37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Înregistrarea primirii activului în leasing financiar la locatar

Înregistrarea primirii activului în leasing financiar la locatar

04.03.2016243 views

Exemplul 4. În conformitate cu condiţiile exemplului 3, plăţile de leasing se repartizează în principalul şi dobînda în felul următor:

Tabelul 1

Graficul plăţilor de leasing

(în lei)

Data

Plăţi de leasing

Soldul valorii activului

Total

inclusiv

dobînda de leasing

principalul

1

2

3

4

5

01.01.201X

 

 

 

800 000

01.01.201X

30 000

 

30 000

770 000

31.12.201X

252 880

115 500

137 380

632 620

31.12.201X +1

252 880

94 893

157 987

474 633

31.12.201X +2

252 880

71 195

181 685

292 948

31.12.201X +3

252 890

43 942

208 948

84 000*

Total

1 041 530

325 530

716 000

 

*Valoarea reziduală garantată se va rambursa locatorului prin returnarea activului la expirarea termenului de leasing

În baza datelor din exemplul 3 şi tabelul 1, la începutul termenului de leasing locatarul înregistrează:
- avansul acordat în sumă de 30 000 lei - ca majorare a creanţelor curente şi diminuare a numerarului;
- costul de intrare a activului primit în leasing în sumă de 800 000 lei - ca majorare a imobilizărilor corporale concomitent cu majorare a cotei-părţi curente a datoriilor pe termen lung în sumă de 167 380 lei (30 000 lei + 137 380 lei) şi majorare a datoriilor pe termen lung în sumă de 632 620 lei (157 987 lei + 181 685 lei + 208 948 lei + 84 000 lei).

Comentarii