37.9k
Home  »  Chişinău   »   Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia Nr.22/24 din 22.01.2009)

Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (Decizia Nr.22/24 din 22.01.2009)

22.01.20091.194 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr.22/24 din 22 ianuarie 2009

Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale" (cu modificările ulterioare)

Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu art. 288-298 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările operate prin Legile Republicii Moldova nr.l08-XVI din 16.05.2008 „Pentru modificarea Codului fiscal nr.H63-XIII din 24.04.1997" şi nr. 172-XVI din 10.07.2008 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative"), art. 68 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 317-XV din 18.03.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale", în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se operează următoarele modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale", modificată prin deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 20/27-2 din 15.03.2005, nr. 22/44 din 27.04.2005, nr. 37/16-2 din 27.12.2005, nr. 48/19 din 20.06.2006, nr. 56/25 din 17.10.2006 şi nr. 10/2 din 04.12.2007:

1.1. Punctul 3, coloniţa 2 "Denumirea taxelor" va avea următoarea denumire: "Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor)".

1.2. Punctul 3, alineatul 2 din coloniţa 3 „Baza impozabilă a obiectului
impunerii” va avea următorul conţinut: “Suprafaţa de publicitate exterioară”.

1.3. Punctul 3, coloniţa 4 „Cota taxei”, alineatul 2 va avea următorul conţinut: „500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat”.

1.4. Punctul 7, coloniţa 3 „Baza impozabilă a obiectului impunerii” va avea următorul conţinut:   „Suprafaţa de parcare”.

1.5. Punctul 7, coloniţa 4 „Cota taxei” va avea următorul cuprins: „6 lei anual pentru fiecare metru pătrat”.

2. Direcţia relaţii publice (dna Mariana Vasilache) va asigura mediatizarea prezentei decizii.

3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării, cu excepţia pct.1.4. şi 1.5., ce se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2009.

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI

Eduard Muşuc

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...