37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Înregistrarea electronică obligatorie a facturilor fiscale

Înregistrarea electronică obligatorie a facturilor fiscale

27.02.20131.737 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Înregistrarea electronică obligatorie a facturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat reamintește agenţilor economici, subiecţii impunerii cu TVA, necesitatea înregistrării facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

În conformitate cu art.1181 din Codul fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2013 de către toți subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuză, urmează să înregistreze facturile fiscale eliberate în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu TVA care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 50 000 lei.

Modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale este stipulat în Instrucţiunea aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012).

Totodată, este de menţionat că conform art.260 alin.(41) din Codul fiscal, neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.

Concomitent, potrivit prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal, la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181 din Codul fiscal, subiectul impozabil este în drept se treacă în cont suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Comentarii

  1. Anna spune:

    Se introduce factura daca suma totala fara tva depaseste 50.000 lei ….corect am inteles?

  2. Anna spune:

    Se introduce factura daca suma totala fara tva depaseste 50.000 lei ….corect am inteles?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...