37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Planul de organizare a seminarelor pentru contribuabili pe parcursul lunii noiembrie, anul 2009

Planul de organizare a seminarelor pentru contribuabili pe parcursul lunii noiembrie, anul 2009

02.11.20091.319 views IFPS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Planul de organizare a seminarelor pentru contribuabili

pe parcursul lunii noiembrie, anul 2009

Data organizarii seminarului

Tema seminarului

Ora si locul desfasurarii

Organizatorul:

01.11.2009

03.11.2009

17.11.2009

1.Titlul IX Taxele  rutiere.

2.Modul de  complectare  si prezentare a  darilor  de  seama  pentru  perioada  fiscala  an.2009.

1.TVA. Înregistrarea  si  anularea  platitorului  TVA

2.Modificari operate în legislatia fiscala.

1.Modalitatea  de impozitare  a  veniturilor  rezidentilor  si  nerezidentilor  în  RM.

2.Unele  probleme  privind administrarea  prevederilor art.901   din  Codul  fiscal  în  an.2009-2010.

10.00 Sala de sedinte a Consiliului raional, or. Ungheni, str. Nationala, 17

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

02.11.2009

23.11.2009

1. Respectarea  legislatiei în domeniul raporturilor de munca si protejarea drepturilor salariatilor. Combaterea si prevenirea muncii ilegale precum si a platilor ilegale a salariatilor.

2. Regulamentul cu privire la aplicarea masinilor de casa si control pentru efectuarea decontarilor în numerar.  Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998) Solutionarea problemelor din domeniul exploatarii MCC.

3. Codul contraventional cu modificarile ulterioare.

Unele aspecte aferente proceselor-verbale cu privire la contraventii si modul de contestare a acestora.

4. Particularitatile calcularii si transferarii  contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii.

10.00 Sala de sedinte Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

02.11.2009

09.11.2009

16.11.2009

23.11.2009

30.11.2009

1. Regulamentul cu  privire  la  aplicarea  MCC  pentru  efectuarea  decontarilor  în numerar.

2. Discutii privind  impozitarea  veniturilor  obtinute de persoana fizica de la transmiterea  proprietatii imobiliare în  locatiune  notariului  privat.

3. Privind impozitarea  îndemnizatiilor de concediere.

4. Privind completarea formularul  tipizat de documente primare cu regim special al facturii fiscale pentru  livrarile  de marfuri si servicii  impozabile  cu  TVA.

5. Evidenta  subdivizuinilor. Metoda  de prezentare a darilor de seama pentru  subdiviziuni.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Cahul, str. Lev Tolstoi, 2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

03.11.2009

16.11.2009

1. Titlul VI al Codului fiscal „Impozitul pe bunurile imobiliare” în anul 2009 cu modificarile operate ulterior.

2. Modul de recalculare in unele cazuri de catre contribuabili a taxei pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare  conform Codului Fiscal.

3.Modul de pregatire a proiectelor , deciziilor privind taxele locale pe a. 2010 si termenul de prezentare la IFS.

4. Realizarea si implementarea mecanismului de autodeservire a contribuabililor de la distanta prin intermediul Internet si de prezentare a darilor de seama , anexele TVA in mod electronic , conform Indicatiei nr.224 din 02.07.2009 .

5. Modificarile si completarile aparute in Codul Fiscal  Nr.1163-XIII din 24.04.1997.

6. Tinerea evidentei contabile in conformitate cu Legislatia in vigoare.

7. Analiza indicatorilor principali privind activitatea de baza a IFS Cimislia pe 10 luni , inclusiv octombrie 2009.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Cimislia, or. Cimislia, str. Stefan cel Mare,10

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimislia

04.11.2009

1. Modul de primire  si organizare a procesarii Anexelor la Declaratia privind TVA.

2. Realizarea  si implementarea mecanismului de autodeservire a contribuabililor.

3. Discutii privind Instalarea terminalelor POS.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal pe raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August, 108

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

05.11.2009

 

