37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Obligaţiunile fiscale ale angajatorului şi angajatului la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Obligaţiunile fiscale ale angajatorului şi angajatului la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

21.07.20113.662 views Catîrău Andrei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Obligaţiunile fiscale ale angajatorului şi angajatului la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

 

Parlamentul RM prin Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a aprobat careva modificări şi completări la Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Conform modificărilor prezentate la Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute mai jos, se efectuează în modul următor:

a) prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;

b) a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului;

c) începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.

Datorită noilor norme contabilii se ciocnesc cu mai multe întrebări aferente plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele financiare ale angajatorului, printre acestea pot fi menţionate:

- reprezintă aceste sume îndreptate spre plată surse de venit impozabile sau nu?

- se permit spre deducere aceste cheltuieli suportate de angajator?

- cum poate un contabil sa diferenţieze într-un certificat de boală, dacă această boală este una obişnuită sau de alt tip pentru care asigurarea este achitată integral de BASS?

Aceste întrebări rămîn a fi neclare atîta timp cît nu vor fi operate modificări în Codul Fiscal, în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale.

Potrivit informaţiei de la Casa Naţională în Asigurări Sociale, modificările la Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale vor fi aprobate la data de 20 iulie şi vor intra în vigoare în viitorul apropiat la data publicării în Monitorul Oficial.

Ceea ce ţine de aspectul fiscal a sumelor îndreptate spre plată de către angajator angajatului pentru a doua zi de incapacitate temporară de muncă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat le califică ca fiind surse de venit impozabile şi se impozitează conform art. 15 lit. a) din Codul Fiscal. Acest lucru este justificat prin faptul că nu există temei legal de a considera sumele date surse de venit neimpozabile, ele nefiind prevăzute în art. 20 din Codul Fiscal.

De asemenea, plata din contul angajatului pentru indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă nu se deduce în scopuri fiscale, însă, atîta timp cît impozitul pe venit este de 0% contribuabilul nu este afectat din acest punct de vedere.

Desigur că nu putem fi deacord cu această tractare. În prezent IFPS pregăteşte un proiect de Lege pentru modificarea Codului Fiscal, unde se prevede că suma indemnizaţiei, achitată de angajator, să nu fie impozabilă pentru angajat şi să fie permisă spre deducere pentru angajator la calcularea venitului impozabil, cu atît mai mult că din 2012 se prevede reintroducerea impozitului pe venit pentru persoanele juridice conform Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014. Potrivit informaţiei parvenite de la IFPS proiectul de Lege se află în stadiu final de realizare şi urmează a fi remis Guvernului după care să fie votat în Parlament.

Redacţia site-ului contabilsef.md vă va informa pe parcursul derulării evenimentelor despre conţinutul răspunsurilor primite în scris de la organele abilitate la întrebările abordate mai sus.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    un articol slabuts, chiar si din considerentele ca nu s-a atins aspectul CAS si PAM la aceste indemnizatii, achitate din fondurile angajatorului. referitor la deductibilitate- in caz cind legea obliga angajatorul la efectuarea unei plati din contul angajatorului, cum poate fiscu sa o califice ca fiind ne-ordinara si ne-necesara.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...