37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Persoanele fizice cu venituri de până la 600 de mii de lei vor beneficia de un regim fiscal simplificat

Persoanele fizice cu venituri de până la 600 de mii de lei vor beneficia de un regim fiscal simplificat

30.11.20162.087 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Statul încurajează persoanele fizice să inițieze afaceri proprii. În acest sens, se propune instituirea unui regim fiscal simplificat privind impozitul pe venitul obținut din activități independente de comerț, fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat.

Propunerea se regăsește într-un proiect de lege, care a fost adoptat în prima lectură de către Parlament, săptămâna trecută. Astfel, se propune ca acest regim simplificat să fie acordat pentru persoanele fizice care obțin venituri din activitățile de comerț, în sumă ce nu depășesc 600 mii de lei într-o perioadă fiscală.

Cota impozitului pe venit va constitui 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3 mii de lei anual. Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Suma impozitul se va achita în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, după adresa de domiciliu sau reședință.

De asemenea, contribuabilii dați vor fi scutiți de taxele locale privind amenajarea teritoriului și pentru unitățile de comerț sau prestări servicii.Totodată, acești contribuabili vor fi în drept să importe mărfuri în scopul comerțului. La efectuarea importurilor se vor achita toate taxele și drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile utilizate în activitatea desfășurată.

Pentru a beneficia de dreptul la aplicarea regimului fiscal simplificat, contribuabilul va trebui să depună o cerere la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat. Nu va fi necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale. Evidența contribuabililor ce vor desfășura activități independente se va realiza de Serviciul Fiscal de Stat.

Conform proiectului de lege, contribuabilii vor fi obligați să utilizeze mașina de casă și de control, ceea ce va permite evaluarea exactă a venitului obținut din activități independente în perioada fiscală de declarare, precum și protejarea dreptului consumatorului. Pentru compensarea cheltuielilor suportate la procurarea mașinii de casă și de control utilizate în activitate, se propune ca în prima perioadă fiscală contribuabilul să fie în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea mișinei de casă și de control utilizate în activitate.

Autorii proiectului susțin că instituirea unui regim fiscal simplificat va reprezenta o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetățeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la alte forme de antreprenoriat convenabile, reieșind din specificul activității.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...