37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Ordin pentru aprobarea formularului confirmării privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii de producere în proporţie de minim 50% nr. 502 din 18.10.2010

Ordin pentru aprobarea formularului confirmării privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii de producere în proporţie de minim 50% nr. 502 din 18.10.2010

18.10.2010
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O R D I N

nr. 502 din 18.10.2010

Pentru aprobarea formularului confirmării privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii de producere în proporţie de minim 50%

Întru executarea punctului 5 al Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 929 din 08.10.2010,

 

ORDON:

 

1. Se aprobă formularul confirmării privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii de producere în proporţie de minim 50%, conform anexei la prezentul ordin.

2. Confirmarea privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii de producere în proporţie de minim 50%, conform formularului aprobat prin pct. 1 al prezentului ordin, se prezintă Comisiei de examinare a datelor şi informaţiilor necesare acordării scutirii TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.

3. Secţia secretariat şi protocol (dna L. Chirieazev) va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pentru a informa contribuabilii.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                             Gheorghe COJOCARI

 

Anexa la Ordinul IFPS

nr. 502 din 18.10.2010

 

CONFIRMARE

privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi

tehnicii de producere în proporţie de minim 50%

 

Prin prezenta _________________________________, cod fiscal__________

(denumirea organizaţiei, întreprinderii)

în persoana ____________________________________, în scopul beneficierii de

(numele, prenumele conducătorului)

scutirea de TVA prevăzută de art.103 alin.(7) din Codul fiscal confirm că, conform situaţiei la ultima zi a lunii precedente celei în care se depune cererea pentru solicitarea scutirii de TVA, situaţia privind deţinerea permanentă în proprietate a utilajului şi tehnicii se prezintă în felul următor:

Nr. d/o

Indicatorii

Codul rîndului

Total(mii lei)

Inclusiv utilizat în procesul propriu de producţie (mii lei)

A

B

C

D

E

1

Valoarea utilajului şi tehnicii (din contul 123 „Mijloace fixe”), inclusiv

 

01

 

 

1.a)

deţinute cu drept de proprietate

 

02

 

 

1.b)

deţinute în baza contractului de leasing financiar

 

03

 

 

2

Valoarea utilajului şi tehnicii primite în folosinţă (datele din contul 912 „Active materiale pe termen lung arendate”)

 

 

04

 

 

3

Total (r.02 +r.03 + r.04)

05

 

 

4

Ponderea utilajului şi tehnicii de producere deţinute în proprietate

((r.02col.E+r.03col.E)/r.05col.E)x100%

 

06

 

X

 

 

 

 

 

Semnătura ______________ L.S.                                              Data ___________ 2010

Înregistrare

Restabilirea parolei