37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   PARLAMENTUL MOLDOVEI a aprobat în lectură finală modificările la legea cu privire la societăţile pe acţiuni, pentru protejarea drepturilor acţionarilor minoritari.

PARLAMENTUL MOLDOVEI a aprobat în lectură finală modificările la legea cu privire la societăţile pe acţiuni, pentru protejarea drepturilor acţionarilor minoritari.

19.04.2011965 views Infomarket.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

PARLAMENTUL MOLDOVEI A APROBAT IN LECTURA FINALĂ MODIFICĂRILE LA LEGEA CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI, PENTRU PROTEJAREA DREPTURILOR ACŢIONARILOR MINORITARI.

 

După cum a anunţat preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe Veceaslav Ioniţă, în conformitate cu modificările aprobate, acţionarii minoritari ai companiilor din Moldova au primit dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor lor de la acţionarul care individual sau împreună cu reprezentanţii săi afiliaţi, deţine mai mult de 90% din drepturile de vot şi care a efectuat o oferta publica pentru obţinerea controlului pe piaţa secundara de valori mobiliare.

Este prevăzut ca acţionarul minoritar, care a iniţiat procedura de retragere din societate, trebuie să adreseze societăţii o cerere care trebuie să includă: identitatea acţionarului, numele emitentului şi numărul de acţiuni deţinute de el în fiecare clasă, metoda solicitata de plată pentru acţiunile vândute (transfer bănesc cu notificare de primire, cont bancar sau în numerar, la cererea scrisă a acţionarului), metoda de efectuare a tranzacţiei (prin piaţa reglementată sau transfer direct a drepturilor de proprietate). Cererea trebuie să fie însoţită de un extras din registrul deţinătorilor de valori mobiliare, ordin de transfer şi o declaraţie sub responsabilitatea exclusivă a acţionarului că acţiunile sale nu sunt împovărate cu obligaţii.

Potrivit legii, acţionarul majoritar, este obligat, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, sa satisfacă cererea acţionarului minoritar, la un preţ stabilit în conformitate cu una dintre cele patru mecanisme propuse de lege. Astfel, in special, preţul oferit pentru acţiunile deţinute de acţionarul minoritar, trebuie să fie cel puţin egală cu cel mai mare dintre următoarele preţuri: preţul mediu al acţiunilor în tranzacţiile din ultimele 12 luni anterioare datei proclamării declaraţiei, valoarea activelor nete care pot fi atribuite unei acţiuni potrivit ultimii poziţii financiare a emitentului, valoarea estimată a acţiunilor stabilită de un evaluator independent, valoarea nominala (fixa) acţiunilor. În Moldova, numărul acţionarilor minoritari este de aproximativ 170 mii persoane.

Comentarii

  1. Iulik spune:

    Aceste modificari vor lucra doar pentru maxim 5-10% din cazurile existente. o solutie ar fi faptul ca actionar majoritar trebuia considerata persoana care detine 70% din actiuni desi 50% + 1 actiune deja e considerat majoritar.
    Au uns ochii oamenilor…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...