37.9k
Home  »  SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”   »   Întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar

Întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar

04.03.20167.599 views

Date iniţiale. O entitate la începutul anului 201X avea un sold de numerar în sumă de 9 235 lei. Pe parcursul anului entitatea a încasat numerar în casierie şi în conturile curente în monedă naţională:

 1. din vînzarea mărfurilor în sumă de 650 780 lei;
 2. din achitarea creanţelor comerciale în sumă de 254 250 lei;
 3. sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 157 000 lei;
 4. din recuperarea prejudiciului material de un angajat în sumă de 1 200 lei;
 5. sub formă de amendă de la un furnizor pentru încălcarea clauzelor contractuale în sumă de 1 500 lei;
 6. din restituirea sumelor de către titularii de avans în sumă de 850 lei;
 7. sub formă de credit bancar în sumă de 1 000 000 lei;
  În perioada raportată entitatea a achitat numerar din conturile curente în valută naţională:
 8. furnizorilor şi antreprenorilor pentru mărfurile procurate şi serviciile prestate suma de 122 400 lei;
 9. un avans în contul procurării ulterioare a mărfurilor în sumă de 54 000 lei;
 10. salariul, primele şi alte plăţi cuvenite angajaţilor în sumă de 98 000 lei;
 11. contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 38 135 lei;
 12. primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 9 205 lei;
 13. băncii comerciale:
  a) comisionul unic la contractarea creditului în sumă de 10 000 lei;
  b) valoarea creditului rambursat aferentă perioadei de raportare în sumă de 200 000 lei;
  c) dobînda pentru credit aferentă perioadei de raportare în sumă de 180 000 lei;
 14. bugetului de stat şi bugetului unităţii administrativ-teritoriale:
  a) impozitul pe venit din sumele salariilor îndreptate spre plată, TVA, alte impozite şi taxe în sumă de 177 615 lei;
  b) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător plătit în rate în sumă de 12 000 lei;
 15. pentru procurarea unor utilaje în valoare de 820 000 lei şi a programei 1C „Contabilitate" în sumă de 5 640 lei;
 16. pentru răscumpărarea acţiunilor entităţii în sumă de 9 750 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea va prezenta situaţia fluxurilor de numerar pentru anul 201X în felul următor:

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01. 01. 201X pînă la 31.12. 201X

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 

010

 

1 062 030

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

 

176 400

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

 

145 340

Dobînzi plătite

040

 

180 000

Plata impozitului pe venit

050

 

12 000

Alte încasări

060

 

3 550

Alte plăţi

070

 

187 615

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

080

 

364 225

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

-

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

825 640

Dobînzi încasate

110

 

-

Dividende încasate 

120

 

-

Alte încasări (plăţi)

130

 

-

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)

140

 

(825 640) 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

 

1000 000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

 

200 000

Dividende plătite

170

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

 

Alte încasări (plăţi)

190

 

(9 750)

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)

200

 

790 250

Fluxul net de numerar total
(±rd.080±rd.140±rd.200)

210

 

328 835 

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

 

9 235

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(±rd.210±rd.220+rd.230)

240

 

338 070

Datele din rîndurile situaţiei fluxurilor de numerar sînt calculate în modul următor:

Rîndul 010

1 062 030 lei = 650 780 lei + 254 250 lei +157 000 lei
operaţiile 1, 2, 3

Rîndul 020

176 400 lei = 122 400 lei + 54 000 lei
operaţiile 8, 9

Rîndul 030

145 340 lei = 98 000 lei + 38 135 lei + 9 205 lei
operaţiile 10, 11, 12

Rîndul 040

180 000 lei
operaţia 13 b)

Rîndul 050

12 000 lei
operaţia 14 b)

Rîndul 060

3 550 lei =1200 lei + 1500 lei + 850 lei
operaţiile 4, 5, 6

Rîndul 070

187 615 lei = 177 615 lei + 10 000 lei
operaţiile 14 a),13 c)

Rîndul 080

364 225 lei = 1 062 300 lei -176 400 lei - 145 340 lei -180 000 lei - 12 000 lei +3 550 lei - 187 615 lei
rd.080 = rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070

Rîndul 100

825 640 lei = 520 000 lei + 5 640 lei
operaţia 15

Rîndul 140

(825 640) lei
rd.140 = rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130

Rîndul 150

1 000 000 lei
operaţia 7

Rîndul 160

200 000 lei
operaţia 13 a)

Rîndul 190

(9 750) lei = 0 - 9 750
operaţia 16

Rîndul 200

790 250 lei = 1 000 000 lei - 200 000 lei - 0 + 0 - 9 750 lei
rd.200 = rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190

Rîndul 210

328 835 lei = 364 225 lei - 825 640 lei + 790 250 lei
rd.210 = ± rd.080 ± rd.140 ± rd.200

Rîndul 230

9 235 lei
soldul de numerar la începutul perioadei

Rîndul 240

338 070 lei = 328 835 lei + 0 + 9 235 lei
rd.240 = ± rd.210 ± rd.220 + rd.230

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...