37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Organizațiile de creditare nebancară vor fi reglementate de o nouă lege.Vezi ce prevede aceasta

Organizațiile de creditare nebancară vor fi reglementate de o nouă lege.Vezi ce prevede aceasta

02.04.20181.059 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea Parlamentului nr. 1 din 16 martie 2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 30 martie 2018.

Legea menționată, reglementează condițiile de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic și a particularităților de constituire și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară, asigurarea condițiilor de apărare a drepturilor și a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienților, precum și ale fondatorilor, ale acționarilor și ale asociaților organizațiilor de creditare nebancară.

Asupra organizațiilor de creditare nebancară nu se extinde acțiunea actelor normative ce reglementează activitatea băncilor și a asociațiilor de economii și împrumut.

Organizația de creditare nebancară reprezintă o societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional următoarele activități:

a) acordarea de credite nebancare;
b) leasingul financiar.

Desfășurarea unor activități de creditare nebancară cu titlu profesional sunt considerate cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare nebancară menționate reprezintă cel puțin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune.

Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară, se stabilește în mărime de 300000 de lei. La momentul înregistrării de stat, capitalul social minim al organizației de creditare nebancară trebuie să fie depus integral de către fondatorii (acționarii/asociații) săi.
Aporturile la capitalul social minim se depun integral în formă bănească.

Organizația de creditare nebancară este obligată să dețină și să mențină capitalul propriu în raport cu valoarea activelor la orice dată în mărime de cel puțin 5%.

Autoritatea de supraveghere a organizațiilor de creditare nebancară este Comisia Națională a Pieței Financiare, care va ține și Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.

Organizația de creditare nebancară are obligația de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare și rapoartele specifice în conformitate cu actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare și cu actele normative ale autorității de supraveghere.

Legea, prevede și efectuarea auditului obligatoriu pentru organizațiile de creditare nebancară ale căror active, la sfîrșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50000000 de lei.

Legea mai prevede ca persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de creditare nebancară, să fie scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea de stat a modificărilor și completărilor în actul lor de constituire, impuse de prezenta lege, sau pentru înregistrarea de stat a actului de constituire în redacție nouă.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018, cu excepția prevederilor art.17 alin. (1) al legii, în așa fel încât:

a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 100000 de lei;
b) la data de 1 ianuarie 2020 - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 200000 de lei;
c) la data de 1 ianuarie 2021 - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 300000 de lei.

Legea Parlamentului nr. 1 din 16 martie 2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 30 martie 2018.

Legea menționată, reglementează condițiile de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic și a particularităților de constituire și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară, asigurarea condițiilor de apărare a drepturilor și a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienților, precum și ale fondatorilor, ale acționarilor și ale asociaților organizațiilor de creditare nebancară.

Asupra organizațiilor de creditare nebancară nu se extinde acțiunea actelor normative ce reglementează activitatea băncilor și a asociațiilor de economii și împrumut.

Organizația de creditare nebancară reprezintă o societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional următoarele activități:

a) acordarea de credite nebancare;
b) leasingul financiar.

Desfășurarea unor activități de creditare nebancară cu titlu profesional sunt considerate cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare nebancară menționate reprezintă cel puțin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune.

Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară, se stabilește în mărime de 300000 de lei. La momentul înregistrării de stat, capitalul social minim al organizației de creditare nebancară trebuie să fie depus integral de către fondatorii (acționarii/asociații) săi.
Aporturile la capitalul social minim se depun integral în formă bănească.

Organizația de creditare nebancară este obligată să dețină și să mențină capitalul propriu în raport cu valoarea activelor la orice dată în mărime de cel puțin 5%.

Autoritatea de supraveghere a organizațiilor de creditare nebancară este Comisia Națională a Pieței Financiare, care va ține și Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.

Organizația de creditare nebancară are obligația de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare și rapoartele specifice în conformitate cu actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare și cu actele normative ale autorității de supraveghere.

Legea, prevede și efectuarea auditului obligatoriu pentru organizațiile de creditare nebancară ale căror active, la sfîrșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50000000 de lei.

Legea mai prevede ca persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de creditare nebancară, să fie scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea de stat a modificărilor și completărilor în actul lor de constituire, impuse de prezenta lege, sau pentru înregistrarea de stat a actului de constituire în redacție nouă.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018, cu excepția prevederilor art.17 alin. (1) al legii, în așa fel încât:

a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 100000 de lei;
b) la data de 1 ianuarie 2020 - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 200000 de lei;
c) la data de 1 ianuarie 2021 - cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 300000 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...