37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   O săptămînă de realizări fiscale

O săptămînă de realizări fiscale

25.04.2013917 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O săptămînă de realizări fiscale

Pe parcursul săptămînii din 8-14 aprilie, specialiştii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, au întreprins un şir de acţiuni privind informare a mediului de afaceri şi autorităţile publice locale privind conţinutul modificărilor şi completărilor efectuate în legislaţia fiscală prin intermediul mijloacelor de informare locală, petrecerea seminarelorşi şedinţelor.

Seminare de informare au fost organizate deinspectorii fiscali din cadrul IFS teritoriale: Bălţi, Sîngerei, Soroca, la care au participat peste 564 reprezentanţi ai mediului de afaceri. Participanţilor li s-a oferit prilejul de a obţine cunoştinţe privind modificările de ultimă oră, intervenite în Codul fiscal şi de a găsi împreună soluţii în facilitarea aplicării practice a acestor modificări.

Agenda seminarelor a cuprins teme precum:

 • Programul de conformare fiscală a contribuabililor în anul 2013;
 • Modalitatea administrării taxelor locale pentru 2013;
 • Prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare;
 • Modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012;
 • Indicaţiile metodologice instructive de la Inspecţia teritorială a muncii;
 • Accesul la serviciile electronice fiscale.

Paralel, IFS Criuleni a petrecut o şedinţă de lucru ordinară cu Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor localedin cadrul primăriilor raionului, unde au fost puse în discuţie următoarele subiecte:

 • totalizarea rezultatelor privind încasarea impozitelor şi taxelor locale, administrate de SCITL din cadrul primăriilor, pentru trimestrul I al anului 2013;
 • monitorizarea activităţii şi problemele întîlnite de către perceptorii fiscali în procesul administrării programului SIA „Cadastru fiscal”;
 • lacunele depistate în timpul verificării corectitudinii închiderii conturilor personale ale contribuabililor.

În cadrul şedinţei, perceptorilor fiscali li s-au repartizat informaţia privind nivelul încasărilor impozitelor pe proprietate, administrate de către SCITL, la situaţia din 31.03.2013. Au fost familiarizaţi cu prevederile Legii nr.267 din 29.11.2012 privind monitorizarea bunurilor imobile, precum şi alte circulare ale IFPS, referitor la asigurarea plenitudinii calculării impozitelor pe bunurile imobiliare.

Tot la compartimentul popularizarea legislaţiei fiscale, IFS Edineț a publicat în ziarul local “НОРДИНФО” articole informative cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă pe taxele localeşi despre cotele concrete la taxa pentru amenajarea teritoriului stabilite de către autorităţile publice locale din teritoriu.

De asemenea, în aceasta săptămînă au fost continuate acţiunile operative de control fiscal, care au vizat comerţul cu mărfuri accizabile, în special ţigări şi băuturi alcoolice, activitatea desfăşurată în centrele şi pieţele comerciale, precum şi activitatea din domeniul alimentaţiei publice (restaurante, fast-food-uri, pizzerii etc.).

Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale.

Astfel, la nivel naţional au fost efectuate peste 237 controale fiscale operative, încălcări fiind stabilite în cadrul a 195 controale fiscale, respectiv, au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 2620 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 68 mii lei.

Se prezintăîn acest sens exemple recente:

IFS Chişinău. A efectuat peste 160 controale fiscale operative, în domeniul alimentaţiei publice, comerţului din centrele şi pieţele comerciale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 144 controale, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 2409 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 55,1 mii lei, inclusiv:

 • 46 controale la comercianţii din incinta pieţelor şi centrelor comerciale, inclusivîn cadrul a peste 41 de controale fiscale s-au stabilit încălcări, în rezultat urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 495 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 22,7 mii lei;
 • 12 controale la agenţii economici care activează în domeniul alimentaţiei publice, inclusiv în cadrul a 10 controale fiscale s-au constat încălcări şi au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 305 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2 mii lei;
 • 4 controale în sălile cu automate de joc şi cazinourile electronice, încălcări fiscale fiind stabilite în cadrul a două controale fiscale, ca urmare s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 10 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de o mie lei.
 • 5 controale la agenţii economici care prestează servicii de transport de călători şi bagaje, în cadrul cărora s-au stabilit încălcări fiscale, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 220 mii lei.

IFS Bălţi. A desfăşurat 12 verificări operative la comercianţii din piaţa municipiului, încălcări fiscale fiind stabilite în cadrul a 5 controale fiscale operative. În timpul verificărilor au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale şi sancţiuni contravenţionale.

IFS Basarabeasca. Ca urmare a acţiunilor întreprinse în cadrul a patru controale fiscale la agenţii economici din teritoriul administrat, au fost constate încălcări fiscale privind lipsa documentelor de provenienţă la mărfurile supuse spre comercializare şi neînregistrarea în ordine cronologică în registrul de evidenţă a sumelor încasate din realizări, în rezultat au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 30 mii lei. În cursul unui control operativ desfăşurat în domeniul transportului de călători, încălcări fiscale nu s-au constatat.

