37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Păstrarea temporară de către SFS a unor corpuri delicte şi bunuri puse sub sechestru

Păstrarea temporară de către SFS a unor corpuri delicte şi bunuri puse sub sechestru

05.03.20181.444 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 2 martie 2018, a fost publicat Ordinul SFS nr. 496 din 8 decembrie 2017, cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de preluare la evidenţă şi păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora.

În instrucțiunea enunțată, se descrie modul de preluare la păstrare temporară a bunurilor indicate, de ţinere a evidenţei acestora, asigurarea păstrării lor, şi procedura lor de restituire.

Potrivit documentului, bunurile se preiau la păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun.Chişinău doar dacă acestea sunt împachetate în colete (pachet, cutie, sac - după caz, în funcţie de natura bunurilor), însoţite de etichete de autentificare şi sigilate astfel, încît să se excludă accesul la bunurile împachetate fără deteriorarea ambalajului, sigiliului şi etichetei de autentificare.

Pe eticheta de autentificare a coletului, trebuie să fie înscrise datele caracteristice bunurilor depuse (tipul, cantitatea, greutatea, suma evaluării), autoritatea care le-a ambalat, numărul dosarului în care acestea figurează, semnăturile persoanelor care au efectuat acţiunea procesuală în cauză.

Bunurile vor fi primite de la autoritatea competentă în baza următoarelor documente:

a) demersul autorităţii competente, semnat de către conducerea acesteia, prin care se solicită preluarea la păstrare temporară a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau bunurilor puse sub sechestru;
b) procesul-verbal de ridicare a bunurilor;
c) ordonanţa de recunoaştere a bunurilor drept corpuri delicte;
d) ordonanţa privind punerea bunurilor sub sechestru;
e) ordonanţa de transmitere spre păstrare temporară a corpurilor delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru;
f) actul (raport, certificat) de expertiză a calităţii bunurilor, (în cazurile în care a fost realizată expertiza);
g) lista bunurilor incluse în colet, care urmează a fi predate la păstrare temporară Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău, aprobată de conducerea autorităţii competente, şi autentificată cu ştampila acestui organ;
h) alte documente ce confirmă identitatea bunurilor.

Bunurile primite la păstrare temporară, se vor înscrie în Registrul de evidenţă a bunurilor preluate/restituite la/de la păstrare temporară. Registrul se şnuruieşte, se semnează de şeful Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău şi se autentifică cu ştampila. Ţinerea Registrului se realizează în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.

Restituirea bunurilor, se va efectua conform Actului de restituire a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru, aflate la păstrare temporară în baza următoarelor documente:

a) demersul autorităţii care a predat bunurile la păstrare temporară, cu indicarea persoanei care urmează să primească bunurile, a numărului şi datei delegaţiei (procurii), semnat de către conducerea acesteia prin care se solicită restituirea bunurilor;
b) demersul executorului judecătoresc;
c) hotărârea definitivă a instanţei de judecată;
d) titlul executoriu al instanţei de judecată;
e) ordonanța procurorului;
f) delegaţia (procura) eliberată reprezentantului autorităţii competente, care urmează să primească bunurile respective.

Actul se va întocmi în 2 exemplare, fiind semnat pe fiecare pagină de către membrii Comisiei, persoana gestionară a Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău, care a restituit bunurile şi reprezentantul (reprezentanţii) autorităţii, care a primit bunurile.

Totodată, potrivit prevederilor aceluiași Ordin, a fost abrogat, Ordinul IFPS nr.632 din 30 decembrie 2010 referitor la aprobarea Instrucțiunii privind modul de preluare la evidenţă şi păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun.Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora.

În Monitorul Oficial din 2 martie 2018, a fost publicat Ordinul SFS nr. 496 din 8 decembrie 2017, cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de preluare la evidenţă şi păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora.

În instrucțiunea enunțată, se descrie modul de preluare la păstrare temporară a bunurilor indicate, de ţinere a evidenţei acestora, asigurarea păstrării lor, şi procedura lor de restituire.

Potrivit documentului, bunurile se preiau la păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun.Chişinău doar dacă acestea sunt împachetate în colete (pachet, cutie, sac - după caz, în funcţie de natura bunurilor), însoţite de etichete de autentificare şi sigilate astfel, încît să se excludă accesul la bunurile împachetate fără deteriorarea ambalajului, sigiliului şi etichetei de autentificare.

Pe eticheta de autentificare a coletului, trebuie să fie înscrise datele caracteristice bunurilor depuse (tipul, cantitatea, greutatea, suma evaluării), autoritatea care le-a ambalat, numărul dosarului în care acestea figurează, semnăturile persoanelor care au efectuat acţiunea procesuală în cauză.

Bunurile vor fi primite de la autoritatea competentă în baza următoarelor documente:

a) demersul autorităţii competente, semnat de către conducerea acesteia, prin care se solicită preluarea la păstrare temporară a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau bunurilor puse sub sechestru;
b) procesul-verbal de ridicare a bunurilor;
c) ordonanţa de recunoaştere a bunurilor drept corpuri delicte;
d) ordonanţa privind punerea bunurilor sub sechestru;
e) ordonanţa de transmitere spre păstrare temporară a corpurilor delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru;
f) actul (raport, certificat) de expertiză a calităţii bunurilor, (în cazurile în care a fost realizată expertiza);
g) lista bunurilor incluse în colet, care urmează a fi predate la păstrare temporară Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău, aprobată de conducerea autorităţii competente, şi autentificată cu ştampila acestui organ;
h) alte documente ce confirmă identitatea bunurilor.

Bunurile primite la păstrare temporară, se vor înscrie în Registrul de evidenţă a bunurilor preluate/restituite la/de la păstrare temporară. Registrul se şnuruieşte, se semnează de şeful Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău şi se autentifică cu ştampila. Ţinerea Registrului se realizează în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.

Restituirea bunurilor, se va efectua conform Actului de restituire a bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi/sau a bunurilor puse sub sechestru, aflate la păstrare temporară în baza următoarelor documente:

a) demersul autorităţii care a predat bunurile la păstrare temporară, cu indicarea persoanei care urmează să primească bunurile, a numărului şi datei delegaţiei (procurii), semnat de către conducerea acesteia prin care se solicită restituirea bunurilor;
b) demersul executorului judecătoresc;
c) hotărârea definitivă a instanţei de judecată;
d) titlul executoriu al instanţei de judecată;
e) ordonanța procurorului;
f) delegaţia (procura) eliberată reprezentantului autorităţii competente, care urmează să primească bunurile respective.

Actul se va întocmi în 2 exemplare, fiind semnat pe fiecare pagină de către membrii Comisiei, persoana gestionară a Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău, care a restituit bunurile şi reprezentantul (reprezentanţii) autorităţii, care a primit bunurile.

Totodată, potrivit prevederilor aceluiași Ordin, a fost abrogat, Ordinul IFPS nr.632 din 30 decembrie 2010 referitor la aprobarea Instrucțiunii privind modul de preluare la evidenţă şi păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun.Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...