37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Operaţiune de vînzare a valorilor mobiliare, aspecte fiscale privind TVA

Operaţiune de vînzare a valorilor mobiliare, aspecte fiscale privind TVA

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Operaţiune de vînzare a valorilor mobiliare, aspecte fiscale privind TVA

Problema

Recent, în vizorul activităţii mele profesionale a ajuns următoare situaţie. O entitate a vîndut unei terţe părţi un pachet de acţiuni ale altei societăţi pe care îl deţinea. Valoarea tranzacţiei era semnificativă şi vînzătorul dorea să cunoască care sunt cele mai ascunse aspectele legate de impozitarea acestei tranzacţii cu TVA. Am fost rugat sa-mi expun parerea pe această întrebare, deoarece întreprinderea a consultat mai multe surse şi părerile erau diferite. Întrebarea entităţii părea să fie simplă, dar, analizînd publicaţiile în presa de specialitate pe această temă, opinia IFS, s-a creat impresia nu are o interpretare univocă, o practică fiscală clară.

Abordarea Serviciului Fiscal

Referitor la regimul fiscal de impozitare cu TVA a operaţiunii de vînzare a unui pachet de acţiuni Serviciul fiscal face referinţă la litera d) p.12) art.103 Livrari scutite de TVA din Codul fiscal (CF):

„d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiile registratorilor independent;”, corespunzător,  este o livrare scutită de TVA şi această livrare urmează să fie reflectată în Declaraţia lunară privind TVA, în registrul vînzărilor ca o livrare scutită de TVA, această livrare urmează să participe în calculul proratei TVA în conformitate cu art.102 alin.(3) din Codul fiscal.

Ce constituie obiectul impozitării cu TVA?

Dacă să presupunem că abordarea de mai sus este justă, operaţiunea de vînzare a unui pachet de acţiuni este o livrare scutită de TVA, atunci ar reieşi că această operaţiune urmează să cadă sub incidenţa normei legale privind obiectul impozitării cu TVA. O tranzacţie (livrare) nu poate să fie scutită de TVA sau impozabilă cu TVA, dacă aceasta, în general, nu cade sub incidenţa impozitării cu TVA, nu este obiect al impozitării cu TVA. 

Obiectele impozabile cu TVA sunt stipulate în articolul 95 alin.(1) CF:

„a) livrarea mărfurilor, serviciilor  de către subiecţii, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor în Republica Moldova, …;

c) importul serviciilor în Republica Moldova”.

Cu alte cuvinte, obiectul impozitării cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi de serviciilor de către subiecţii impozitării sau către subiecţii impozitării. În această situaţie, urmează să stabilim valorile mobiliare, în exemplul nostru un pachet de acţiuni, este marfă? Sunt servicii?

În articolul 93 CF sunt date noţiunile folosite în Titlul III CF care se folosesc în legislaţia privind impozitarea cu TVA, inclusiv noţiunea de marfă, livrarea de marfă şi livrarea de servicii:

„2) Marfă, valori materiale -  rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico/economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare, activele nemateriale”. Tranzacţia analizată, vînzarea pachetului de acţiuni, nu se încadrează în această definiţie, nu este marfă.

„4) Livrare (prestare) de servicii – activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operational, …”. Nici această noţiune nu se potriveşte operaţiunii de vînzare a unui pachet de acţiuni.

Dacă vînzarea unui pachet de acţiuni nu este nici livrare de marfă, nici livrare de servicii, prin deducţie stabilim că această operaţiune nu este obiect al impozitării cu TVA, nu cade sub incidenţa Titlului III al Codului fiscal.

Dacă o livrare ar urma să fie scutită de TVA, primordial ar fi ca aceasta să constituie obiect al impozitării cu TVA.

Conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare „valoare mobiliară – titlu financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscriere respectivă în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare”. Acţiunile sunt o formă pe care o pot lua valorile mobiliare. În aşa fel, cert este că acţiunile, ca şi alte valori mobiliare, nu sunt nici marfă şi nici servicii.Corespunzător, operaţiunea de vînzare a unui pachet de acţiuni nu constituie obiect al impozitării cu TVA, corespunzător, nu poate constitui o livrare scutită.

Abordarea pe care o are Serviciul fiscal, precum că vînzarea unui pachet de acţiuni este o livrare scutită de TVA se bazează exclusiv pe conţinutul articolului 103 CF Livrările scutite de TVA în care în lista mărfurilor, serviciilor scutite de TVA se regăsesc şi „operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiunile registratorilor independenţi”, fără a analiza dacă această operaţiune corespunde obiectului impozitării cu TVA.

Miza întrebării analizate este mare. Diferenţa dintre livrare scutită de TVA şi livrare care nu cade sub incidenţa legislaţiei privind impozitarea cu TVA, de asemenea, este mare. În multe situaţii facilitatea în formă de „scutire de TVA” poate fi privită nu ca o facilitate fiscală, dar ca o povară fiscală care poate avea urmări nefaste în formă de excludere a unei părţi de TVA din trecerea în cont, în rezultatul calculului proratei, sau eventuale erori, urmate de sancţiuni fiscale, ce ţin de completarea Declaraţiei privind TVA, registrului livrărilor.

Concluzie:

Acţiunile sunt valori mobiliare, nu sunt nici marfă şi nici servicii.Operaţiunea de vînzare a unui pachet de acţiuni nu constituie obiect al impozitării cu TVA, corespunzător, nu poate constitui o livrare scutită.

Veaceslav Ciobanu

Auditor, Contabil certificat ACAP,

Administrator OptimAudit SRL

Comentarii

 1. ghenadie negara spune:

  Inca o livrare fantom. Desi consideram k problema data nu exista.

 2. Inga spune:

  Bun articolul, scoate in evidenta inca o problema a legislatiei fiscale. Multumim

 3. Svetlana spune:

  Foarte bine d-ul Ciobanu si multumim pt ajutorul acordat, ca intodeauna.

 4. ALINA spune:

  pus la punct tot ca intotdeauna!!!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...