37.9k
Home  »  Firme de audit   »   Optim Audit SRL

Optim Audit SRL

12.12.201012.719 views

Optimaudit.jpg

„Optim Audit" SRL este o firmă de audit şi consultanţă, fondată în anul 1996, care oferă o gamă largă de servicii în domeniul auditului financiar, contabilităţii, consultanţei în afaceri. „OptimAudit"oferă consultanţă în domeniul legislaţiei fiscale necesară pentru optimizarea afacerii şi protejării împotriva riscurilor. Auditorii şi contabilii noştri au o experienţă bogată în domeniul contabil de activitate, calificări şi cunoştinţe care îi recomandă. Suntem o echipă mică, dar care mult apreciază încrederea clienţilor săi.

Noi suntem:Auditori, Contabili şi Consultanţi.

Am crescut împreună cu fiecare dintre clienţii noştri,acumulând experienţă şi încredere publică. Relaţiile noastre cu toţi partenerii de afaceri sunt bazate pe principii de înaltă etică profesională.
Succesul nostru se datorează profesionalismului, cunoştinţelor şi experienţei bogate, înaltelor calităţi morale şi responsabilităţii de care dă dovadă fiecare membru al colectivului.

Echipa „Optim Audit" (auditori, contabili, jurişti, în total 10 persoane) este condusă de Veaceslav Ciobanu, auditor certificat de Ministerul finanţelor, auditor certificate ACAP, auditor certificat practic (CAP).

Obiectivul „Optim Audit" este de a oferi clienţilor săi suport în afacere. Serviciile noastre aduc valoare clienţilor noştri.

Principii fundamentalede activitate

În activitatea noastră ne conducem de principiile deontologice fundamentale expuse în Codul privind conduita profesională aauditorilor şi contabililor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al RepubliciiMoldova nr.29 din 01.03.2001 şi care a fost elaborat în baza Codului privind Etica Contabililor Profesionişti, aprobat de Federaţia Internaţională aContabililor (IFAC):

- Onestitatea;
- Competenţă profesională şi conştiinciozitatea;
- Confidenţialitatea;
- Comportament profesional;
- Respectarea standardelor profesionale tehnice.

Apartenenţă la organizaţii profesionale
Auditorii certificaţi ai Firmei de audit „OptimAudit" - Veaceslav Ciobanu şi Adrian Ştirbu - sînt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RepublicaMoldova (ACAP).

ACAP este membru cu drepturi depline a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).

Publicaţii

Din nume propriu sau în calitate de Preşedinte al Consiliului Director al ACAP, Dl Veaceslav Ciobanu a publicat mai multe articole în publicaţiile periodice de specialitate:

- Revista Contabilitate şi Audit;
- Revista BNK Бухгалтерские и Налоговые Консультации;
- Săptămînalul Еженедельное обозрение Logos Press;
- Revista Contabil Auditor Profesionist (ACAP), Buletin informative ACAP etc.

Serviciile noastre

Audit

Auditorul confirmă faptul că situaţiile financiare prezentate de entitate sunt corecte şi pot fi folosite de utilizatori.

Specialiştii „OptimAudit" sunt auditori certificaţi de Ministerul finanţelor. „OptimAudit" dispune de licenţă de activitate nr.029679 Seria A MMII eliberată de Camera de Licenţiere la data de 11 aprilie 2005, prelungită pînă la 11.04.2015.

Genul de activitate pentru care s-a eliberat licenţa:

Activitatea de audit:

- Auditul general;
- Auditul companiilor de asigurări
.

„Optim Audit" şi-a asigurat riscul de audit în conformitate cu art.9 al Legii privind activitateade audit nr.61-XVI din 16.03.2007. „Optim Audit" respectă obligaţiunile privind controlul calităţii lucrărilor de audit.
Graţie experienţei acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după standarde profesionale naţionale.

