37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Ordinul IFPS nr. 1983 din 01.10.2013

Ordinul IFPS nr. 1983 din 01.10.2013

01.10.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

ORDIN

or. Chişinău

01 octombrie 2013                                                                                                                                                                                                                                                                          nr. 1983

Întru executarea pct. 211 a Ordinului Ministerului Finanţelor nr.19 dlin 14 februarie 2011, cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Consulteativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

ORDON:

      1. De a utiliza, în calitate de îndrumar metodologic poziţia aprobată în cadrul Consiliului Consultativ prin decizia nr.2/1 din 09 august 2013:

1)   Pentru perioada de raportare, a anului 2012, prin prisma prevederilor  art. 11 alin(l) din Codul fiscal şi în baza explicaţiilor Ministerului Finanţelor prezentate prin scrisoarea nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, sancţiunile prevăzute la art.260 alin. (l)-(3) şi art.261 din Codul fiscal nu se aplică asupra agenţilor economici care, la 31.12.2011 înregistrînd  venit din activităţi operaţionale în sumă cuprinsă între 100 mii şi 6000 mii lei și neînregistrîndu-se benevol în calitate de plătitori ai TVA, aleg regimul de impozitare u general stabilit sau IVAO şi închid anul 2012, aplicînd regimul ales.

2)   Pentru perioada de raportare a anului 2012, prin prisma prevederilor art.11 alin(1) din Codul fiscal şi în baza explicaţiilor Ministerului Finanţelor prezentate prin scrisoarea nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, agenţii economici care, la situația din 31.11.2011 au efectuat livrări scutite de TVA şi/sau livrări mixte, urmau să aleargă- să aplice în anul 2012 regimul general stabilit sau regimul IVАО. Respectiv, în cazul în care au ales un regim sau altul de la începutul anului, agenţii economici în cauză nu urmeză a fi sancţionaţi pentru consecinţele deciziei luate sau impuşi să treacă la alt regim de impozitare, decît cel ales.

3)   Pentru perioada de raportare a anului 2012, prin prisma prevederilor art.11 alin(l) din Codul fiscal şi a explicaţiilor Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/17 din 18.012013, majorarea de întîrziere (penalitatea) prevăzute în art.228 din Codul fiscal nu se va aplica în cazul în care agentul economic, fie subiect al impunerii cu IVAO,  fie subiect al impunerii în modul general stabilit poate transfera impozitul pe venit achitat de la un capitol la altul, ca rezultat al incertitudinii legislative existente în modul de administrare a IVAO.

4)   Pentru perioada anului 2012, prin prisma prevederilor art. 11 alin.(l) din Codul fiscal, agenţii economici care au înregistrat trecere în cont a impozitului pe venit achitat din sursele aflate în afara Republicii Moldova sau au înregistrat reţinerea impozitului pe venit din sursele aflate in RM, la confirmarea corespunzătoare a acestor achitări (rețineri), pornind de la acel fapt că formularul Dării de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 16 din 11.02.2013 (în continuare - Darea de seamă IVAO), nu prevedea posibilitatea trecerii în cont a impozitului pe venit, vor prezenta Darea de seamă IVAO corectată, în care vor reflecta suma impozitului pe venit achitat în străinătate sau reţinut la sursa de plată, pasibil trecerii în cont.

5)   În scopul excluderii situaţiilor de incertitudine apărute la aprecierea regimului fiscal la agenţii economici nou-creaţi, la cei care nu au înregistrat venit din activităţi operaţionale  la situaţia din 31.12 a anului precedent celui de raportare şi la cei ce s-au creat în rezultatul reorganizării pe parcursul perioadei de raportare, prin prisma prevederilor art.11 alin.(l) din Codul fiscal, agenţii economici în cauză au dreptul la alegerea regimului fiscal de impozitare (3% sau 12%).

6)   Pentru agenţii economici, a căror venit este format din valoarea comisionului primit pentru serviciul prestat, doar valoarea acestui comision va constitui venit din activitatea operaţională.

7)   Cînd agentul economic este nevoit să migreze de la un regim fiscal la altul:

           a) dacă el devine plătitor al TVA pe parcursul anului, acesta este obligat să ţină evidenţa fiscală a cheltuielilor în modul general stabilit pe tot parcursul anului, cu posibilitatea deducerii cheltuielilor din venitul impozabil proporţional perioadei anului în care acesta este plătitor al TVA;

           b) în cazul în care agentul economic pierde statutul de plătitor al TVA pe parcursul anului, acesta este obligat să ţină evidenţa fiscală a cheltuielilor în modul general stabilit pe tot parcursul anului, cu posibilitatea deducerii cheltuielilor din venitul impozabil proporţional perioadei anului în care acesta este plătitor al TVA;

În ambele cazuri, agentul economic va prezenta două dări de seamă aferente perioadelor în care a aplicat diferite regimuri fiscale (Forma IVAO şi Forma VEN12).

8)      Agenţii economici - subiecţi ai impunerii cu IVAO, care în procesul activităţii economice necesită o ajustare a venitului impozabil aferent altei perioade fiscale, vor prezenta darea de seamă corectată pentru perioada pentru, care se ajustează veniturile, cu condiţia ca această ajustare a veniturilor să fie reflectată, de asemenea, în evidenţa contabilă şi să fie efectuată în conformitate cu prevederilor standardelor de contabilitate.

9)       Pentru perioada anului 2012, prin prisma prevederilor art.11 alin.(l) din Codul fiscal, agenţii economici - subiecţi ai impunerii cu IVAO care se aflau în proces de reorganizare sau lichidare şi care, în virtutea prevederilor Codului fiscal, erau obligaţi să prezinte dări de seamă pentru perioada activă, pornind de la acel fapt că Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitate operaţională a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.16 abia pe 11.02.2013, obligaţia privind impozitul pe venit aferent venitului din activitatea operaţională urma a fi calculată în baza actului de control, întocmit în rezultatul controlului fiscal. Sancţiunile fiscale pentru neprezentarea dării de seamă în cazul dat, nu se aplică.

   2. Direcţia generală impozite şi taxe, va pregăti un set de întrebări - răspunsuri pentru completarea Bazei generalizate a practicii fiscale.

   3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale şi teritoriale.

Șef al Inspectoratului                                                                                             Ion PRISĂCARU

 

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...