1. Prevederile Titlului VIII al Codului fiscal si a Legii pentru punere în aplicare.

10.00 Sala de sedinte a Primariei Rezina, or. Rezina, str. 27 August, 5

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

06.11.2009

20.11.2009

1. Unele aspecte privind aplicarea corecta a  prevederilor Titlurilor VII-VIII din Codul fiscal.

2. Particularitatile aplicarii Legii bugetului asigurarilor sociale de Stat pentru anul 2009  nr. 262-XVI din 11.12.08.

3. Instructiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrarile de marfuri si servicii impozabile cu TVA.

10.00  sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Calarasi, str. Alexandru cel Bun, 130

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Calarasi

06.11.2009

13.11.2009

27.11.2009

1. Обязательства по исчислению и уплате земельного налога и налога на недвижимое имущество предприятиями, арендующими гос.имущество.

2. Обязательства по исчислению и уплате земельного налога и налога на недвижимое имущество предприятиями, арендующими гос.имущество.

3. Соблюдение положений разделов VI и VII НК РМ при принятии решений Совветов примарий «О местных налогах и сборах», правильность отражения поступлений по местным сборам, порядок заключения договоров на аренду публичного имущества, изменения в Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге», порядок выдачи предпринимательских патентов и др.

10.00 Sala oficiului fiscal Comrat, str. Comsomolului,24

Oficiul fiscal Comrat, Oficiul fiscal Comrat pe UTA Gagauzia

06.11.2009

20.11.2009

1. Actiunilor persoanelor fizice si juridice în raport cu organul fiscal: prezentarea darilor de seama, onorarea obligatiilor fiscale, contraventiile administrative, stingerea obligatiei fiscale prin compensare, certificatul privind relatiile cu bugetul, etc.

2. Principiile de determinare obligatiilor fiscale.

3. Particularitatile si principiile determinarii obligatiilor fiscale aferente darilor de seama privind taxele rutiere.

10.00 Oficiul fiscal Centru, IFS mun. Chisinau, str. M.Varlaam 65

Oficiul fiscal Centru, IFS mun. Chisinau

11.11.2009

25.11.2009

1. Particulariatile calcularii si transferarii taxelor pentru resursele naturale.

2. Particularitatile impozitarii cu accize, inclusiv înregistrarea si anularea contribuabililor în calitate de platitor de accize.

10.00 Oficiul fiscal Botanica, IFS mun. Chisinau, or. Chisinau, str. Teilor 7/2

Oficiul fiscal Botanica, IFS mun. Chisinau

11.11.2009

25.11.2009

1. Monitoringul noutatilor în legislatia fiscala. Retinerea impozitului la sursa de plata.

2. Discutii asupra Titlului V al Codului fiscal, “Administrarea fiscala”, art. 254 Discutii privind masinile de casa si control si POS terminalelor.

3. Monitoringul noutatilor în legislatia fiscala. 

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Soroca, str. Stefan cel Mare, 5

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

12.11.2009

1. Dicutii privind particularitatile si modificarile aparute în Titlul VII al Codului fiscal.

10.00 În incinta Consiliului Raional or. Leova, str. Dosoftei, 3

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

12.11.2009

1.Particularitatile Sistemului automatizat informational “E-decalratii”.

2. Principiile de utilizare a MCC conform Hotarîrii Guvernului nr. 474 din 28.04.98.

3. Obligativitatea aplicarii POS-terminalelor.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Drochia, or. Drochia, bd. Independentei, 15

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

12.11.2009

26.11.2009

1. Metodele si sursele indirecte de estimare a sumei obligatiei fiscale, ca urmare a instituirii posturilor fiscale .

2. Unele aspecte la aplicarea Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala „ .

3. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli .

4. Calcularea si achitarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii .

10.00 oficiul fiscal Ciocana, IFS mun. Chisinau, Chisinau, str. M.Sadoveanu 24/1

Oficiul fiscal Ciocana, IFS mun. Chisinau

13.11.2009

27.11.2009

1. Discutii asupra încalcarilor admise de contribuabili la completarea darilor de seama fiscale, selectate de SISFS.

2. Modificarile si completarile legislatiei fiscale pe parcursul anului 2009.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Edinet, or. Edinet, str. Independentei, 101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edinet

18.11.2009

1. Discutii asupra Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la marime, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala.

