37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

24.05.20171.299 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, publicat în MO din 19 mai curent, au fost aprobate tarifele la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Acestea au fost stabilite în temeiul Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.

Astfel, tariful la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil, pentru primul bun imobil va fi de 168 lei, iar pentru cele ulterioare - 114 lei.

Serviciul se va aplică în cazul prezentării schemei de amplasare a bunului imobil, întocmită de autoritatea publică locală, în scopul înregistrării primare selective provizorii a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, în localităţile în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, şi înregistrării bunurilor imobile în temeiul certificatului de moştenitor.

Pentru informarea publicului larg, în anexa ce însoțește Ordinul nominalizat se precizează că noțiunea de "Serviciu", în contextual terminologiei cadastrale, semnifică lucrările întreprinse în scopul executării cererii solicitate pentru un bun imobil. Iar cea de "Bun imobil" - teren cu sau fără construcţii.

Tarifele indicate la serviciu nu include taxa pe valoarea adăugată, însă Serviciul se prestează beneficiarilor cu aplicarea TVA, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Reamintim, că tot prin Ordinul directorului general al Agenția Relații Funciare și Cadastru din 02.09.2016, a fost aprobat Regulamentului privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri.

Simplificarea acestor proceduri a permis diminuarea costurilor pentru executarea lucrărilor cadastrale primare la nivel de teren şi clădiri în localităţile rurale. Despre cerințele, stabilite în Regulament, au fost informate toate APL a localităţilor în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, precum și reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale întreprinderii de Stat „Cadastru", executanţi ai lucrărilor cadastrale.

Astfel, în localitățile rurale în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, reprezentarea grafică a bunurilor imobile în scopul înregistrării primare selective se efectuează în temeiul schemei de amplasare a bunului imobil.
Schemele de amplasare a bunurilor imobile se întocmesc de către autoritățile publice locale în baza materialelor cartografice existente (ortofotoplan). Schemele de amplasare se întocmesc pentru bunurile imobile din intravilan (terenuri cu case individuale de locuit cu anexele gospodărești), precum și pentru grădinile din extravilan.

Actualizarea bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunurilor imobile este necesară atât pentru confirmarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv a dreptului de moștenire, cât și pentru identificarea valorii acestora, inclusiv în scop de impozitare corectă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...