37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Perspectivele internaţionale ale procesului inovaţional în băncile comerciale

Perspectivele internaţionale ale procesului inovaţional în băncile comerciale

17.08.20174.001 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Orice bancă, cât de mică, poate elabora și oferi pieţei o soluţie inovativă, care-i va crea o oportunitate fără precedent în istoria activităţii bancare. În anii apropiaţi, de pe piaţa financiară ar putea să dispară cardurile de plastic, majoritatea subdiviziunilor teritoriale ale băncilor va fi lichidată, iar băncile de succes, din vânzători de produse financiare, se vor transforma în integratori ai oportunităţilor financiare ale clienţilor. Cea mai mare parte a băncilor va deveni accesibilă pentru operaţiunile financiare ale clienţilor din orice colţ al lumii.

Evoluţia conceptuală a băncilor și a activităţii bancare

Etapa actuală se caracterizează prin evoluţia concepţiei de Bancă 2.0 spre cea de Bancă 3.0. Apariţia bankingului online depărtează, tot mai mult, clientul de oficiul bancar tradiţional, adică are loc procesul declanșat prin apariţia carnetului de cecuri și a cardurilor bancare.

Cu toate acestea, băncile și-au continuat extensiunea teritorială, însă, în curând, administraţiile acestora vor conștientiza faptul că, în secolul XXI, nu este raţională cheltuirea a 70% din buget pentru crearea și întreţinerea filialelor, agenţiilor și reprezentanţelor existente fizic. Dacă, în momentul actual, bankingul online și mobile bankingul constituie suplimente la activitatea bancară tradiţională, odată cu trecerea timpului, acestea vor deveni business de bază.

Odată cu evoluţia băncilor, s-a schimbat și lumea, în care au apărut smartfoane, pe care posesorii le poartă permanent cu ei, au apărut reţelele de socializare, care au intrat, practic, în viaţa oricărei persoane moderne. Aceste procese ameninţă direct băncile existente, dacă ne închipuim că Facebook sau Vkontakte vor crea băncile proprii, dacă vor putea obţine licenţa bancară, de care, deocamdată, nici nu au nevoie. Facebook deja dispune de portmoneu, care în viitor poate deveni alternativă a contului de decontare al utilizatorului.

Noile tehnologii au condus la schimbarea paradigmei comportamentului clientului bancar. În prezent, clienţii pot să nu se prezinte fizic în oficiul teritorial al băncii pentru efectuarea unor operaţiuni bancare simple. În plus, adesea, băncile asigură accesul la distanţă al clientului în vederea desfășurării deservirii financiare, fără ca acesta să iasă din casă sau oficiu, iar în unele cazuri putând efectua operaţiuni, practic, din orice loc, cu utilizarea dispozitivelor mobile.

Experţii în domeniul abordat sunt convinși că băncile trebuie să-și urmeze clienţii, să implementeze tot mai activ tehnologiile moderne și să folosească tot mai larg avantajele bankingului mobil. În același timp, unii experţi consideră că tehnologiile avansate vor face ca băncile să devină mai umane. Băncile, niciodată, nu au constituit business emoţional, însă, acum, în lumea digitală, acestea vor putea manifesta emoţii, când imaginea digitală va circula liber pe canalele informaţionale în comunicarea cu un om viu. Băncile vor identifica persoana în baza intuiţiei, așa cum Facebook-ul își cunoaște utilizatorii mai bine decât ei înșiși.

Tendinţele dominante ale procesului inovaţional

Specialiștii în domeniul abordat au trasat următoarele direcţii de bază ale evoluţiei tehnologiilor bancare:

Modificarea sistemului de reglementare bancară. Odată ce băncile își extind activitatea, explorând pieţe noi, implementând produse noi, apelând la tehnologii noi, ceea ce determină evoluţia calitativă și cantitativă a activităţii bancare, reglementarea bancară devine multidimensională și va fi desfășurată pe mai multe canale. Reglementarea devine prudenţială și pătrunde în orice domeniu al activităţii băncilor. Presiunea de reglementare va crește ca reacţie la declanșarea crizelor financiare. Fiecare criză financiară demonstrează vulnerabilităţi noi ale sistemului bancar. Prin urmare, răspunsul sistemului de reglementare va fi tot mai diversifi cat.

