37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale   »   Înregistrarea mijloacelor cu destinaţie specială primite sub formă de active imobilizate

Înregistrarea mijloacelor cu destinaţie specială primite sub formă de active imobilizate

11.03.2016274 views

Exemplul 3. Utilizînd datele din exemplul 1, să admitem că în decembrie 201X organizaţia necomercială, în baza bugetului de grant aprobat, a achiziţionat şi a pus în funcţiune un calculator la costul de intrare 18 000 lei. Datoria faţă de furnizor pentru calculatorul achiziţionat s-a achitat integral în ianuarie 201X+1. Conform politicilor contabile, amortizarea calculatorului se calculează începînd cu luna următoare şi pentru luna ianuarie 201X+1 constituie 500 lei.

Conform datelor din exemplu organizaţia necomercială contabilizează:
decembrie 201X:
- intrarea şi punerea în funcţiune a calculatorului - ca majorare concomitentă a mijloacelor fixe şi a datoriilor comerciale în sumă de 18 000 lei;
- decontarea mijloacelor cu destinaţie specială curente utilizate pentru procurarea calculatorului - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a fondului de active imobilizate în sumă de 18 000 lei;
ianuarie 201X+1: 
- achitarea datoriei faţă de furnizor pentru calculator - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în sumă de 18 000 lei;
- calcularea amortizării calculatorului - ca diminuare a fondului de active imobilizate şi majorare a amortizării mijloacelor fixe - în sumă de 500 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...