37.9k
Home  »  Recomandări metodice privind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate   »   Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

03.03.20161.185 views

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Transferul proprietăţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii, închirierii sau cu scop nedeterminat, în categoria investiţiilor imobiliare

151

121, 122, 123, 131

2.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria investiţiilor imobiliare

124

123

3.

Transferul animalelor şi plantelor perene din componenţa activelor materiale în curs de execuţie şi mijloacelor fixe în categoria activelor biologice imobilizate

131, 132

121, 123

4.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria activelor biologice imobilizate

124

123

5.

Transferul animalelor imature procurate pentru completarea/înfiinţarea cirezii (turmei) de bază în categoria activelor biologice imobilizate în curs de pregătire spre utilizare

131

212

6.

Reclasificarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

343

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 6 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la valoarea reevaluată.

7.

Transferul activelor imobilizate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

217

111,121, 122,123

8.

Decontarea amortizării activelor imobilizate transferate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

113, 124

111, 123

9.

Înregistrarea cotei curente a creanţelor preliminate privind leasingul

232

134

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 9 se întocmeşte pentru creanţele ce se aşteaptă să fie încasate în termen de 12 luni din data raportării, dar care încă nu sînt exigibile (termenul de încasare a cărora încă nu a sosit).

10.

Transferul produselor, transmise spre vînzare magazinelor proprii, în categoria mărfurilor

217

216

11.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al acţiunilor emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate în modul stabilit de legislaţie

537

314

12.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al părţilor sociale aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificării respective

537, 426

314

13.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară

423, 515, 539

424, 535

14.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente activelor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

342

15.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente veniturilor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

424, 535

16.

Reclasificarea subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

342

424, 535

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...