37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Organele vamale vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială

Organele vamale vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială

11.01.2017743 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Organele vamale din Republica Moldova vor efectua controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială, al declaraţiilor de origine pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ preferenţial, conform procedurilor stabilite de Protocolul privind definiţia de „produse originare".

Aceasta, precum și alte modificări a Regulamentului cu privire la completarea, autentificare, eliberarea și controlul ulterior al certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, au intrat în vigoare. Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 decembrie 2016.

Prevederile sunt stipulate în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte.

Rezultatele controlului ulterior, efectuat de organele vamale, se va comunica sub formă de documente, rapoarte şi acte care vor demonstra că certificatul în cauză, declaraţia de origine sau declaraţia pe factură se referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată originară din Republica Moldova.

Conform noilor modificări a Regulamentului, organele vamale vor certifica originea mărfurilor exportate în statele-membre ale Uniunii Europene, în statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau în statele-părţi la alte acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, în conformitate cu prevederile Protocolului privind definiţia noţiunii de „produse originare".

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 va fi considerat un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele indicate în Regulament.

Totodată, Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 va fi autentificat şi eliberat în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate originare şi corespund criteriilor de origine stabilite de prevederile Acordului RM-UE.

În scopul efectuării controlului ulterior, autorităţile vamale din statele solicitante vor restitui certificatul de origine şi factura sau copiile de pe acestea.

Alte modificări se referă la perioada exportului mărfurilor, înregistrarea și asigurarea exportatorului, condițiile de export, etc.

Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului o găsiți aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...