37.9k
Home  »  Recomandări metodice privind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate   »   Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

04.03.2016882 views

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Decontarea reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate

335

341

2.

Decontarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 2 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la cost.

3.

Capitalizarea costurilor îndatorării recunoscute anterior drept cheltuieli curente

111, 121, 125, 215

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 3 poate fi întocmită la decizia entităţii în cazul în care anterior au fost suportate costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie care la data tranziţiei nu sînt gata pentru utilizarea prestabilită sau pentru vînzare şi dacă aceste costuri au fost recunoscute în perioadele de gestiune precedente drept cheltuieli curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...