Posibilitatea clientului de a dicta băncii condiţiile sale. Există opinii, potrivit cărora, odată cu trecerea timpului, clientul va putea decide el însuși ce servicii concrete să folosească, considerându-le utile, și de care să se dezică, adică, de care nu are nevoie. De exemplu, numărul de variante de formare a economiilor personale nu va mai fi limitat de anumite servicii bancare. Va exista posibilitatea de a conexa serviciul de gestiune a finanţelor personale cu oferta altei companii. Clienţii vor avea mai multă libertate. Ei vor putea să ajusteze de sine stătător gestiunea conturilor personale, să limiteze suma lunară a cheltuielilor.

Înlocuirea consultanţilor bancari cu roboţi. Comunicarea personală a clientului cu un lucrător al băncii devine un lux accesibil doar clienţilor VIP. Treptat aceasta va fi înlocuită, de fapt, cu comunicarea clientului cu sistemul informaţional al băncii,într-o formă confortabilă pentru consumatorul produselor bancare. Pe de altă parte, această inovaţieva permite asistarea financiară permanentă a clientului și-l va ajuta, de exemplu, să se abţină de la cumpărături spontane, negândite, prin informarea lui de către consultantul digital al informaţiei cu privire la înrăutăţirea stării finanţelor personale în cazul efectuării cumpărăturii care nu este vital necesară.

Transferul subdiviziunii băncii în telefonul mobil. Internetul și trecerea masivă la utilizarea smartfoanelor și a planșetelor au schimbat regulile de joc în activitatea bancară, căci prioritatea activităţii bancare rezidă în confortul oferit clienţilor la deservire, și nu în tradiţii. Unii specialiști previzionează dispariţia cardurilor bancare clasice, în acest sens existând deja unele semne tehnice și tehnologice. Încă acum câţiva ani au fost făcute încercări de a fabrica obiecte "deștepte", în care se montează chipurile necesare desfășurării unor operaţiuni de plată.

La începutul anului 2015, compania Apple a lansat serviciul Apple Pay, care permite transformarea dispozitivului iPhone într-un card bancar și efectuarea plăţilor direct de pe smartfon. Rezultatul a fost impresionant: banca Chase a raportat despre sporul de un milion de carduri adăugate pe iPhone, a început popularizarea tehnologiei respective de către Bank of America și American Express. În prezent, 2 din 3 plăţi electronice în SUA sunt efectuate prin Apple Pay. Asupra tehnologiilor similare lucrează Samsung, Google și alte companii.

Avantajele Apple Pay, faţă de un card obișnuit, constau în mobilitate. Smartfonul este întotdeauna la îndemâna utilizatorului și nu este necesară introducerea separată a datelor despre mărfurile procurate prin Internet, fapt care economisește timpul utilizatorului. În afară de aceasta, într-un smartfon, pot fi conţinute mai multe carduri ale unor bănci diferite.

Nu este nevoie de un portmoneu mare sau dispozitiv de păstrare. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile va conduce la reducerea rapidă a numărului de subdiviziuni teritoriale clasice ale instituţiilor bancare. Ele vor fi substituite prin smartfoane, care vor lărgi substanţial posibilităţile clienţilor ce folosesc acum sisteme de Internet banking. De asemenea, telefoanele mobile moderne sunt capabile să analizeze oportunităţile investiţionale, oferindu-le posesorului lor.