Contabilitate
Informaţia contabilă corectă în timp real este suportul unor decizii economice şi financiare corecte şi oportune.
Contabilitatea furnizează informaţii despre situaţia financiară, performanţele entităţii necesare utilizatorilor interni şi externi.
Pentru a fi utilă informaţia contabilă trebuie să fie credibilă, respectiv să nu conţină erori semnificative, iar utilizatorii să poată avea încredere în această informaţie şi să le ofere o oportunitate pentru a primi decizii corecte.
Iată de ce contabilitatea trebuiesă fie încredinţată profesioniştilor.
Personalul „Optim Audit" are o pregătire temeinică şi experienţă bogatăpentru a organiza o contabilitate bună.
Clienţii noştri potenţiali, sunt agenţii economici din domeniul comerţului cu ridicata, serviciilor, businessului mic şi mijlociu, care nu au foarte multe operaţiuni economice, posibil că nu dispun de oficiu (loc de muncă pentru contabil) şi pentru care nu este important ca contabilul să fie permanent la întreprindere. Serviciile noastre de contabilitate sunt pentru entităţi cu operaţiuni economice dificile şi/sau neordinare din punct de vedere contabil, entităţi care doresc ca în contabilitate să fie excluse erorile contabile şi fiscale.
Noi acordăm un spectru larg de servicii: contabilitate, consultanţă în domeniul contabilităţii, evidenţacadrelor, suport juridic.

Consultanţă fiscală
Instabilitatea legislativă din ultimul timp precum şi tendinţa entităţilor de a se proteja de riscuri au făcut ca sfatul unui consultant fiscal să fie mai mult decît necesar. Fiscalitatea nu se mai poate gestiona din zvonuri sau indicaţii neprofesionale. Specialiştii noştri vă pot ajuta să minimizaţi riscurile legate de eventualele erori contabile sau fiscale, punându-vă totodată la curent cutoate noutăţile legislative.

Evidenţa personalului

„Optim Audit" are acumulată o experienţă ce ţine de organizarea evidenţei personalului entităţilor.Acest serviciu cuprinde tot ce este legat de respectarea legislaţiei muncii la întreprindere:

- Angajarea, eliberarea din funcţiea personalului entităţii, evidenţa concediilor de odihnă, completarea fişei personale (dosar), elaborarea fişei postului;
- Evidenţa carnetelor de muncă(registre, înscrieri în carnete etc.);
- Evidenţa poliţelor deasigurare obligatorie de asistenţă medicală (primirea, predarea poliţelor,evidenţa nominală a deţinătorilor, prezentarea rapoartelor CNAM);
- Suport în organizarea măsurilor legate de respectarea legislaţiei ce ţine de securitatea muncii;
- State de personal,Regulamentul intern al entităţii etc.

Consultanţă juridică

Pentru clienţii noştri acordămsuport juridic ce ţine de:

- întocmirea diverselor tipuride contracte, acte, procese verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare aRepublicii Moldova;
- perfectarea contractelor deîmprumut cu nerezidenţi ai Republicii Moldova şi înregistrarea acestora la Banca Naţională a Moldovei în vederea obţinerii Notificaţiei de Împrumut Extern;
- evidenţa tuturor contractelorîn registrul contractelor civile;
- înaintarea demersurilor/petiţiilor privind explicarea legislaţiei Republicii Moldova către organele competente de Stat etc.

În toate cazurile „Optim Audit" va presta servicii pentru clienţii săi în timp util, în mod profesionist, în conformitatecu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. „Optim Audit" va executa serviciile şi îşi va îndeplini obligaţiile cu atenţia, eficienţa şi economia cuvenită, în conformitate cu tehnicile şi practicile profesionale generale acceptate şi va folosi tehnologii avansate şi metode de securitate eficiente. „OptimAudit" va acţiona mereu în calitate de consultant conştiincios al clientului său şi va susţine şi proteja întotdeauna interesele legale ale acestuia în orice relaţii comerciale cu părţile terţe.

Adresa noastră:

„Optim Audit" SRL
str. Mitropolitul Varlaam 65, oficiu 319, 317
MD-2012, m.Chişinău, Republica Moldova
tel. 27-20-86, tel/fax 27-01-18

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...