37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   O nouă categorie de plătitori la BASS

O nouă categorie de plătitori la BASS

24.07.20171.920 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 21 iulie 2017, a fost publicată Legea parlamentului nr. 113 din 22 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016.

Astfel, în anexa 3, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 a fost introdusă o nouă categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

Subiecții vizați vor beneficia de prestații sociale asigurate ca ajutorul de deces, în sumă de 1100 lei și pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare).

Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, va constitui 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. Astfel contribubilii care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor trebui să vireze lunar, la contul Ministerului Finanțelor - Trezoreria de Stat, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Menționăm că neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Simultan, a fost completată și anexa 5 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016, ce reflectă tipurile de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Astfel, militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorilor organelor de securitate a statului şi ai Centrului Naţional Anticorupţie la eliberarea din serviciu în conformitate cu art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, vor fi scutiți de plata contribuțiilor la BASS din indemnizațiile primite.

În Monitorul Oficial din 21 iulie 2017, a fost publicată Legea parlamentului nr. 113 din 22 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016.

Astfel, în anexa 3, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 a fost introdusă o nouă categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

Subiecții vizați vor beneficia de prestații sociale asigurate ca ajutorul de deces, în sumă de 1100 lei și pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare).

Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, va constitui 7512 de lei anual pentru asigurare individuală. Astfel contribubilii care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor trebui să vireze lunar, la contul Ministerului Finanțelor - Trezoreria de Stat, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Menționăm că neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Simultan, a fost completată și anexa 5 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016, ce reflectă tipurile de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Astfel, militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorilor organelor de securitate a statului şi ai Centrului Naţional Anticorupţie la eliberarea din serviciu în conformitate cu art. 19 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, vor fi scutiți de plata contribuțiilor la BASS din indemnizațiile primite.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...