În secolul XXI, a apărut o nouă generaţie de bănci, numite bănci virtuale, care nu dispun de subdiviziuni structurale fizice pentru deservirea clienţilor. Întreaga bancă a fost "plasată" într-o aplicaţie, unde utilizatorul poate urmări mișcarea mijloacelor bănești din conturile sale, poate plasa și închide depozite, poate face transferuri. Întreaga comunicare are loc exclusiv prin serviciul de asistenţă sub formă de chat, care, timp de un minut, este dispus să răspundă la orice întrebări. Drept exemplu, poate servi activitatea băncii americane Simple sau a băncii din Federaţia Rusă Roketbank, care demonstrează că o bancă poate funcţiona și fără subdiviziunile structurale fizice: documentele sunt aduse de curier în timpul comod pentru client, restul operaţiunilor sunt efectuate prin aplicaţia specială cu ajutorul smartfonului.

În viitor, numărul unor astfel de bănci va fi în creștere, iar acest proces depinde nu numai de gradul de maturitate al băncilor, dar și de disponibilitatea clienţilor de a se dezice de deprinderile lor. De exemplu, fondatorii Roketbank recunosc că auditoriul lor, în mare parte, este format de noua generaţie a consumatorilor de produse bancare, care sunt interesaţi să treacă la un nivel nou de deservire. O situaţie similară este și la Moresise Bank.

Plata pentru servicii. În prezent, o mare parte din băncile occidentale nu încasează comisioane pentru deservirea în Internet și bankingul mobil. Însă, specialiștii în domeniu prognozează că serviciile mobile de consulting pot deveni o sursă de venituri pentru bănci. Riscul constă în faptul că astfel de comisioane pot duce la diferenţierea substanţială a clientelei. De aceea, băncile trebuie să stabilească diferite nivele de plată pentru diferite categorii de clienţi, iar unii dintre ei, în general, trebuie să fi e scutiţi de plăţi suplimentare doar cu scopul evitării pierderii lor. În afară de aceasta, băncile trebuie să estimeze starea financiară a clienţilor. În funcţie de schimbarea venitului clientului, acestea trebuie să schimbe suma overdraftului la contul de card.

Obţinerea creditelor prin reţelele sociale. Unele companii sunt dispuse deja să ofere servicii similare. De exemplu, pentru efectuarea operaţiunilor financiare prin reţelele sociale se oferă companiile:

  • "Akimbo" - transferul banilor prin reţea tuturor persoanelor cu care contactează utilizatorul;
  • "Lighter capital" - evaluarea nivelului de siguranţă al debitorului prin studierea activităţii luiîn sistem.

Se presupune că treptat creditarea bancară prin reţelele de socializare va deveni ceva obișnuit.

Absenţa legăturii rigide a contului cu o bancă concretă. Se are în vedere crearea unui spaţiu bancar deschis în viitor. La fel, ca și la deservirea în domeniul telefoniei mobile, unde clientul își poate păstra numărul de telefon indiferent de prestatorul serviciului respectiv, clientului bancar i se va deschide un cont personal, care va putea fi menţinut chiar și în cazul schimbării instituţiei financiare de deservire.

Obţinerea creditului prin apelarea la crowdsourcing. Noţiunea crowdsourcing (în sens direct, din limba engleză - gloată financiară) denotă atragerea la soluţionarea anumitor probleme ale activităţii inovaţionale de producţie a unui cerc larg de persoane pentru utilizarea capacităţilor lor de creaţie, cunoștinţelor și experienţei, după schema de subantrepriză în bază benevolă cu aplicarea tehnologiilor infocomunicaţionale. Cu alte cuvinte, crowdsourcing-ul are loc atunci când, la soluţionarea unei probleme anumite, se atrage un grup de persoane în regim online care poate întruni mii de oameni.

Această metodă, adesea, este folosită pentru obţinerea unui număr mare de opinii asupra unui produs concret. În prezent, la acest mecanism de mobilizare a mijloacelor bănești, adeseori, apelează companiile la începutul activităţii financiare, însă, oricând această variantă de finanţare va fi aplicată cu scopul obţinerii unei ipoteci sau unor credite de consum. Mijloacele vor fi acordate de către investitorii instituţionali, în mod direct, prin platformele online.

