37.9k
Home  »  Chişinău   »   Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (cu modificările şi completările ulterioare) (Decizia Nr. 3/19 din 23.03.2010)

Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale” (cu modificările şi completările ulterioare) (Decizia Nr. 3/19 din 23.03.2010)

23.03.20101.391 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr. 3/19 din 23 martie 2010

Pentru operarea unor modificări şi completări în decizia consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale" (cu modificările şi completările ulterioare)

 

Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu art. 288 - 298 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se operează următoarele modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale" (cu modificările şi completările ulterioare):

1.1. în punctul 1, coloniţa 4 „Cota taxei", cifra „40" se substituie cu cifra „80", iar după cuvântul "salariat" se introduce textul "şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi".

1.2. în punctul 3, coloniţa 3 „Baza impozabilă a obiectului impunerii", textul "a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport" se înlocuieşte cu textul „şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport", iar textul „Suprafaţa de publicitate exterioară" se înlocuieşte cu textul „Suprafaţa publicitară".

1.3. în punctul 4, coloniţa 3 „Baza impozabilă a obiectului impunerii", textul "i producţiei fabricate căreia" se înlocuieşte cu textul „produselor fabricate cărora li".

1.4. în punctul 7, coloniţa 3 „Baza impozabilă a obiectului impunerii", cuvintele "Suprafaţa de parcare" se înlocuiesc cu cuvintele „Suprafaţa parcării".

2. Direcţia relaţii publice va asigura mediatizarea prezentei decizii.

3. Viceprimarul   municipiului   Chişinău   dl   Mihai   Furtună  va   asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

4. Prezenta decizie intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2010, cu excepţia pct. 1.2., care se pune în aplicare la data publicării.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Corneliu Pântea

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didenco

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...