37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Parlamentul Moldovei a votat în prima lectură o serie de amendamente pentru armonizarea legislației naționale din domeniul financiar-bancar la directivele UE

Parlamentul Moldovei a votat în prima lectură o serie de amendamente pentru armonizarea legislației naționale din domeniul financiar-bancar la directivele UE

06.07.2016183 views InfoMarket.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În special, amendamentele la Legea privind instituțiile financiare prevede faptul că retragerea licenței băncii nu executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare iniţiate de bancă şi care au fost introduse în sistemele de plăți/sistemele de decontare a valorilor mobiliare până la data și ora exactă a retragerii licenței.

La Codul Civil vor fi aplicate modificări potrivit cărora valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sunt guvernate de legea țării în care se află registrul sau contul în care sunt operate înscrierile privind valorile mobiliare.

Potrivit modificărilor la Legea privind reglementarea valutară, regimul de notificare și autorizare nu se aplică asupra operațiunilor valutare aferente garanțiilor reglementare de Legea cu privirea la contractele de garanție financiară.

La legea insolvabilității sunt propuse modificări potrivit cărora instanța de insolvabilitate expediază imediat după adoptare hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al înreprinzătorilor individuale, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi și, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituții și autorități relevante, în fiecare caz concret, și afișează hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate în incinta sa.

Aceste instituții și organe înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului cu indicarea datei intentării procedurii de insolvabilitate și din momentul în care au fost informate privind intentarea procedurii de insolvabilitate sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.

Este menționat, de asemenea, că particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvabilitate sunt reglementate de Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, iar intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată.

Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile Legii cu privire la contractele de garanție financiară.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...