Popularizarea cripto monedelor (valutelor) (crypto currency). Moneda crypto este o monedă digitală care utilizează criptarea ca măsură de securitate și anticontrafacere.Valoarea ei nu este legată de nicio ţară sau bancă centrală. Ea se stabilește numai prin cerere și ofertă. Prima valută virtuală, bitcoin, a fost creată în anul 2009. Moneda crypto reprezintă un activ virtual, bazat pe un mecanism electronic, a cărui emitere, de regulă, nu este centralizată.

Funcţionarea sistemului are loc în cadrul unei reţele computerizate de distribuţie. În acest caz, de obicei, informaţia cu privire la tranzacţii nu este codificată și este accesibilă permanent în formă deschisă. Cryptografia nu este folosită pentru limitarea accesului la datele despre tranzacţii, ci pentru garantarea menţinerii lanţurilor de blocuri ale bazei tranzacţiilor.

Popularizarea rapidă a banilor electronici, folosirii cărora se opun activ guvernele multor ţări, poate genera consecinţe contradictorii. Avantajul constă în descentralizarea sistemului fi nanciar, iar dezavantajul - în apariţia noilor riscuri.

Răspândirea tehnologiei blockchain. Această tehnologie funcţionează ca un registru de date, în care sunt incluse tranzacţiile utilizatorilor. În cazul Bitcoin, softul blockchain include tranzacţiile făcute de toţi deţinătorii de monede virtuale de la lansarea acestora până în prezent. La nivelul industriei financiar-bancare, tranzacţiile încheiate cu ajutorul tehnologiei blockchain ar deveni mai rapide, mai ieftine și mult mai simplu de efectuat decât în prezent, eliminând, totodată, necesitatea unui intermediar.

În parteneriat cu firma americană R3, nouă dintre cele mai mari bănci ale lumii, printre care Barclays, Credit Suisse, JPMorgan și UBS, au decis să activeze împreună în vederea stabilirii unui cadru de reglementare a folosirii tehnologiei blockchain în sistemul bancar.

Noii algoritmi ca mijloace de combatere a fraudei bancare. Programele cu capacitate înaltă vor efectua analiza operaţiunilor bancare. Dezvoltarea tehnologiei biometriei comportamentale este menită să ridice gradul de securitate al tranzacţiilor bancare.

Este vorba inclusiv de folosirea amprentelor digitale virtuale - viteza introducerii parolei, forţa de apăsare a tastelor. Aceasta se referă la indicatorii individuali ai fiecărei persoane și va deveni o metodă de determinare a identităţii clientului în viitor.

Transformarea instituţiilor de creditare în companii tehnologice. Aplicarea algoritmilor speciali va transforma instituţiile de creditare în companii tehnologice. O parte substanţială a activităţii de analiză a datelor clienţilor și stării pieţei fi nanciare va fi realizată de programe speciale.

Vânzarea de către bănci a informaţiei despre clienţi. O sursă suplimentară de venituri pentru bănci poate deveni vânzarea către alte instituţii financiare a informaţiei (în mare parte, depersonalizată) cu privire la consumatorii produselor lor. Datorită faptului că banca este o sursă de date despre starea financiară a persoanelor, deprinderile și preferinţele lor de lucru cu mijloacele bănești, forţa financiară și capacitatea lor de plată, vânzarea unor astfel de date poate deveni o afacere profitabilă pentru aceasta.

Identifi carea clienţilor bancari doar după semnătura clasică și documentul de identificare, înprezent, este insuficientă. În opinia specialiștilor companiei BioLink Solutions, băncile vor utiliza tot mai larg soluţiile biometrice în cadrul tehnologiilor bancare.

În anii următori, vor căpăta o mai mare răspândire în activitatea băncilor mijloacele de identificare biometrică aplicate în scopul deservirii clienţilor, inclusiv în cadrul bancomatelor biometrice. Acest proces va reduce esenţial posibilitatea fraudei, bazată pe folosirea actelor false sau furate, precum și reducerea disconfortului clientului în cazul în care acesta nu-și are buletinul de identitate asupra sa.

Autori: Angela Filip, Universitatea de Stat din Moldova,
           Ivan Luchian, Institutul Internațional de Management IMI-NOVA

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...