37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Întreprinzătorii care vor să deschidă afaceri în intersecțiile de drumuri vor putea obține autorizație de activitate

Întreprinzătorii care vor să deschidă afaceri în intersecțiile de drumuri vor putea obține autorizație de activitate

02.12.201645.845 views realitatea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a aprobat modificări la un proiect de lege care prevede ca întreprinzătorii care au sau vor să deschidă afaceri sau construcții în intersecțiile drumurilor din țară vor putea obține autorizație de activitate.

„Acești întreprinzători doresc să achite toate taxele ce țin de activitatea lor, dar până în prezent cadrul legal nu le permitea acest lucru. Până acum, acei întreprinzători care își deschideau afaceri în unghiul intravilan, adică la 200 metri de intersecție, nu puteau obține autorizație de activitate. Însă, acum vrei să oferim posibilitatea dezvoltării micului business", a explicat ministrul Transporturilor și Dezvoltării Drumurilor Iurie Chirinciuc.

Modificările ce vizează Titlul IX al codului fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, cu modificările și completările ulterioare, sunt propuse pentru corelarea cu prevederile Legii drumurilor și a Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, care prevăd că locațiunea terenurilor din domeniul public se efectuează prin licitație publică.

Conform măsurărilor cadastrale efectuate în anul 2014, pentru amplasarea și funcționarea obiectivelor amplasate în zonele drumurilor publice, sunt folosite terenuri proprietate publică a statului cu suprafața totală de 28,43 ha, inclusiv 14,72 ha în localități și 13,71 ha în afara localităților.

Ținând cont că inițiativa de amplasare a obiectivelor în zonele drumurilor publice revine întreprinzătorului, care, de regulă, este și proprietarul terenului din zona de protecție a drumului, desfășurarea licitațiilor publice este lipsită de logică.

Totodată, pentru delimitarea, mai clară, a competențelor autorităților publice locale de nivelul I și de nivelul II se vor modifica clasificarea drumurilor locale prin implementarea căreia va fi posibilă planificarea mai eficientă a lucrărilor de întreținere și reparație. Totodată, aceasta va permite eliminarea problemelor ce apar la implementarea reformei de descentralizare și reformei sistemului de întreținere a drumurilor ce țin de finanțarea lucrărilor din fondul rutier și atragerea surselor suplimentare de finanțare: fonduri pentru dezvoltarea regională, credite și granturi externe, etc. Ca urmare a implementării propunerilor menționate, vor fi create condiții atractive pentru dezvoltarea turismului, investițiilor și dezvoltarea parteneriatului public-privat.

În proiect se propune și posibilitatea delegării, de către administratorul drumului, a responsabilităților pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic, unei terţe părţi, ceea ce este necesar pentru implementarea reformei sistemului de întreținere a drumurilor, care prevede încheierea, cu terții, a unor contracte multianuale de întreținere, bazate pe performanță.

Totodată, propunerile de modificare a Legii cu privire la publicitate vin să soluționeze problemele în domeniul siguranței rutiere cauzate de amplasarea publicității exterioare în zona drumurilor publice și a străzilor.

Proiectul de lege propus nu prevede reglementări care necesită cheltuieli financiare suplimentare. Acesta va contribui la realizarea acţiunii de creare a unui cadru stabil şi mecanism adecvat de finanţare a întreţinerii şi reparaţiei drumurilor publice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...