37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Parlamenul a ratificat două Acorduri cu Emiratele Arabe Unite. Documentele vin să asigure condiții businessurilor

Parlamenul a ratificat două Acorduri cu Emiratele Arabe Unite. Documentele vin să asigure condiții businessurilor

24.07.2017677 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat două Acorduri dintre țara noastră și Emiratele Arabe Unite. Unul se referă la protejarea reciprocă a investițiilor, iar celălalt - la dubla impunere şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Documentele au fost votate de către deputați în două lecturi.

Acordul pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit are ca scop dezvoltarea relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite atât în domeniul eliminării dublei impuneri a persoanelor fizice şi juridice cât şi în scopul atragerii investiţiilor străine.

Prevederile Acordului au ca scop crearea unor sisteme fiscale care ar coordona acţiunile Statelor Contractante, îndreptate asupra evitării dublei impuneri, distribuirii drepturilor impunerii fiscale între Statele Contractante, precum şi eliminării discriminării fiscale sub orice formă, fapt care va asigura condiţii favorabile de efectuare a activităţii economice externe şi de consolidare a relaţiilor economice.

Prezentul Acord va rămîne în vigoare pe o perioadă de 10 ani şi va continua până nu va fi denunţat de una din părţi. Fiecare Stat Contractant poate denunţa acest Acord după 10 ani de la data intrării sale în vigoare prin transmiterea către celălalt Stat Contractant, pe cale diplomatică, a unei notificări scrise cu cel puţin 6 luni înainte de începerea unui an calendaristic.

Menţionăm că, actualmente Republica Moldova aplică Acorduri pentru evitarea dublei impuneri cu 48 State partenere.

Cel de al doilea Acord ratificat, ține de promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor stabileşte principiile juridice de bază menite să fortifice relaţiile de prietenie între cele două state, să extindă dezvoltarea colaborării comercial-economice, precum şi să încurajeze şi să creeze condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor.

Prezentul tratat nu amendează, nu implementează şi nici nu substituie vreun tratat existent şi va rămâne în vigoare pentru o perioadă de zece ani, acţiunea căruia se va prelungi în mod automat pentru alte perioade consecutive de zece ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica cealaltă Parte Contractantă cu un an înainte de expirare perioadei iniţiale sau orice altă perioadă, despre intenţia sa de a denunţa Acordul.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...