37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Numărul persoanelor economic active este în scădere! În ce zonă a țării tendința de descreștere este mai mare

Numărul persoanelor economic active este în scădere! În ce zonă a țării tendința de descreștere este mai mare

10.03.2016689 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Numărul populaţiei economic active din Republica Moldova înregistrează o tendință de micşorare în ultimii ani, în același timp scăzând numeric și populația ocupată. O cercetare efectuată de Institutul Național de Cercetări Economice, în comun cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), arată că în anii 2006-2014 numărul populației economic active s-a redus cu 124,8 mii persoane, de la 1357,2 mii la 1232,4 mii, iar numărul persoanelor ocupate a scăzut cu 72,4 mii, de la 1257,3 mii până la 1184,9 mii.

În comparaţie cu mediul urban, satele au pierdut un număr mai mare de persoane economic active, în timp ce populaţia ocupată în mediul rural a scăzut mai drastic, cu 7,1%, față de 4,1% pentru cea din orașe. La fel, mai rapid s-a redus numărul femeilor ocupate, decât cel al bărbaţilor ocupaţi. După tipuri de activitate economică, populația ocupată predomină în agricultură, vânat şi piscicultură.

În ceea ce privește nivelul de instruire a populaţiei ocupate, s-a observat o tendinţă pozitivă. Dacă în 2006 fiecare a cincea persoană ocupată avea studii superioare, în 2014 acest nivel de studii îl poseda fiecare a patra persoană.Concomitent, a scăzut ponderea populaţiei cu nivel scăzut de instruire.

Pe de altă parte, în perioada 2010-2014 a scăzut rata şomajului total - de la 7,4 % până la 3,9 %. Acest indicator este mai mic în mediul rural, decât în mediul urban, numărul şomerilor săteni reducându-se cu 16,5 mii persoane, față de 28 mii a şomerilor orășeni. În aceeași perioadă s-a diminuat și numărul de şomeri înregistraţi - de la 81,5 mii, la 42,2 mii persoane.

În pofida situației din majoritatea țărilor din regiune, în Republica Moldova ponderea femeilor din rândul șomerilor este mai mică decât cea a bărbaților fără un loc de muncă. Astfel, în ani diferiți aceasta a constituit 37-41%, iar a bărbaţilor - 59-63%. Situația este generată de faptul că femeile acceptă mai des locurile de muncă slab plătite.

Totodată, țara noastră înregistrează cea mai mică rată a şomajului (3,9% în anul 2014), atât printre ţările UE, cât şi ţările CSI.

Șomajul în rândul tinerilor rămâne a fi însă cea mai acută problemă, ce necesită o atenție sporită din partea factorilor responsabili. Aceasta este cauzată, în mare parte, de competitivitatea scăzută a proaspeților absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional în raport cu lucrătorii cu experiență de muncă.

Îngrijorătoare este și tendința de creştere a ocupării informale, care cuprinde aproximativ 1/3 din populaţia ocupată. Acest fenomen este specific într-o măsură mai mare bărbaţilor și are o dominantă rurală pronunţată. În dependenţă de vârstă, mai tentaţi de a activa informal sunt tinerii şi vârstnicii.

Examinând situația în domeniul ocupării populaţiei şi a şomajului din țară, Comitetul Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor a cerut Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri, în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor social-economice şi de muncă ale salariaţilor.

Astfel, sindicaliștii insistă asupra perfecţionării cadrului legal în scopul elaborării mecanismelor de stimulare a investiţiilor în activităţi antreprenoriale şi de creare a noilor locuri de muncă, mai cu seamă în sectorul rural; racordarea programelor de studii din sistemele de învăţământ profesional tehnic şi cel superior la cerinţele pieţei forţei de muncă şi în baza standardelor ocupaţionale; îmbunătăţirea sistemului de orientare profesională a tinerilor; realizarea eficientă a Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru" și amendarea Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în scopul excluderii Inspectoratului de Stat a Muncii de sub incidenţa acesteia.

Totodată, CNSM şi centrele sindicale naţional-ramurale și-au asumat angajamentul să elaboreze propuneri pentru modificarea cadrului legal în domeniul ocupării forţei de muncă și un nou proiect de Convenţie colectivă (nivel naţional) în domeniul formării profesionale continue.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...