37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Întreprinderile publice și societățile comerciale cu capital majoritar public vor fi monitorizate după noi reguli

Întreprinderile publice și societățile comerciale cu capital majoritar public vor fi monitorizate după noi reguli

24.01.2018897 views Moldpres.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Monitorizarea financiară a întreprinderilor și societăților de stat sau municipale se va face după noi reguli, potrivit Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat de Guvern pe 17 ianuarie curent, informează MOLDPRES.

Documentul urmărește în principal implementarea recomandărilor Curții de Conturi și completează procesul de monitoring financiar cu o nouă sursă de informații și anume dările de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice, precum și exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit Regulamentului, Agenția Proprietății Publice va prezenta anual Ministerului Finanțelor informația privind indicatorii de performanță a activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Totodată, va raporta despre gradul de atingere a acestor indicatori de performanță și va informa despre măsurile de atenuare a riscurilor bugetar-fiscale aferente activității acestor entități.

Semestrial și anual vor fi întocmite note analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a entităților în ansamblu.

Monitoringul financiar are drept obiectiv evaluarea și analiza riscurilor bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare a întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, ce pot avea efect substanțial asupra situației bugetar-fiscale, precum și analiza situației patrimoniale a autorităților publice la autogestiune.

Potrivit Camerei Înregistrării de stat, care a fost reorganizată prin fuziune cu Agenția Servicii Publice, la situația de la 1 decembrie 2017 în Republica Moldova erau înregistrate 1 580 întreprinderi de stat și municipale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...