37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale   »   Înregistrarea diferenţelor de curs valutar în cazul primirii şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială în valută străină

Înregistrarea diferenţelor de curs valutar în cazul primirii şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială în valută străină

11.03.2016346 views

Exemplul 4. Organizaţia necomercială în luna decembrie 201X a încheiat un contract de grant în valută străină în mărime de 50 000 euro pentru realizarea unui proiect pe un termen de 7 luni. La 17 ianuarie 201X+1 organizaţia a încasat mijloacele la contul curent în valută străină în valoare de 50 000 euro. La 23 ianuarie 201X+1 organizaţia a achiziţionat materiale didactice din străinătate în valoare de 5 000 euro pentru utilizare în cadrul proiectului.
Achitarea integrală a datoriilor furnizorului străin s-a efectuat la 28 ianuarie 201X+1. 
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data:
- recunoaşterii creanţei aferentă grantului - 18,64 lei/euro; 
- primirii grantului - 18,62 lei/euro;
- achiziţionării materialelor didactice - 18,62 lei/euro; 
- achitării datoriei - 18,60 lei/euro. 

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială contabilizează:
- recunoaşterea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 932 000 lei (50 000 euro x 18,64 lei/euro);
- intrarea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 931 000 lei (50 000 euro x 18,62 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar nefavorabile în sumă de 1 000  lei [(50 000 euro x 18,64 lei/euro) - (50 000 euro x 18,62 lei/euro)] - ca diminuare concomitentă a creanţelor curente şi finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială;
- achiziţionarea materialelor didactice - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor comerciale în sumă de 93 100 lei (5 000 euro x 18,62 lei/euro);
- achitarea datoriei furnizorului - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în conturi curente în valută străină în sumă de 93 000 lei (5 000 euro x 18,60 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar favorabile aferentă datoriilor curente - ca diminuare a datoriilor comerciale şi majorare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 100 lei (93 100 lei - 93 000 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...