37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Parlamentul a votat în două lecturi proiectul bugetului pe anul 2016

Parlamentul a votat în două lecturi proiectul bugetului pe anul 2016

10.06.2016946 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în două lecturi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu un deficit de 4,18 miliarde de lei sau 3,2% din PIB, informează NOI.md.

Documentul urmează să fie votat și în lectura a treia, cînd parametrii de bază ai bugetului (veniturile, cheltuielile, deficitul) nu se modifică, ci se corectează doar direcțiile de cheltuieli pe ramuri și obiecte concrete.

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost votat de 55 de deputați din coaliția de guvernare. Opoziția a criticat dur documentul, menționînd că el este unul artificial, bazat pe prognoze deja neactuale și pe asistență externă care este sub semnul întrebării. Potrivit deputaților din opoziție, bugetul nu creează premise pentru creștere economică și a bunăstării cetățenilor.

Conform documentului, veniturile bugetului de stat în anul 2016 vor constitui 31 miliarde 378,9 milioane de lei, fiind cu 11,9% mai mari decît în anul 2015. Cheltuielile bugetului de stat vor însuma 35 mld. 561,7 mil. lei sau cu 17,1% mai mult față de anul trecut. Deficitul, în mărime de 4 mld. 182,8 mil. lei, urmează să fie acoperit, în mare parte, din contul finanțării externe, vînzarea valorilor mobiliare de stat și a veniturilor obținute din privatizarea și vînzarea bunurilor publice.

În particular, Guvernul planifică să obțină în anul 2016 de la partenerii de dezvoltare granturi în sumă de 3 mld. 655,6 mil. lei (echivalentul a 173,3 mil. dolari), inclusiv 2 mld. 746,2 mil. lei (130,2 mil. dolari) pentru susținerea bugetului și 909,4 mil. lei (43,1 mil. dolari) pentru proiectele finanțate din surse externe.

Se preconizează că în anul 2016 suma granturilor pentru Moldova se va dubla, comparativ cu suma reală a granturilor primite în anul 2015. Aceasta se explică prin faptul că în anul 2015 Moldova a ratat unele granturi pentru susținerea bugetului în legătură cu sistarea temporară a finanțării din partea Comisiei Europene.

Potrivit prognozelor Ministerului Finanțelor, în anul 2016, datoria externă de stat a Moldovei va crește cu 272,5 mil. dolari (+20,4%) față de anul 2015 și va constitui circa 1 mld. 609,5 mil. dolari, iar datoria internă de stat va crește cu peste 13,78 mld. lei (de 2,9 ori) și va însuma 21 mld. 009,1 mil. lei.

Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli în anul 2016 este stabilit la nivelul de 900 mil. lei, dintre care 387,6 mil. lei urmează să fie obținuți în cadrul Programului de asistență bugetară (ENPARD) al Comisiei Europene.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu menținerea prognozei anterioare de creștere a PIB-ului cu 1,5%, a ratei inflației de 10,5%, a creșterii exportului cu 15 și a importului cu 2%.

Totodată, vicepremierul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a comunicat că în luna aprilie Ministerul Economiei a scăzut prognoza de creștere a PIB-ului de la 1,5% pînă la 1%, iar a ratei medii anuale a inflației - de la 10,5% pînă la 7,2%. Exportul se va reduce cu 6% în loc de creșterea prognozată de 5%, importul se va diminua cu 1% în loc de o creștere cu 1%, producția industrială va crește cu 2%, iar producția agricolă - cu 7%. Cursul mediu anual al monedei naționale în raport cu dolarul SUA va constitui 19,91 de lei pentru 1 dolar (prognoza anterioară era de 21,1 lei pentru 1 dolar).

Potrivit estimărilor, veniturile bugetului public național în anul 2016 vor constitui 48 mld. 512,4 mil. lei, cu 11% mai mult decît în anul 2015, iar ponderea lor în PIB va fi de 36,3% sau cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Cheltuielile bugetului public național sînt estimate la 52 mld. 784,4 mil. lei, fiind cu 6 mld. 321,3 mil. lei mai mari decît în anul 2015.

Cheltuielile pentru protecția socială vor constitui 32,9% din suma totală (13% din PIB), pentru educație - 17,5%, pentru ocrotirea sănătății - 12,8%.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...