37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   PARADOX! Vor să investească dar nu dispun de forţa calificată de muncă în MD

PARADOX! Vor să investească dar nu dispun de forţa calificată de muncă în MD

27.07.20111.305 views ECOnomist
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

PARADOX! Vor să investească dar nu dispun de forţa calificată de muncă în MD

 

Noul model economic, bazat pe investiţii,activităţi economice inovative, generatoare de bunuri şi servicii la export, care necesită a fi implementat în Republica Moldova întîmpină mai multe dificultăţi. Printre ele se numără dezechilibrele între piaţa forţei de muncă şi sistemul educaţional din Moldova.

Soluţii pentru această problemă au fost discutate în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul Economiei.

„Am structurat anumite instrumente de atragere a investiţiilor, de exemplu parcuri industriale, am promovat proiecte investiţionale concrete, însă am ajuns în situaţia paradoxală când, având interes din partea investitorilor industriali străini, ne confruntăm cu o constrângere structurală – insuficienţa forţei de muncă de calificare adecvată”, a declarat ministrul Economiei Valeriu Lazăr. „Această constrângere poate duce la ratarea unor investiţii majore în sectorul industrial, căci nu e vorba doar de un deficit al forţei de muncă, ci şi de productivitatea redusă a muncitorilor”, a semnalat ministrul Economiei.

Cu toate aceste majoritatea potenţialilor investitorilor au constatat faptul că Republica Moldova are potenţial suficient pentru a asigura nivelul competitiv de productivitate, dar trebuie să şi-l valorifice prin sistemul educaţional la toate nivelurile, de la ingineri la muncitori.

Un model care ar putea fi urmat este cel al „educaţiei duale” când persoana care face studii îşi petrece un anumit timp chiar la întreprinderea ce îl va angaja ulterior. Unul din instrumentele eficiente de implementare a educaţiei duale în Republica Moldova ar putea fi parteneriatele publice-private dintre instituţiile de învăţământ şi business.

De asemenea, au fost examinate posibile soluţii, inclusiv modificarea cadrului normativ şi legislativ, care ar permite întreprinderilor să deducă din venitul impozabil banii cheltuiţi pentru perfecţionarea cadrelor. Un alt posibil stimulent, examinat în cadrul şedinţei, este utilizarea unei părţi a mijloacelor bugetare, alocate învăţământului profesional-tehnic, pentru compensarea unor cheltuieli suportate de întreprinderi cu perfecţionarea personalului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...