37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Patenta de întreprinzător. Ce acte sunt necesare și cum poate fi obținută

Patenta de întreprinzător. Ce acte sunt necesare și cum poate fi obținută

06.07.20171.143 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/titularului. Cererea se depune la oficiul fiscal teritorial în a cărui rază îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. De asemenea, Legea cu privire la patenta de întreprinzător prevede că patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea, în cazul în care în localitatea respectivă nu este un oficiu fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de către aceasta.

În cerere se indică:

  • prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;
  • genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei;
  • durata patentei;
  • tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.

Pentru anumite genuri de activitate, împreună cu cererea de eliberare a patentei, solicitantul trebuie să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv.

În cazul în care, conform Legii cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate solicitate, este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, titularul de patentă își va desfășura activitatea doar după depunerea unei astfel de notificări.

La cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii pentru titularii patentei de întreprinzător este de 7.512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă. Astfel, patentarii pot beneficia de pensia minimă pentru limită de vârstă (stagiul de cotizare) și ajutorul de deces.

Patenta se eliberează şi se prelungeşte în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei pentru patentă stabilite. La patentă se anexează cuponul, decupat de la duplicatul patentei, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă, cu indicarea termenului corespunzător celui menţionat în patentă şi sumei de plată.Taxa pentru patentă variază între 20 și 700 de lei, lunar, în funcție de localitatea și genul de activitate pentru care este solicitată.

Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei cu condiţia ca veniturile din vânzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300.000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane. De asemenea, se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.

Care patente vor dispărea și de când?

Desfășurarea activităților de comerţ cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule precum și comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone se permite până în data de 31 decembrie 2018 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, dețineau patente pentru activitățile respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...