2. Particularitatile prezentarii formularului MED08 pentru anul 2009.

9.00 Sala de sedinte a Consiliului raional Floresti, or. Floresti, bd. Victoriei, 2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floresti

18.11.2009

19.11.2009

20.11.2009

1. Закон №1593 от 26.12.2002 «О размере ,порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования

2.Представление исправленного налогового отчета. Порядок исправления ошибок в ANEXA TVA,форма IAL,формаIAS

3.Изменения и дополнения в налоговом законодательстве

10.00 sala de sedinte a oficiului fiscal Ceadîr Lunga, str. Lomonosov,33

Oficiul fiscal Ceadîr Lunga, Oficiul fiscal Ceadîr Lunga pe UTA Gagauzia

18.11.2009

19.11.2009

20.11.2009

1. Instructiunea cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata.

10:00 Sala de sedinte a  primariei or.Briceni, str. Independentei, 28

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

19.11.2009

1. Modul de calculare si achitare a impozitelor si taxelor, prezentarea darilor de seama de catre întreprinderile care au subdiviziuni în afara unitatii administrativ-teritoriale în care se afla sediul central. 

2. Responsabilitatea contribuabililor pentru prezentarea incorecta a darilor de seama si pentru încalcarea regulilor de calculare si de plata a impozitelor si taxelor.

3. Cele mai frecvente întrebari ce apar la înregistrarea MCC.

10.00 Sala mare et.III Consiliul raional Glodeni,  str. Suveranitatii, 2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

19.11.2009

1. Titlul VII a Codului Fiscal ”Taxele pentru resursele naturale” cu modificarile si completarile ulterioare.

10.00 Consiliul raional

Straseni, or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 31

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Straseni

19.11.2009

1. Codul contraventional al Republicii Moldova. Sanctiunile pentru savîrsirea contraventiei cu caracter economic.

2. Aplicarea MCC pentru efectuarea decontarilor în numerar.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Balti, str. Stefan cel Mare,  128

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Balti

19.11.2009

1. Taxele locale .  Întocmirea deciziilor de catre autoritatile administratiilor publice locale pentru anul 2010.

2. Scutirea de taxe locale si înlesnirile acordate de autoritatea administratiei publice locale.

10.00 Sala de sedinte „Asito”, or. Anenii Noi, str. Sciusev 1

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi

19.11.2009

1.Particularitatile  administrarii impozitelor, taxelor  în contextul modificarilor si completarilor operate în Codul fiscal,   altor acte normative.

2. Responsabilitatea contribuabililor pentru încalcarile fiscale admise conform Codului fiscal si Codului Contraventional.

3. Principiile de desfasurare a activitatii prin instalarea si asigurarea posibilitatii de achitare a platilor prin intermediul terminalelor POS.

10.00 Sala de sedinte a Centrului de reabilitare or. Dubasari, str. Vasile Lupu, 28

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubasari

20.11.2009

1. Discutii asupra modificarilor  Hotarîrii Guvernului 294 din 17.03.1999 privind îndeplinirea facturilor fiscale.

2.  Taxele rutiere. Particularitatile prezentarii darilor de seama si achitarea lor.

11.00 Sala de sedinte a Inspectoratului fiscal pe raionul Stefan-Voda, or. Stefan-Voda, str. Libertatii,1

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Stefan-Voda

20.11.2009

27.11.2009

1. Titlul V al Codului fiscal „Administrarea fiscala”.

2. Titlul III al Codului fiscal „Taxa pe valoare adaugata” în anul 2009 cu modificarile ulterioare.

 

14.00 Oficiul fiscal Buiucani, IFS mun. Chisinau ,or. Chisinau, str. Mihai Viteazul, 2

Oficiul fiscal Buiucani, IFS mun. Chisinau

20.11.2009

 

1. Modificarile legislatiei fiscale pentru anul 2009.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal or. Cantemir, str. Trandafirilor,2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

20.11.2009

1. Modul de corectare a erorilor depistate la întocmirea Declaratiei TVA si în Anexa TVA.

2. Modul de întocmire a facturilor fiscale în conformitate cu H.G. nr.294 din 17.03.1999 si Instructiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrarile de marfuri si servicii impozabile cu TVA.

