 iunie, în cadrul primei ședințe a Comitetului Național de Facilitare a Comerțului, care a fost constituit pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova.

La evenimentul prezidat de Viceprim-ministru,Octavian Calmîc, ministru al Economiei, au participat reprezentanți ai Băncii Mondiale, Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), delegați ai Uniunii Europene în Republica Moldova, alți parteneri de de dezvoltare, reprezentanți ai asociațiilor de business, Serviciului Vamal etc.

În cadrul ședinței au fost prezentate succinct prevederile Planului Național, elaborat în scopul implementării prevederilor Acordului de Facilitare a Comerțului în cadrul OMC, dar și a Acordului de Asociere RM-UE.

În mesajul de deschidere, Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, s-a referit la rezultatele așteptate în urma implementării recomandărilor venite din partea OMC.
 

Principiile promovate de această organizaţie stau la baza tuturor politicilor comerciale naționale, a celor de taxare a businessului, dar, cred eu, sunt un bun stimulator al tuturor măsurilor ce țin de frontieră. În cadrul conferinței internaționale de la Bali a fost luată decizia de a semna un acord privind facilitarea comerțului. Republica Moldova a ratificat aderarea la acest acord multilateral, instrumentul de ratificare fiind depus în anul 2016. Avem mari așteptări de la acest acord, în primul rând, ce țin de îmbunătățirea infrastructurii naționale la capitoul dezvoltarea comerțului, atât pe dimeniunea vamală, cât și pe dimensiuni ce țin de aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare, a menționat ministrul.

Potrivit informației prezentate, circa 80% din prevederile Planului țin de competențele Serviciului Vamal, printre care - elaborarea unui nou Cod Vamal în conformitate cu cel comunitar, implementarea sistemului de tranzit electronic, lansarea ghișului unic în domeniul comerțului internațional, utilizarea declarațiilor vamale electronice etc.

În acest context, directorul-adjunct al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a menționat că instituția va depune tot efortul pentru realizarea prevederilor Planului, în scopul accelerării dezvoltării comerțului.

Planul Național de Facilitare a Comerțului a intrat în vigoare în Republica Moldova la 22 februarie 2017 și conține unificarea recomandărilor OMC, formulate în urma unei evaluări realizate în anul 2015, în vederea identificării principalelor bariere în dezvoltarea comerțului, precum și a celor ce se sunt incluse în Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Documentul conține un set de măsuri ce au drept scop perfecționarea circulației transfrontaliere a mărfurilor, prin optimizarea procedurilor vamale, și a îmbunătățirii transparenței. De 16 instituții urmează a fi implementate55 capitole și 155 acțiuni, iar accentul se pune, în mod deosebit, pe dezvoltarea colaborării autorităților publice cu mediu de afaceri și cu societatea civilă.

Principalele domenii de intervenție ce se regăsesc în Plan se referă la:

  • accesul la informație și asigurarea transparenței în reglementarea comerțului: portaluri, ghiduri, puncte de informare, consultări în procesul decizional etc.
  • asigurarea predictibilității regulilor de desfășurarea a comerțului: notificări, decizii prealabile, reglementări de rețineri, testări, taxe aplicabile comerțului, sancțiuni etc.
  • simplificarea procedurilor administrative aplicabile comerțului: proceduri simplificate de vămuire, livrări urgente, mărfuri perisabile, implementarea ghișeului unic pentru comerț și a unui sistem de tranzit electronic etc
  • implementarea tehnologiilor informaționale modern în procedurile de control de stat al comerțului și automatizarea proceselor de interacțiune cu businessul: dezvoltarea vămurii electronice, implementarea procedurilor eletronice la agenții precum Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor sau Autoritatea Națională a Transportatorilor Auto etc.
  • îmbunătățirea infrastructurii necesare realizării controlului comerțului extern.

Acțiunile pe care trebuie să le întreprindă Guvernul Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a angajamentelor OMC se referă la următoarele domenii: aspectul juridic - 61%, aspectele procedurale - 67%, îmbunătățirea cadrului instituțional - 19%, instruirea resurselor umane - 17%, comunicațiile și tehnologiile informaționale - 44%, infrastructură și echipament - 14%.

Reprezentantul țării noastre la OMC, Corina Cojocaru, s-a referit la rolul semnificativ ce îi revine sectorului privat în implementarea prevederilor Planului, prin prisma elaborării unor proiecte investiționale reușite și atragerii donatorilor străini.

La rândul lor, reprezentanții mediului de business au venit cu propuneri ce țin de antrenarea în măsurile prevăzute în Plan a businessului din teritoriu și elaborarea unor pârghii eficiente de comunicare dintre mediul de afaceri și Comitetul nou creat.

Comitetul Național de Facilitare a Comerțului, întrunit în prima ședință la 16 iunie curent, are drept scop oferirea suportului necesar instituțiilor responsabile de promovare a comerțului - Vama, Agențiile de control fitosanitar, cele de sănătate, de carantină și standardizare, pentru ca acestea să aibă o viziune comună şi să implementeze o reformă eficientă în domeniu.

Comitetul are 71 de membri, iar în componenţa sa au fost incluşi 22 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, 34 de membri ai mediului de afaceri și asociațiilor de business, 10 reprezentanți ai organizațiilor internaționale în domeniul reformelor mediului de afaceri și 5 delegați din partea comunității științifice.

Notă: Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind facilitarea Comerțului a fost aprobat în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului de la Bali, în decembrie 2013 și prevede asumarea unor angajamente cu caracter obligatoriu pentru toți membrii OMC privind accelerarea circulației, vămuirii și acordării liberului de vamă mărfurilor la traversarea frontierelor etc. Până în prezent, 118 țări din cele 164 de state OMC au ratificat documentul dat.

Conceptul Planului Național de Facilitare al Comerțului urmează a fi transpus în hotărâre de Guvern și prezentat Executivului spre aprobare, iar rescrierea Codului fiscal și Codului vamal este o măsură de politică fiscală și vamală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...