IFS Briceni. Prin verificările efectuate în cadrul a 8 acţiuni de control operativ la agenţii economici ce practică activitate de comerţ angro şi cu amănuntul au fost constatate cazuri de încălcări fiscale privind neprezentarea documentelor de provenienţă a mărfurilor aflate spre comercializare, precum şi un caz de neaplicare a maşinii de casă şi control cu memorie fiscală. În consecinţă s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 80 mii lei.

În acelaşi timp, în cadrul a 12 controale fiscale operative efectuate la comercianţii din piaţa raionului au fost depistate cazuri de desfăşurare a activităţii de comerţ la tarabe fără înregistrarea respectivă şi lipsa autorizaţiei, precum şi cazuri de comercializare în baza patentei de întreprinzător a mărfurilor interzise. În rezultat au fost întocmite 10 procese-verbale conform art.263 alin.1 şi 4 din Codul contravenţional şi alte 2 procese-verbale conform art.274 alin.2 din Codul contravenţional. Paralel, inspectorii fiscali din cadrul Secţiei Urmărirea Plăţilor au efectuat controale operative la persoanele fizice din satele Sireuţi, Larga şi Caracuşenii-vechi, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă, în rezultatul cărora s-au întocmit 19 procese-verbale conform art.263/1 din Codul contravenţional.

IFS Cimişlia. Au fost efectuate 3 verificări operative la agenţii economici, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile comerciale. În timpul acestor verificări a fost depistat un caz de lipsă la momentul controlului a documentelor de provenienţă a mărfurilor supuse comercializării şi un alt caz de neutilizarea MCC, ca urmare au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 20 mii lei.

Ca urmare a unei acţiuni de control a fost constatat un caz de achiziţionare şi păstrare spre comercializare a materiei prime de metale feroase şi neferoase fără documente de provenienţă a acestora. În rezultat a fost întocmit proces-verbal contravenţional şi a fost remis pentru examinare Inspectoratului General de Poliţie al raionului Cimişlia.

IFS Criuleni. În cursul unui control operativ desfăşurat în zona pieţei agroalimentare dinsatul Dubăsarii-vechi, inspectorii fiscali au depistatcazuri de desfăşurare a activităţii ilicite de comercializare cu amănuntul a zahărului. Pentru încălcările în cauză comercianţii vor fi sancţionaţi contravenţional cu amenzi în sumă totală de 2,8 mii lei.

În mod similar, în cadrul unei acţiuni de control a mijloacelor de transport aflate în trafic, efectuate împreună cu colaboratori din cadrul Poliţiei Rutiere Criuleni, a condus la identificarea unui caz de desfăşurare a activităţii ilicite de prestare a serviciilor de transport. Pentru încălcarea în cauză a fost aplicată sancţiune contravenţională în mărime de 0,7 mii lei.

IFS Dubăsari. În perioada raportată a întreprins verificări operative în localităţile Molovata şi Coşniţa. Controlul a relevat faptul, că unii agenţi economici din domeniul comerţului nu utilizează în desfăşurarea activităţii maşinile de casă şi control cu memorie fiscală, în rezultat s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 20 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2 mii lei.

Concomitent, în piaţa din satul Coşniţa a fost depistată activitate ilicită desfăşurată de către două persoane, fiind întocmite procese-verbale conform art.263 alin.(1) al Codului contravenţional şi a fost sesizată Agenţia pentru Protecţia Consumatorului conform art.408 Cod contravenţional de a întocmi proces verbal administraţiei pieţei conform art.275 alin (2).

IFS Edineţ. În cadrul a două controale fiscale operative în domeniul comerţului cu amănuntul, a fost constată lipsa la momentul controlului a certificatelor de conformitate şi calitate la producţia alcoolică supusă comercializării, încălcând prevederile art.8(2) lit.f) din Codul fiscal şi comercializarea cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru la preţuri ce depăşesc preţurile maxime de vânzare, contrar prevederilor art.123¹ al.5 din Codul fiscal.În rezultat vor fi aplicate amenzi fiscale în sumă de 11 mii lei.

IFS Rezina. În desfăşurarea a patru controale fiscale operative în domeniul comerţului şi două la titularii de patente, au fost stabilite cazuri de lipsă a documentelor de provenienţă la mărfurile aflate spre comercializare, de neeliberarea bonului fiscal cumpărătorului şi imprimare incorectă a bonului fiscal. Pentru încălcările fiscale constate au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 20 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2 mii lei.

IFS Rîşcani. În rezultatul efectuării a şapte controale fiscale prin metoda verificării operative au fost stabilite încălcări fiscalede lipsă la momentul controlului a documentelor de provenienţă a mărfurilor şi neeliberarea bonului fiscal cumpărătorului, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 30 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 5 mii.

Se atrage atenţia reprezentanţilor societăţilor comerciale asupra obligativităţii utilizării aparatelor de marcat pentru toate vânzările cu amănuntul, pentru a evita măsurile legale de sancţionare şi se recomandă cumpărătorilor să ceară bon de casă la fiecare achiziţie.

Comentarii

 1. iulius spune:

  Dar mita citi mii de lei s-au luat? Spune cineva?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...