3. Masurile de coordonare si reglementare de catre Stat a preturilor.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Donduseni, str. Feroviarilor, 4

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduseni

20.11.2009

1. Discutii privind declaratia rapida si avantajele acesteia.

2. Particularitatile si problemele aparute în cazul colaborarii cu întreprinderilor „fantome”

10.00 sala consiliului raional, or. Sîngerei, str. Independentii 115

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

20.11.2009

1. V Раздел Налогового Кодекса

Виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение.

2. Составление и представление годовых налоговых отчетов

10.00 sala de sedinte a oficiului fiscal Vulcanesti, str. Gagarin 60

Oficiul fiscal Vulcanesti, Oficiul fiscal Vulcanesti pe UTA Gagauzia

20.11.2009

1.Particularitatile de întocmire a actului de carenta.

2. Înaitarea dispozitiei de plata, suspendarea operatiunilor la conturile bancare si anularea lor.

 

9.00 Sala de sedinte a Consiliului raional Falesti, or. Falesti, bd. Moldovei, 20

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Falesti

23.10.2009

30.10.2009

 

1. Titlul IX al Codului fiscal „Taxele rutiere”.

2. Titlul VIII al Codului fiscal „Taxele pentru resursele naturale”.

10.00 Oficiul fiscal Rîscani, IFS mun. Chisinau, Chisinau, str. Kiev, 3A

Oficiul fiscal Rîscani, IFS mun. Chisinau

23.11.2009

1. Regulamentul cu privire la aplicarea masinilor de casa si control pentru efectuarea decontarilor în numerar.

2. Cele mai frecvente încalcari admise de contribuabili la completarea darilor de seama fiscale si selectate de programele SI al servisiului de stat la administrarea impozitelor si taxelor.

10.00 Sala mare Primaria or. Basarabeasca, or. Basarabeasca str. Karl Marks, 55

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

25.11.2009

1. Modificarile si completarile legislatiei fiscale pentru anul 2009.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Orhei, str. Mihai Eminescu, 2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

25.11.2009

1. Modificarile operate în Titlul IX a Codului Fiscal în anul 2009 si Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX a Codului Fiscal.

2. Discutii privind prevederile Titlurilor VII si VIII a Codului Fiscal.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Soldanesti, or. Soldanesti, str. Boris Glavan, 1

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soldanesti

26.11.2009

27.11.2009

1. Discutii privind desfasurarea activitatii de catre întreprinderile individuale înregistrate în baza patentei de întreprinzator. Discutii asupra utilizarii  Masinilor de Casa si Control si cele mai frecvente întrebari si analiza diferitor cazuri particulare legate de utilizare MCC.

2. Particularitatile impozitarii dividendelor în 2009.

10.00 Sala de sedinte a primariei Otaci, or. Ocnita, str. M Viteazul 72

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocnita

27.11.2009

1. Monitoringul noutatilor în legislatia fiscala publicate în Monitorul Oficial  in perioada octombrie noiembrie  2009. 

10.00 Sala de sedinte a IFS Telenesti, or. Telenesti, str. Renasterii 69

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Telenesti

27.11.2009

1. Titlul IX al Codului fiscal. Discutii privind taxele rutiere.

2. Particularitatile trecerii în cont  a T.V.A., si anume pe valorile materiale si serviciile procurate.

10.00 în incinta IFS Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii, 2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

27.11.2009

1. Particularitatile impozitului pe  bunurile imobiliare de la persoane  juridice.

2. Modificarile parvenite în legislatia fiscala.

10.00 sala de sedinte a Inspectoratului fiscal Causeni, str. Pacii, 14

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Causeni

27.11.2009

1. Particularitatile administrarii TVA.

2. Subdiviziuni structurale – modul de înregistrare, modificare,

 Lichidare si prezentare a darilor de seama si achitare a impozitelor

si taxelor dupa subdiviziuni.

3. Discutii privind taxele rutiere, Titlul IX al Codului fiscal.

10.00 Sala de sedinte a consiliului raional Rîscani, or. Rîscani, str. Independentei, 44

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîscani

 

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Cine a fost la vre-un semninar si a ascultat??
    cum este? sint competenti?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...